ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hump-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hump, *hump*,

-hump- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get shitfaced and go hump the brains out of some hos.เมากันให้เต็มที่เลยดีมั้ย
They shouldn't make you hump the boonies when you're short.เขาไม่น่าเอาคนใกล้ปลดไปทำงานเสี่ยง
You ain't humping your ruck, hump mine.อย่าอู้ ถ้าไม่แบกของตัวเอง ก็แบกให้ฉัน
When I'm done humping her, I'm gonna hump you!เอางี้ พอเสร็จจากมัน จะมาจัดการแกต่อ
So does he have a hump and a hair piece?เขามีโหนกไหม โหนกที่มีขนเพียบด้วย
I mean, what's wrong with you? You'll hump a baseball glove?นายเป็นอะไรไป จะผสมพันธุ์กับถุงมือชั้นเรอะ
Tracy, men are like dogs that run around and hump anything they see.เทรซี่ ผู้ชายน่ะเหมือนหมา ชอบวิ่งเอาไอ้จู๋ไปจุ่มใส่ทุกอย่างที่เห็น
They don't want a 24-hour hump sesh.เขาไมไ่ด้ต้องการนายตอลอด 24 ชม.
I'm not saying I don't want to throw a hump into her, but i have a feeling it'd be like tossing a hotdog down a hallway.ผมไม่ได้บอกนะว่าผมไม่อยาก มีเซ็กส์กับเธอ แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือน การโยนฮ๊อทด็อกไปตามทางเดิน
You're talking me, solo, busting hump slinging shards.คุณเดินเข้ามาคุยกับผม ฉายเดี่ยว แม่งจะจับเข้าคุก
While I sit out here and watch Howard hump a cactus.ขณะฉันนั่งดูโฮเวิร์ดขย่มตะบองเพชร
The throwing off the hump method.ที่เรียกว่า Throwing Off The Hump

-hump- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนอก[n.] (nøk) EN: hump ; dewlap FR: bosse (de bovin) [f]
โหนกหลัง[n.] (nōklang) EN: hump FR: bosse [f]
ยางชะลอความเร็ว[n. exp.] (yāng chalø ) EN: speed bump ; speed hump FR: ralentisseur [m] ; dos d'âne [m]

-hump- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humpbreite {f}hump width; rim hump width

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hump-
Back to top