ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hump*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hump, -hump-

*hump* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chump (n.) คนโง่ Syn. fool, dupe
chump (n.) ไม้ท่อนใหญ่ๆ
chump (sl.) คนโง่
chump change (sl.) เงินจำนวนเล็กน้อย
hump (vt.) ทำหลังโกง See also: โก่งหลัง
hump (n.) โหนกอูฐ See also: หนอก, โคก, ตะโหงก
hump (sl.) ร่วมเพศ See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์ Syn. have sex
hump over (phrv.) โก่งตัวอยู่บน See also: ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
humpback (n.) หลังโกง See also: หลังค่อม
humpbacked (adj.) หลังค่อม
over the hump (idm.) พ้นส่วนที่ยุ่งยาก
thump (vt.) ฟาด (ไม่เป็นทางการ) See also: โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย) Syn. slap
thump (vi.) ตกลงน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thud, splash
thump (vt.) ทำให้ตกน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thud, splash
thump (vi.) ปิดดังปัง See also: ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง Syn. fling
thump (vt.) ปิดดังปัง See also: ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง Syn. fling
thump (vi.) ตบ See also: ตีอย่างแรง, ทุบอย่างแรง, กระแทกอย่างแรง Syn. slam, strike
thump (vt.) ตบ See also: ตีอย่างแรง, ทุบอย่างแรง, กระแทกอย่างแรง Syn. slam, strike
thump on (phrv.) ตีดังๆ See also: ทุบ, เคาะ
thump out (phrv.) เคาะออกมา
thumping (adj.) เด่น
whump (vt.) ทุบ
whump (vi.) ทุบ
English-Thai: HOPE Dictionary
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance,knob
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam,thud
English-Thai: Nontri Dictionary
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพอง (n.) two humps on the sides of an elephant´s head Syn. ตระพอง, ตะพอง, กะพอง
กะพอง (n.) frontal humps of an elephant See also: nodes on both sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตระพอง
กะพอง (n.) two humps on the sides of an elephant´s head Syn. ตระพอง, ตะพอง
ตะพอง (n.) frontal humps of an elephant See also: nodes on both sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตระพอง, กะพอง
จังหวัดชุมพร (n.) Chumphon
ชุมพร (n.) Chumphon Syn. จังหวัดชุมพร
หนอก (n.) hump Syn. โหนก
ฮี้ (int.) humph
ฮึ (int.) humph
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trouble with books. -Humping check-out girls in the freezer.ปัญหาบัญชี เล่นกับสาวเช็คของในห้องเย็น
Chump don't want no help, chump don't get the help.คนเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
You wouldn't care if I humped the entire army... as long as we were on the right side of the Ho Chi Minh Trail.ตัวเองไม่สน ถึงเค้าจะไปกับ ทหารทั้งกองทัพ...
"to hear the announcement of the great Prince Humperdinck's bride-to-be."ใครจะได้เป็นเจ้าสาวของเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ผู้ยิ่งใหญ่
"Although the law of the land gave Humperdinck the rightทั้งๆที่กฎหมายของเมืองให้สิทธิ์แก่เจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์
"Despite Humperdinck's reassurance that she would grow to love him,แม้เจ้าชายจะมั่นใจว่า เธอจะรักเขาในที่สุด
"Buttercup and Humperdinck were married.บัตเตอร์คัพและฮัมเปอร์ดิงค์เข้าพิธีแต่งงาน
She doesn't marry Humperdinck. She marries Westley.เธอไม่ได้แต่งกับฮัมเปอร์ดิงค์ แต่ว่าแต่งกับเวสต์ลีย์อะ
"The Brute Squad had their hands full carrying out Humperdinck's orders."เหล่าทหารมีงานล้นมือ ...
Who kills Prince Humperdinck? At the end?ใครฆ่าเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ ตอนจบน่ะฮะ
Ever since Prince Humperdinck fired him, his confidence is shattered.หลังจากเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ไล่เขาออก ... ความมั่นใจเขาก็หายไปหมด
If you heal him, he will stop Humperdinck's wedding.ถ้าท่านรักษาเขา เขาจะขัดขวางงานแต่งของฮัมเปอร์ดิงค์

*hump* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, 罗锅 / 羅鍋] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 驼 / 駝] humpback; camel

*hump* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang)
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump)
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy)
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
トサカハギ[, tosakahagi] (n) humpnose unicornfish (Naso tuberosus, species of Indo-Pacific tang)
ドスン;どすん[, dosun ; dosun] (int,adv-to) (on-mim) bam; whomp; thump
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly
バクバク[, bakubaku] (n) thumping (heart); banging (heart); pounding (heart); racing (heart)
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia)
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
ボカッ;ボカン[, bokatsu ; bokan] (adv,adv-to) (on-mim) bop; pow; bonk; thump
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P)
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
傴僂;屈背[せむし(傴僂);くぐせ(ok), semushi ( semushi ); kuguse (ok)] (n) (sens) hunchback; humpback; crookback
八丈宝貝[はちじょうだからがい;はちじょうたからがい;ハチジョウダカラガイ;ハチジョウタカラガイ, hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai ; hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai] (n) (uk) (See 宝貝・たからがい) chocolate cowry (Mauritia mauritiana); humpback cowry
単峰駱駝[たんぽうらくだ, tanpourakuda] (n) Arabian camel; dromedary; one-hump camel
座頭鯨[ざとうくじら;ザトウクジラ, zatoukujira ; zatoukujira] (n) (uk) humpback whale (Megaptera novaeangliae)
眼鏡黐之魚[めがねもちのうお;メガネモチノウオ, meganemochinouo ; meganemochinouo] (n) (uk) humphead wrasse (Cheilinus undulatus); Napoleon wrasse; Napoleonfish; Maori wrasse
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)

