ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*squall*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squall, -squall-

*squall* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snow squall (n.) พายุหิมะ Syn. blizzard, hailstorm
squall (n.) พายุฝนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน Syn. gust, storm
squall (n.) ความโกลาหล See also: ความวุ่นวายอย่างกะทันหัน Syn. disturbance, tempest
squall (vi.) พัดกระหน่ำ Syn. blow strongly
squall (vi.) กรีดร้อง See also: ร้องลั่น Syn. cry, yell
squall (n.) เสียงร้องดังลั่น Syn. cry, yell
squaller (n.) คนที่ร้องลั่น See also: ผู้กรีดร้อง
squally (adv.) อย่างร้องดังลั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squalloid(สควอล'ลอยดฺ) adj. คล้ายปลาฉลาม
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
squall(n) เสียงดัง,พายุ,ฝนไล่ช้าง,ความโกลาหล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squallลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Thunder squallลมสควอลล์ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้
Well, the— the squall seems to have passed.อืม ก็เหมือนลมจะสงบแล้วนะ
A great snow squall is falling far into spring,พายุหิมะใหญ่กำลังตกครับ นานมากแล้วที่ไม่เกิดในฤดูใบไม้ผลิแบบนี้
We need a plan and we need to stake every one of those squalling, little bastards today.เราต้องการแผน และเราต้องปักอก พวกมันทุกตัวในวันนี้
Well, these squalls do usually blow over.these squalls do usually blow over. Okay then.
Sir, a squall on the starboard route, we need to shorten the sail immediately.เซอร์มีลมพายุบนน้อมกราบ ขวา เราจะต้องสั้นลงเรือทันที
A year later she came to my gates with a squalling baby in her arms.ปีต่อมา นางมาหน้าประตูบ้านข้า กับทารกร้องระงมในอ้อมแขนเธอ
I remember the day you came into this world red-faced and squalling.แม่จำได้วันที่ลูกลืมตาดูโลก ใบหน้าแดงก่ำ ร้องระงม
They are missing from the cosmic squall.พวกเขาจะหายไปจากพายุจักรวาล
Best prepare for weather, Mr. Bond, we're headed into a squall.ที่ดีที่สุดในการเตรียมความ พร้อมสำหรับสภาพอากาศที่นายบอนด์ เรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปในพายุ

*squall* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スコール[, suko-ru] (n) squall; (P)
一荒れ[ひとあれ, hitoare] (n,vs) squall; burst of anger
突風[とっぷう, toppuu] (n) squall; sudden gust; (P)

*squall* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรี๊ดสลบ[v.] (kritsalop) EN: scream ; shriek ; squall FR:
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm FR: tempête [f] ; vent violent [m]

*squall* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreihals {m}squaller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *squall*
Back to top