ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*apple*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apple, -apple-

*apple* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apple (n.) ต้นแอปเปิ้ล
apple (n.) แอปเปิ้ล See also: ผลแอ๊ปเปิล
apple green (n.) สีเขียวอ่อน
applefaced (adj.) แก้มยุ้ย
applejack (n.) บรั่นดีจากน้ำแอปเปิ้ล
applesauce (n.) ซอสแอปเปิล
Big Apple (sl.) เมืองนิวยอร์ก (ใช้กับ the เสมอ)
candy apple (n.) ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน See also: ขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแอปเปิ้ลเคลือบด้วยน้ำตาลหรือคาราเมล Syn. caramel appletoffee apple
caramel appletoffee apple (n.) ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน See also: ขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแอปเปิ้ลเคลือบด้วยน้ำตาลหรือคาราเมล
dapple (n.) จุดด่าง See also: รอยแต้ม Syn. spatter, stipple
dapple (adj.) ซึ่งเป็นจุดด่าง See also: ซึ่งเป็นรอยแต้ม
dapple (vt.) ทำให้เป็นจุดด่าง See also: ทำให้เป็นรอยแต้ม Syn. spatter, stipple
dapple (vi.) เป็นจุดด่าง See also: เป็นรอยแต้ม Syn. spatter
dappled (adj.) เป็นจุดด่าง See also: เป็นรอยแต้ม Syn. spotted
grapple (vt.) จับ See also: จับไว้แน่น, คว้า Syn. catch
grapple (vi.) ปลุกปล้ำ See also: ต่อสู้ Syn. wrestle
grapple (vt.) เกี่ยวด้วยตะขอ See also: คว้าด้วยตะขอ, ยึดด้วยตะขอ
grapple (n.) ตะขอ See also: ตะขอ Syn. hook
grapple with (phrv.) ชกต่อยกับ See also: ชกกับ
grapple with (phrv.) ต่อสู้ดิ้นรนกับ
in apple-pie order (idm.) ในสภาพดี See also: เป็นระเบียบเรียบร้อย
oak apple (n.) ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก Syn. oak gall
pineapple (n.) สับปะรด See also: ต้นสับปะรด
pineapple (n.) ลูกระเบิดมือ
scrapple (n.) อาหารคล้ายไส้กรอกที่ทำจากหมูบด ข้าว และเครื่องชูรส
thorn apple (n.) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง See also: ต้นลำโพง
upset the applecart (idm.) ทำให้เสีย See also: ทำให้พัง
English-Thai: HOPE Dictionary
adam's appleลูกกระเดือก
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
apple(แอพ'เพิล) n. แอปเปิล,ลูกเบสบอล
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
apple greenเขียวอ่อน, Syn. light green)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
applefaced(แอพ'เพิลเฟสทฺ) adj. แก้มยุ้ย
applejackบรั่นดีจากน้ำแอปเปิล
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
custard applen. ผลไม้ (ต้นไม้) จำพวกน้อยหน่า
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
dapple(แดพ'เพิล) n. จุดด่าง,รอยแต้ม,ลายด่างadj. เป็นรอยแต้ม vt.,vi. ทำให้เป็นหรือกลายเป็นจุดด่าง
dappled(แดพ'เพิลดฺ) adj. เป็นจุด,เป็นรอยด่าง,เป็นแต้ม
elephant appleผลมะขวิด,ต้นมะขวิด
golden appleมะตูม
grapple(แกรพ'เพิล) n. ตะขอ,ที่จับ,การจับ,การคว้า,การชกกัน. vt. จับ,คว้า,ยึด. vi. ยึดด้วยตะขอ,ใช้ตะขอ,ยึด,จับ,ต่อสู้. n.
