ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ensnare*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ensnare, -ensnare-

*ensnare* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ensnare (vt.) วางกับดักสัตว์ See also: ดักสัตว์ Syn. net, trap
ensnare (vt.) หลอกให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย See also: หลอกให้ติดกับ Syn. entangle, lure, trap
English-Thai: HOPE Dictionary
ensnarevt. จับกุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกลวง,ดัก., See also: ensnarer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare themที่นี่ไม่มีผี ไม่มีแม่มด ที่จะมาหลอกหลอนให้พวกเขากลัวได้เลย
Until, when chance came it ensnared a new bearer.จนกระทั่งเมื่อโอกาสเหมาะ ผู้ครอบครองรายใหม่ก็ติดกับ
Well, here's one Dwarf she won't ensnare so easily.ฮึ ข้าคนแคระคนนี้แหละ ที่เจ้าจะไม่สามารถหลอกลวงข้าได้ง่ายๆ
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
So this reunion, it's just a charade so that you can ensnare Mr. Greevy, isn't it?งั้นการชุมนุมนี้ มันก็เป็นเพียงการจัดฉาก เพื่อให้คุณลวงใครบางคนมาติดกับ คุณกรีวีงั้นหรอ
Great king, the magic which has ensnared your queen is strong indeed.มหาราชา เวทมนตร์ที่ครอบงำราชินีของพระองค์ เป็นเวทย์มนตร์ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง
He spun a web to ensnare my son.เขาปั่นเว็บเพื่อดักลูกชายฉันให้ติดกับดัก
No one can ensnare them, not even the gods.ไม่มีใครจับพวกมันได้ แม้แต่พระเจ้า
She and her FBI colleagues have set out to ensnare an underworld Mandarin.เธอกับเพื่อนเอฟบีไอ กำลังออกไปวางกับดักล่อ พวกคนร้ายชาวตะวันออก

*ensnare* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare

*ensnare* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักจับ[v.] (dakjap) EN: entrap ; ensnare FR: piéger
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
โพน[v.] (phōn) EN: catch ; trap ; ensnare FR:
ติดแร้ว[v. exp.] (tit raeo) EN: be caught in a spring-trap ; ensnare FR: être pris au piège
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ensnare*
Back to top