*hump* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมพล[n.] (chumphon) EN: military staging area ; rallying point FR:
ชุมพร[n.] (chumphøn) EN: FR: [variété de figue]
ชุมพร[n.] (chumphøn) EN: Ompok bimaculatus FR: Ompok bimaculatus
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn ) EN: Chumphon FR: Chumphon
ชุมพลบุรี ; อำเภอชุมพลบุรี = อ.ชุมพลบุรี[n. prop.] (Chumphon Bu) EN: Chumphon Buri ; Chumphon Buri District FR: Chumphon Buri ; district de Chumphon Buri
ชุมพล ณ ลำเลียง[n. prop.] (Chumphon na) EN: Chumpol NaLamlieng FR: Chumpol NaLamlieng
ชุมพล ศิลปอาชา[n. prop.] (Chumphon Si) EN: Chumpol Silpa-archa FR: Chumpol Silpa-archa
ชุมแพรก[n.] (chumphraēk) EN: Heritiera javanica FR: Heritiera javanica
ฮัมฟรีย์[n. prop.] (Hamfrī ) EN: Humphrey ; Humphry FR:
ฮี้[interj.] (hī) EN: humph ; Nonsense! FR: Mon œil ! ; sottises
หุ้มแพร[n.] (humphraē) EN: rank of royal pages FR:
จังหวัดชุมพร ; จ.ชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chu) EN: Chumphon Province FR: province de Chumphon [f]
ขมุบ[v.] (khamup) EN: pulsate ; beat ; throb ; thump ; palpitate FR:
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked FR: bossu ; voûté
กระพอง[n.] (kraphøng) EN: two humps on the sides of an elephant's head ; frontal protuberances of an elephant's head FR:
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked FR: bossu ; voûté
หลังโกง[adj.] (langkōng) EN: humpback FR: bossu ; voûté
โลมาขาวเทา[n. exp.] (lōmā khāo-t) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin FR:
เมืองชุมพร ; อำเภอเมืองชุมพร = อ.เมืองชุมพร[n. prop.] (Meūang Chum) EN: Mueang Chumphon ; Mueang Chumphon District FR: Mueang Chumphon ; district de Mueang Chumphon
หนอก[n.] (nøk) EN: hump ; dewlap FR: bosse (de bovin) [f]
โหนกหลัง[n.] (nōklang) EN: hump FR: bosse [f]
ภักดีชุมพล ; อำเภอภักดีชุมพล = อ.ภักดีชุมพล[n. prop.] (Phakdī Chum) EN: Phakdi Chumphon ; Phakdi Chumphon District FR: Phakdi Chumphon ; district de Phakdi Chumphon
ผาง[X] (phāng) EN: thump ; bang FR:
ภูมิปัญญา[n.] (phūmpanyā) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning ; intelligence FR: sagesse [f] ; bon sens [m]
ภูมิปัญญาชาวบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā c) EN: folk wisdom ; local wisdom ; indigenous knowledge FR: sagesse populaire [f]
ภูมิปัญญาด้านประเพณี[n. exp.] (phūmpanyā d) EN: FR: sagesse traditionnelle [f]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā p) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge FR: sagesse populaire [f]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น[n. exp.] (phūmpanyā t) EN: intelligence of locality FR:
ภูมิแพ้[n.] (phūmphaē) EN: allergy FR: allergie [f] ; intolérance [f]
ภูมิแพ้อาหาร[n. exp.] (phūmphaē āh) EN: food allergy FR: allergie à la nourriture [f]
ภูมิแพ้กรุงเทพฯ = กรุงเทพ[n. exp.] (phūmphaē Kr) EN: allergic to Bangkok FR: allergie à Bangkok [f]
พุ่มพวง[n.] (phumphūang) EN: beautiful girl ; pretty woman FR: joli brin de fille [m]
พุ่มพวง[adj.] (phumphūang) EN: pretty and plump FR:
พุ่มพวง ดวงจันทร์[n. prop.] (Phumphūang ) EN: Pumpuang Duangjan FR: Pumpuang Duangjan
ปลาเก๋า[n.] (plā kao) EN: humpback grouper ; panther grouper ; Cromileptes altivelis FR:
ประชุมเพลิง[v.] (prachumphlo) EN: cremate ; light the funeral pyre ; burn a corpse FR: incinérer
ระทึก[v.] (ratheuk) EN: bound ; thump FR:
โรคภูมิแพ้[n. exp.] (rōk phūmpha) EN: allergy FR: allergie [f]
โรคภูมิแพ้ถั่วลิสง[n. exp.] (rōk phūmpha) EN: FR: allergie à l'arachide [f] ; allergie aux cacahuètes [f]
สนามบินชุมพร[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Chumphon Airport FR:

*hump* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin
Humpbreite {f}hump width; rim hump width
buckelig {adj}humpy
Demagogie {f}tub-thumping
demagogisch {adj}tub-thumping
Mordsding {n}thumper
Hindernis {n}hump
Humpfelge {f}humped rim
riesengroß {adv}thumping great [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hump*
Back to top