oak appleปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
pineapple(ไพนฺแอพ'เพิล) n. สับปะรด,ลูกระเบิดมือ
rose-applen. ชมพู่
thorn applen. ต้นลำโพง
English-Thai: Nontri Dictionary
apple(n) ลูกแอปเปิ้ล
dapple(adj) ด่าง,เป็นจุด,เป็นรอย
grapple(vt) ยึดแน่น,ต่อสู้,สู้ประชิดตัว
pineapple(n) สับปะรด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Adam's appleลูกกระเดือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
appletแอปเพล็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apple Computer, Inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวตอร์ บริษัทผู้ผลติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียง [คอมพิวเตอร์]
Apple Greenเขียวแอปเปิล [การแพทย์]
Apple II (Computer)แอปเปิลทู (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Pomacea canaliculata ; Golden apple snailหอยเชอรี่ [TU Subject Heading]
Pineappleสับปะรด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมจีนซาวน้ำ (n.) noodle eaten with powdered shrimpsand pineapple slices
ซาวน้ำ (n.) boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices Syn. ขนมจีนซาวน้ำ
กระเดือก (n.) Adam´s apple Syn. ลูกกระเดือก
กะทัน (n.) monkey apple Syn. ทัน, หมากทัน, ต้นพุทรา
ชมพู่ (n.) rose apple
ชมพู่สาแหรก (n.) Malay apple
ต้นพุทรา (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, หมากทัน
ตะเกียง (n.) top of a pineapple
น้อยหน่า (n.) custard apple See also: sweep-sop, sugar apple, Annona squamosa
พุทรา (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, หมากทัน, ต้นพุทรา
มะเฟือง (n.) star apple
ลูกกระเดือก (n.) Adam´s apple Syn. กระเดือก
ลูกกระเดือก (n.) Adam´s apple
สับปะรด (n.) pineapple
สาแหรก (n.) Malay apple Syn. ชมพู่สาแหรก
หมากทัน (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, ต้นพุทรา
หอยโข่ง (n.) apple snail See also: Pila ampullacea
แอปเปิล (n.) apple
ไหมสับปะรด (n.) pineapple thread
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He eats an apple a dayเขาทานแอปเปิ้ลวันละลูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks '
Pies made from apples like these.พายที่ทำจากแอปเปิ้ลเช่นนี้
Now, take the apple, dearie, and make a wish.ตอนนี้ใช้แอปเปิ้ล, สายสวาท, และทำให้ความปรารถนา
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น
Here's an apple for your teacher.นี่คือแอปเปิ้ลสำหรับครูของคุณ
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด
"They're Coming." "They're Coming" by EC Grapple MC VD.พวกเขากำลังมา. พวกเขากำลังมาโดย อีซี กแรปล เอมซี ฟีดี
Left, right, left, right, left... (Grapple) Coming dressed in overalls...ซ้าย, ขวา, ซ้าย, ขวา, ซ้าย มาสวมใส่หลวม ๆ พวกเขากำลังมาใน Tweed แต่งตัว
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก
Do you think we have enough apples in the world?คุณว่าเรามีแอปเปิลพอมั้ยในโลกนี้

*apple* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苹果公司[Píng guǒ Gōng sī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 苹果公司 / 蘋果公司] Apple Inc.
苹果核[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, 苹果核 / 蘋果核] apple core
苹果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, 苹果汁 / 蘋果汁] apple juice
苹果派[píng guǒ pài, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, 苹果派 / 蘋果派] apple pie
苹果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 苹果电脑 / 蘋果電腦] Apple computer
苹果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, 苹果馅饼 / 蘋果餡餅] apple pie
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
[nài, ㄋㄞˋ, 柰] crab-apple; how can one help
眼珠儿[yǎn zhū r, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄖ˙, 眼珠儿 / 眼珠兒] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
眼珠子[yǎn zhū zi, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄗ˙, 眼珠子] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
莲雾[lián wù, ㄌㄧㄢˊ ˋ, 莲雾 / 蓮霧] wax apple (a reddish pear-shaped fruit)
喉结[hóu jié, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ, 喉结 / 喉結] Adam's apple
