ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*infatuation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น infatuation, -infatuation-

*infatuation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infatuation (n.) ความหลงใหล See also: ความมัวเมา Syn. obsession, fondness, passion
English-Thai: HOPE Dictionary
infatuation(อินแฟชชุเอ'เชิน) n. การหลงรัก,การหลง,การหลงเสน่ห์
English-Thai: Nontri Dictionary
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคลั่งไคล้ (n.) infatuation See also: enchantment, bewitchment, fascination Syn. ความมัวเมา
ความหลง (n.) infatuation See also: enchantment, bewitchment, fascination Syn. ความคลั่งไคล้, ความมัวเมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the infatuation wears off, their tree of life is going to wind up with root rot.แต่เมื่อมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ต้นไม้นี้ก็จะเริ่มเติบโต เกาะเกี่ยวลดเลี้ยวหยั่งถึงรากลึก
But it does cause a powerful infatuation or obsession.แต่มันมีพลังที่จะทำให้หลงไหลหรือครอบงำ
Thanks to katherine's infatuation with you and your brother.ต้องขอขอบคุณ เสน่หาของแคทเธอรีนที่คุณ และน้องชาย มีต่อเธอ
Had my infatuations, but we both know in our hearts who is the sole love of my short, bright life.Yะพur vะตrั•ั–ะพn ะพf thะต truth ั–ั• ะฐll thะฐt mะฐttะตrั•. ฮคruth ั–ั• ั•ั–ngulะฐr.
His infatuation probably began from afar, considering Flynn's celebrity status.ความลุ่มหลงของเขาอาจเกิดขึ้น จากระยะไกล พิจารณาจาก สถานะคนมีชื่อเสียงของฟินน์
There's some sort of infatuation thing going on here.มีการเรียงลำดับของสิ่งของแบบประหลาด มีบางสิ่งเกิดขึ้นที่นี่
And there's some sort of infatuation thing going on here.และดูเหมือนเธอจะหลงใหลมันยังไงไม่รู้สิ
Constantly hounded by Kraven and his never-ending infatuation.คราเว่นไม่เคยเปลี่ยนเลย เขาตามข้าไม่มีวันสิ้นสุด
A 4-letter word for infatuation.ตัวอักษร 4 คำสำหรับการหลงเสน่ห์
This isn't love. This is infatuation.มันไม่ใช่ความรัก มันเป็นแค่ความหลงใหล
Because that's the only way to explain my infatuation.ถ้าไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้น มันก็ไม่จะเป็นที่เธอจะต้องมีดวงตาที่สวยขนาดนี้
It was an infatuation.มันเป็นแค่ความหลงไหล

*infatuation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 眩惑] confusion; unable to escape from infatuation or addiction

*infatuation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism
萌え[もえ, moe] (n) (1) sprouting; budding; (2) (m-sl) (also written 萌ゑ) crush (anime, manga term); fascination; infatuation

*infatuation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vernarrtheit {f} (in)infatuation (with)
Betörung {f}infatuation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *infatuation*
Back to top