ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-apple-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apple, *apple*,

-apple- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He eats an apple a dayเขาทานแอปเปิ้ลวันละลูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks '
Here's an apple for your teacher.นี่คือแอปเปิ้ลสำหรับครูของคุณ
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก
This apple is like a wheel on a water mill.แอปเปิ้ลนี้เป็นเหมือนล้อบนโม่น้ำ
Get my apple while it lasts.แอ๊ปเปิ้ลครับ แอ๊ปเปิ้ล รีบซื้อตอนนี้เลยครับ
Who says everyone in the Big Apple looks the other way?ใครบอกว่าทุกคนในบิ๊กแอปเปิ้ลมีลักษณะวิธีการอื่นหรือไม่
That odd little ritual with the liverwurst and apple every day.การทำอะไรเดิมๆ เหมือนกันทุกอาทิตย์
It's time to eat. Mashed vegetables and apple sauce.ได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะ เป็นผักบดกับแอปเปิ้ลซอส
... before" Don'tSit Under the apple Tree".... ก่อน" Don'tSit Under the AppIe Tree".
Like the Andrews Sisters before "Don't Sit Under the apple Tree".เหมือนกับเพลงของ แอนดรู ซิสเตอร์ ก่อน "Don't Sit Under the AppIe Tree".
Don't sit under the apple treeDon't sit under the apple tree

-apple- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苹果公司[Píng guǒ Gōng sī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 苹果公司 / 蘋果公司] Apple Inc.
苹果核[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, 苹果核 / 蘋果核] apple core
苹果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, 苹果汁 / 蘋果汁] apple juice
苹果派[píng guǒ pài, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, 苹果派 / 蘋果派] apple pie
苹果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 苹果电脑 / 蘋果電腦] Apple computer
苹果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, 苹果馅饼 / 蘋果餡餅] apple pie
眼珠儿[yǎn zhū r, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄖ˙, 眼珠儿 / 眼珠兒] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
眼珠子[yǎn zhū zi, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄗ˙, 眼珠子] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
莲雾[lián wù, ㄌㄧㄢˊ ˋ, 莲雾 / 蓮霧] wax apple (a reddish pear-shaped fruit)

-apple- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップル[, appuru] (n) (1) apple; (2) {comp} Apple (computer company)
アップルキー[, appuruki-] (n) {comp} Apple key
アップルソース[, appuruso-su] (n) apple sauce; apple-sauce
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus
アップルメニュー[, appurumenyu-] (n) {comp} Apple menu
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard
カシューアップル[, kashu-appuru] (n) cashew apple
ビッグアップル[, bigguappuru] (n) The Big Apple (nickname for New York City)
りんご園;林檎園[りんごえん, ringoen] (n) apple orchard
りんご狩り;リンゴ狩り;林檎狩り[りんごがり(りんご狩り;林檎狩り);リンゴがり(リンゴ狩り);リンゴガリ, ringogari ( ringo kari ; ringo kari ); ringo gari ( ringo kari ); ringogari] (n) apple picking
りんご飴;林檎飴[りんごあめ;りんごアメ, ringoame ; ringo ame] (n) candied apple; toffee apple
喉仏[のどぼとけ, nodobotoke] (n) laryngeal prominence; Adam's apple
喉頭隆起[こうとうりゅうき, koutouryuuki] (n) (See 喉仏) laryngeal prominence; Adam's Apple
掌中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] (n) apple of one's eye
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel
林檎酒[りんごしゅ, ringoshu] (n) apple cider
海棠[かいどう;カイドウ, kaidou ; kaidou] (n) (1) flowering crab apple (Malus halliana); (2) Kaido crab apple (Malus micromalus); (3) Chinese flowering apple (Malus spectabilis); (4) Siberian crab apple (Malus baccata); (5) aronia (flower)
目に入れても痛くない[めにいれてもいたくない, meniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye
目の中に入れても痛くない[めのなかにいれてもいたくない, menonakaniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye
角茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アップル[あっぷる, appuru] APPLE

