ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*balcony*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น balcony, -balcony-

*balcony* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balcony (n.) ระเบียง See also: มุข, เทอเรซ, ชาน, นอกชาน, เฉลียง, หน้ามุข Syn. porch, terrace
balcony (n.) ที่นั่งชั้นบน See also: ที่นั่งในโรงละครชั้นบน Syn. circle
theatre balcony (n.) ที่นั่งในโรงละครที่สร้างเป็นวงเหนือจากพื้นขึ้นไป
English-Thai: HOPE Dictionary
balcony(แบล'คะนี) n. ระเบียง,มุข, See also: balconied adj. มีระเบียง,มีมุข
English-Thai: Nontri Dictionary
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
balconyเฉลียงลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชานเรือน (n.) balcony See also: terrace, veranda
มุข (n.) balcony See also: portico, porch, terrace, veranda
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"If you can wait... for 100 days and 100 nights under my balcony... at the end of it, I shall be yours.""ถ้าเจ้าสามารถรอ... 100 วันและ 100 คืน ที่ใต้ระเบียงห้องข้าได้... พอครบกำหนดเวลา, ข้าจะเป็นของเจ้า."
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา
Threw his ass over the balcony. Nigger fell four stories.โยนตูดของเขาผ่านระเบียง นิโกรลดลงสี่ชั้น
We are crouching on the balcony of the Albert Hotel.เรากำลังคลาน อยู่บนระเบียง ที่โรงแรมอัลเบิร์ท
I was on the balcony that reallyI was on the balcony that really
Look at the balcony. I chose this.ดูที่ระเบีบงสิ ฉันเป็นคนเลือก ต้นไม้เองเลยนะนี่
A woman went belly-flopping off her balcony in her bathrobe.มีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดลงมาจากระเบียงห้องของเธอ ในสภาพที่เธอใส่เสื้อคลุมอาบน้ำ
Just about the time your ex was jumping off her own balcony wearing nothing but a bathrobe.ก็เเค่เป็นช่วงเวลา ที่เมียเก่าของนายกระโดด ลงมาจากระเบียงห้องของเธอ โดยไม่ส่วมใส่อะไรนอกจากเสื้อคลุมอาบน้ำ
Give me one good reason why I would hurt you, especially then, 10 minutes after my ex-wife jumps off a balcony in her bathrobe?ตอบเหตุผลที่ดีสักข้อกับผมมาสิ ทำไมผมต้องทำร้ายคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว 10 หลังจากที่ อดีตภรรยาผมกระโดดระเบียงฆ่าตัวตายด้วยเสื้อคลุมอาบน้ำของเธอ
Neighbors say they saw you on the balcony when Miss Tate fell. Is that true?เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นคุณที่ระเบียง ตอนที่คุณ เทย์ตกลงไป จริงหรือเปล่า
I will sing for you. Come out to the balcony, over.ผมจะร้องเพลงให้คุณฟัง ออกมาที่ระเบียงสิ, เปลี่ยน
People say he pushed one of them off a balcony... just to cover the beating he'd given her.ข่าวลือว่าท่านผลักหญิงคนหนึ่งลงจากระเบียง.. เพื่อปกปิดที่ท่านทำร้านหล่อน

*balcony* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, 楼台 / 樓臺] balcony; high building (esp. in poetry); tower
阳台[yáng tái, ㄧㄤˊ ㄊㄞˊ, 阳台 / 陽臺] balcony; porch
楼梯台[lóu tī tái, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄊㄞˊ, 楼梯台 / 樓梯臺] staircase balcony; landing
轩槛[xuān jiàn, ㄒㄩㄢ ㄐㄧㄢˋ, 轩槛 / 軒檻] railings of a balcony

*balcony* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear)
バル[, baru] (n) (abbr) balcony
バルコニー[, barukoni-] (n) balcony; (P)
ベランダ[, beranda] (n) balcony; verandah; (P)
楼上[ろうじょう, roujou] (n) (See 楼閣) on top of a tall building; balcony; upper floor
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P)
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony)
露台[ろだい, rodai] (n) balcony

*balcony* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
เฉลียงบ้าน[n. exp.] (chalīeng bā) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ห้องที่มีระเบียง[n. exp.] (hǿng thī mī) EN: room with a balcony FR: chambre avec balcon [f]
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasing) EN: balcony where royalty make their public appearance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *balcony*
Back to top