结喉[jié hóu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˊ, 结喉 / 結喉] Adam's apple
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 苹 / 蘋] apple
苹果[píng guǒ, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, 苹果 / 蘋果] apple
[táng, ㄊㄤˊ, 棠] cherry-apple
番荔枝[fān lì zhī, ㄈㄢ ㄌㄧˋ ㄓ, 番荔枝] custard apple
菠萝[bō luó, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 菠萝 / 菠蘿] pineapple
凤梨[fèng lí, ㄈㄥˋ ㄌㄧˊ, 凤梨 / 鳳梨] pineapple

*apple* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
アップル[, appuru] (n) (1) apple; (2) {comp} Apple (computer company)
アップルキー[, appuruki-] (n) {comp} Apple key
アップルソース[, appuruso-su] (n) apple sauce; apple-sauce
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus
アップルトーク[, appuruto-ku] (n) {comp} AppleTalk
アップルメニュー[, appurumenyu-] (n) {comp} Apple menu
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer
カシューアップル[, kashu-appuru] (n) cashew apple
シチセンムスメベラ[, shichisenmusumebera] (n) Batu coris (Coris batuensis); variegated wrasse; Dapple coris (Coris variegata)
パイナップル[, painappuru] (n) pineapple; (P)
パイナップルフラワー[, painappurufurawa-] (n) pineapple flower
パイン[, pain] (n) (1) pine; (2) (abbr) (See パイナップル) pineapple
パインジュース[, painju-su] (n) pineapple juice; (P)
ビッグアップル[, bigguappuru] (n) The Big Apple (nickname for New York City)
ポドフィルム[, podofirumu] (n) mayapple (Podophyllum peltatum) (lat
りんご園;林檎園[りんごえん, ringoen] (n) apple orchard
りんご摘み;林檎摘み[りんごつみ, ringotsumi] (n) (obsc) picking apples; harvesting apples
りんご狩り;リンゴ狩り;林檎狩り[りんごがり(りんご狩り;林檎狩り);リンゴがり(リンゴ狩り);リンゴガリ, ringogari ( ringo kari ; ringo kari ); ringo gari ( ringo kari ); ringogari] (n) apple picking
りんご飴;林檎飴[りんごあめ;りんごアメ, ringoame ; ringo ame] (n) candied apple; toffee apple
取っ組み合い[とっくみあい, tokkumiai] (n) grapple; scuffle
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
喉仏[のどぼとけ, nodobotoke] (n) laryngeal prominence; Adam's apple
喉頭隆起[こうとうりゅうき, koutouryuuki] (n) (See 喉仏) laryngeal prominence; Adam's Apple
四つに組む[よつにくむ, yotsunikumu] (exp,v5m) to come to grapples with
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P)
掌中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] (n) apple of one's eye
掴み合う[つかみあう, tsukamiau] (v5u,vi) to grapple
星葦毛[ほしあしげ, hoshiashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
朝鮮朝顔[ちょうせんあさがお, chousen'asagao] (n) (See ベラドンナ) thorn apple; jimsonweed; Datura stramonium
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel
林檎酒[りんごしゅ, ringoshu] (n) apple cider
海棠[かいどう;カイドウ, kaidou ; kaidou] (n) (1) flowering crab apple (Malus halliana); (2) Kaido crab apple (Malus micromalus); (3) Chinese flowering apple (Malus spectabilis); (4) Siberian crab apple (Malus baccata); (5) aronia (flower)
目に入れても痛くない[めにいれてもいたくない, meniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye
目の中に入れても痛くない[めのなかにいれてもいたくない, menonakaniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye
組み付く;組みつく;組付く[くみつく, kumitsuku] (v5k) to grapple; to wrestle
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
組んず解れつ[くんずほぐれつ, kunzuhoguretsu] (exp,adj-no) (uk) locked in a grapple
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アップル[あっぷる, appuru] APPLE
アプレット[あぷれっと, apuretto] applet
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer

*apple* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอปเปิล = แอ๊ปเปิ้ล[TM] (Aeppoēl = ) EN: Apple [TM] FR: Apple [TM]
แอปเปิล = แอปเปิ้ล[n.] (aeppoēn) EN: apple FR: pomme [f]
แอปเปิลแดง[n. exp.] (aeppoēn daē) EN: red apple FR: pomme rouge [f]
แอปเปิลฟูจิ[n. exp.] (aeppoēn Fūj) EN: Fuji apple FR: pomme Fuji [f]
แอปเปิลเขียว[n. exp.] (aeppoēn khī) EN: green apple FR: pomme verte [f]
แอปเปิ้ลพิงค์เลดี้[TM] (aeppoēn Phi) EN: Pink Lady apple FR: pomme Pink Lady [f]
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple ; Syzygium FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f] ; Syzygium