-apple- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอปเปิล = แอ๊ปเปิ้ล[TM] (Aeppoēl = ) EN: Apple [TM] FR: Apple [TM]
แอปเปิล = แอปเปิ้ล[n.] (aeppoēn) EN: apple FR: pomme [f]
แอปเปิลแดง[n. exp.] (aeppoēn daē) EN: red apple FR: pomme rouge [f]
แอปเปิลฟูจิ[n. exp.] (aeppoēn Fūj) EN: Fuji apple FR: pomme Fuji [f]
แอปเปิลเขียว[n. exp.] (aeppoēn khī) EN: green apple FR: pomme verte [f]
แอปเปิ้ลพิงค์เลดี้[TM] (aeppoēn Phi) EN: Pink Lady apple FR: pomme Pink Lady [f]
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple ; Syzygium FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f] ; Syzygium
ชมพู่สาแหรก[n. exp.] (chomphū sār) EN: Malay apple ; Malay rose apple ; Syzygium malaccense FR: Syzygium malaccense
ชมพู่ทับทิมจันทร์[n. exp.] (chomphū tha) EN: rose apple FR:
เฟือง[n.] (feūang) EN: starfruit ; star fruit ; carambola ; star apple FR: carambole [f]
หอยโข่ง[n.] (høikhōng) EN: apple snail FR: ormeau [m]
แก่นตะวัน[n. exp.] (kaen tawan) EN: Jerusalem artichoke ; sunroot ; sunchoke ; earth apple ; topinambour FR: topinambour [m] ; artichaut de Jérusalem [m] ; truffe du Canada [f] ; soleil vivace [m]
กะทัน[n.] (kathan) EN: monkey apple FR:
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail FR: escargot [m]
ขวิด[n.] (khwit) EN: elephant apple ; wood apple ; curd fruit ; monkey fruit ; Limonia acidissima FR: Limonia acidissima
กระเดือก[n. exp.] (kradeūak) EN: Adam's apple FR: pomme d'Adam [f]
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: thom apple ; datura ; Datura metel FR: datura [m] ; Datura metel
เลียแข้งเลียขา[v. exp.] (līa khaeng ) EN: curry favour ; curry favor (Am.) ; be an apple polisher ; fawn on FR:
ลูกกระเดือก[n. exp.] (lūk kradeūa) EN: Adam's apple FR: pomme d'Adam [f]
มะเฟือง[n.] (mafeūang) EN: starfruit ; star fruit ; carambola ; star apple ; Averrhoa carambola FR: carambole [f] ; Averrhoa carambola
มะขวิด[n.] (makhwit) EN: elephant apple ; wood apple ; curd fruit ; monkey fruit ; Limonia acidissima FR: Limonia acidissima
หมากทัน[n.] (mākthan) EN: monkey apple FR:
มะม่วงหนังกลางวันลูกเขียว[n. exp.] (mamūang nan) EN: Java apple FR:
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: wild bitter gourd ; balsam apple ; balsam pear ; bitter cucumber ; bitter gourd ; carilla fruit ; Momordica charantia FR: Momordica charantia
มะตาด [n.] (matāt) EN: Dillenia indica ; chulta ; hondapara tree ; elephant apple FR: Dillenia indica
น้ำแอปเปิล[n. exp.] (nām aeppoēn) EN: apple juice FR: jus de pomme [m]
น้ำส้มสายชูแอปเปิล[n. exp.] (nāmsomsāich) EN: apple cider vinegar FR: vinaigre de pomme [m]
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple ; Annona squamosa L. FR: anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m] ; Annona squamosa
พัทระ[n.] (phatthra) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple ; Chinee Apple ; Indian plum ; permseret FR:
พุทรา[n.] (phutsā) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple ; Chinee Apple ; Indian plum ; permseret FR: jujube [m]
พุทราอินเดีย[n.] (phutsā Indī) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple ; Chinee Apple ; Indian plum ; permseret FR:
สาแหรก[n.] (sāraēk) EN: Malay apple FR:
ทุเรียนน้ำ[n. exp.] (thurīen nām) EN: soursop ; prickly custard apple FR:
ทุเรียนเทศ[n. exp.] (thurīen thē) EN: soursop ; prickly custard apple FR:
ต้นแอปเปิล[n. exp.] (ton aeppoēn) EN: apple tree FR: pommier [m]

-apple- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratapfel {m}baked apple
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -apple-
Back to top