ชมพู่สาแหรก[n. exp.] (chomphū sār) EN: Malay apple ; Malay rose apple ; Syzygium malaccense FR: Syzygium malaccense
ชมพู่ทับทิมจันทร์[n. exp.] (chomphū tha) EN: rose apple FR:
ชมพูทวีป[n. prop.] (Chomphūthaw) EN: India ; Indian subcontinent ; the continent of the rose-apples FR: Inde [f]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (farangkhīno) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
เฟือง[n.] (feūang) EN: starfruit ; star fruit ; carambola ; star apple FR: carambole [f]
หอยโข่ง[n.] (høikhōng) EN: apple snail FR: ormeau [m]
แกงคั่วสับปะรด[n. exp.] (kaēngkhūa s) EN: pineapple yellow curry FR:
แกนสับปะรด[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core FR: coeur d'ananas [m]
แกนสับปะรดเต๋าอบแห้ง[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core dice ; dried pineapple core FR:
แก่นตะวัน[n. exp.] (kaen tawan) EN: Jerusalem artichoke ; sunroot ; sunchoke ; earth apple ; topinambour FR: topinambour [m] ; artichaut de Jérusalem [m] ; truffe du Canada [f] ; soleil vivace [m]
กะทัน[n.] (kathan) EN: monkey apple FR:
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanomjīn s) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream FR:
ข้าวอบสับปะรด[n. exp.] (khāo op sap) EN: pineapple fried rice FR:
ข้าวผัดสับปะรด[n. exp.] (khāophat sa) EN: pineapple fried rice FR:
เค้กสับปะรด[n. exp.] (khēk sappar) EN: pineapple cake FR: gâteau aux ananas [m] ; gâteau à l'ananas [m]
ขี้นก[n.] (khīnok) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail FR: escargot [m]
ขวิด[n.] (khwit) EN: elephant apple ; wood apple ; curd fruit ; monkey fruit ; Limonia acidissima FR: Limonia acidissima
กระเดือก[n. exp.] (kradeūak) EN: Adam's apple FR: pomme d'Adam [f]
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: thom apple ; datura ; Datura metel FR: datura [m] ; Datura metel
เลียแข้งเลียขา[v. exp.] (līa khaeng ) EN: curry favour ; curry favor (Am.) ; be an apple polisher ; fawn on FR:
ลูกกระเดือก[n. exp.] (lūk kradeūa) EN: Adam's apple FR: pomme d'Adam [f]
มะเฟือง[n.] (mafeūang) EN: starfruit ; star fruit ; carambola ; star apple ; Averrhoa carambola FR: carambole [f] ; Averrhoa carambola
ไหมสับปะรด[n.] (maisapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread FR:
มะขวิด[n.] (makhwit) EN: elephant apple ; wood apple ; curd fruit ; monkey fruit ; Limonia acidissima FR: Limonia acidissima
หมากทัน[n.] (mākthan) EN: monkey apple FR:
ม่าเหมี่ยว[n.] (māmīo) EN: [variety of Malay apple] FR:
มะม่วงหนังกลางวันลูกเขียว[n. exp.] (mamūang nan) EN: Java apple FR:
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: wild bitter gourd ; balsam apple ; balsam pear ; bitter cucumber ; bitter gourd ; carilla fruit ; Momordica charantia FR: Momordica charantia
มะตาด [n.] (matāt) EN: Dillenia indica ; chulta ; hondapara tree ; elephant apple FR: Dillenia indica
หมูอบสับปะรด[n. prop.] (mū op sappa) EN: stewed pork with pineapple FR:
ในสภาพดี[X] (nai saphāp ) EN: in good condition ; in apple-pie order FR: en bon état
น้ำแอปเปิล[n. exp.] (nām aeppoēn) EN: apple juice FR: jus de pomme [m]

*apple* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ananas {f} [bot.]pineapple
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake
Applet {n}; kleine Anwendung; kleines Programm [comp.]applet
Apfelschnecke {f} (Ampullaria) [zool.]apple snail; mystery snail
Bratapfel {m}baked apple
Gallapfel {m} [bot.]oak apple; gall; gall nut
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.
Ananassaft {m}pineapple juice
Ananasstücke {pl}pineapple chunks
Apfelblüte {f}apple blossom
Apfelkuchen {m}apple pie
Apfelmus {n}apple puree
Apfelmus {n}applesauce
Apfelsaft {m}apple juice
Apfelschaum {m}apple mousse
Apfelschimmel {m}apple grey
Apfeltasche {f}apple turnover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *apple*
Back to top