ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เอาเปรียบ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เอาเปรียบ, -เอาเปรียบ-

*เอาเปรียบ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเอารัดเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอาเปรียบ
การเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอารัดเอาเปรียบ
เอารัดเอาเปรียบ (v.) take advantage of See also: exploit Syn. เอาเปรียบ
เอาเปรียบ (v.) exploit See also: take advantage of Syn. เอารัดเอาเปรียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
clay pigeonn. จานเป้าใชัเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ,คนที่อยู่ในภาวะที่คนอื่นเอาเปรียบได้
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
English-Thai: Nontri Dictionary
impose(vt) ลงโทษ,เรียกร้อง,เอาเปรียบ,กำหนด,บังคับ
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gerrymanderการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเอาเปรียบ [ดู rotten borough ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exploit (vt.) เอาเปรียบ See also: หาประโยชน์ใส่ตัว Syn. employ, use, utilize
freeload (vi.) เอาเปรียบผู้อื่น (แบบไม่รับผิดชอบ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sponge
one-upmanship (n.) ทักษะในการเอาเปรียบคนอื่น Syn. competition
rapacious person (n.) ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า
vulture (n.) ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า Syn. rapacious person
vulturine (adj.) เอาเปรียบ Syn. rapacious, predatory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But above all that, beyond the positives... they knew that the easiest way to be exploited... is to sell something they did not yet understand.นอกจากนี้ นอกจากคิดในแง่บวก... ทั้งสองก็รู้ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะถูกเอาเปรียบ... ก็คือการเร่งขายสินค้าที่ตนยังไม่เข้าใจดี
Mrs. Cox, you cannot let this man take advantage of you, and he will.คุณค็อกซ์คุณจะให้ผู้ชายคนนี้ เอาเปรียบคุณไม่ได้ และเขาทำแน่
A gentleman... wouldn't take advantage of a lady who's had more than her half of the bottle of Dom.สุภาพบุรุษ ไม่เอาเปรียบสุภาพสตรีที่มี มากกว่าตำแหน่งครึ่งหนึ่งของเธอ
Oh, first of all, Dan screwed me over by selling the serialization of his new book right out from under me, and then he releases the chapter about me.โอ้! อย่างแรกนะ แดนเอาเปรียบฉันตลอด โดยการวางจำหน่ายหนังสือเล่มใหม่
I-I don't want to take advantage of you as my employee, and I certainly don't want to jeopardize our working relationship.ฉัน... ฉันไม่ได้อยากเอาเปรียบคุณ ในฐานะที่คุณเป็นลูกจ้างนะ ฉันไม่อยากจะเสี่ยงกับ
Because where I'm from, we don't settle fight by throwing bombsเพราะที่บ้านฉัน สู้แล้วไม่เอาเปรียบใคร โดยใช้ระเบิด
The Germans have a great advantage over us.พวกเยอรมัน เอาเปรียบเรามาก
I didn't take advantage of him or nothin'.ผมไม่ได้เอาเปรียบเขานะครับ
Do you love someone who emotionally jerks you around?คุณรักคนที่เอาเปรียบคุณทุกอย่าง
You find someone you want to take advantage of... you tell them a fantastic story... and somewhere in there you say it:คุณมองหาเหยื่อที่คุณจะเอาเปรียบได้ เล่าเรื่องเหลือเชื่อให้พวกเขาฟัง แล้วคุณก็จะพูดว่า
Can you think of a better way to keep a king from taking advantage?เจ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ เพื่อไม่ให้พระราชาเอาเปรียบมั้ยล่ะ
I don't wanna take advantage. I know that this was some favor.ฉันไม่อยากเอาเปรียบคุณ คุณมาเพราะเธอขอ
I do not enjoy being taken advantage of.ฉันไม่นิยมการถูกเอารัดเอาเปรียบ
You shouldn't have acted weak from the beginning.เธอต้องไม่ยอมให้เค้าเอาเปรียบนะ
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี
Do you think I should bring him into the other room and take advantage of him?เจ้าคิดว่าชั้นควรพาเค้าไปที่ห้อง และเอาเปรียบเค้าดีมั้ย
It ain't easy being cheesy!เอาเปรียบเขาได้สะใจโว้ย
Are you sure it's not an imposition? Can I at least pay for my seat?ผมเอาเปรียบคุณเกินไปรึเปล่า ให้ผมจ่ายค่าตั๋วของผมเองได้มั้ย
It's not an imposition, it'd be an absolute pleasure.ไม่เป็นการเอาเปรียบกันหรอก ผมเต็มใจ
Any mercy and people will take advantage of you.ถ้านายใจอ่อน ชาวมันมันจะเอาเปรียบนาย
I don't really keep bottled water in the house 'cause I believe that it's a scam.แต่ผมไม่เคยเก็บน้ำเปล่าไว้ในบ้านเลยสักขวด เพราะผมว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภค
Oh, and, listen, Bob and Lee introduced us to this wonderful contractor, so we won't be imposing for long.โอ้ แล้วก็บ็อบกับลี แนะนำช่างให้พวกเรา ฉะนั้นเราคงไม่เอาเปรียบเธอนานหรอกจ้า
Hey! You took advantage of my mama.เฮ้ แกเอาเปรียบแม่ฉัน
I think I lost the upper hand in the relationship, you know?ฉันรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบว่ะ เข้าใจไหม
But you were driving the tractor?ไม่ มันเหมือนกับว่า เหมือนนกับเธอเอาเปรียบเขา
I'm the one getting a deal.ผมเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใคร
Let my emotions get the better of me.ทำให้ฉันอารมณ์ไม่ดี เอาเปรียบฉัน
And the worst are the ones who take advantage of youและที่เลวร้ายที่สุดคือคนที่ เอาเปรียบเราลับหลัง
By tricking him into telling you information so you can exploit it.โดยทำยังไงก็ได้ให้เค้าบอกลูก เกี่ยวกับข้อมูลลูกก็เลยจะเอาเปรียบเค้า
Who's taking advantage of an innocent young boy.คนที่เอาเปรียบเด็กหนุ่มไร้เดียงสา..
But that guy was taking advantage of you.แต่สองคนนั่นกำลังเอาเปรียบเธออยู่
Kakarrot, that wasn't fair-คาคาล็อต นั่นมันเอาเปรียบกันชัดๆ
But he was a man who had one big advantage over the rest of us.แต่เขาเป็นผู้ชายที่เอาเปรียบ พวกเราทั้งหมด
You never figured out how to think. I said I was sorry. I just need my half of the money, and I will go.ทำไมฉันต้องถูกเอาเปรียบ เพราะความสะเพร่าของแกเอง
Every man has a weakness to exploit.ทุกคนก็มีจุดอ่อน ให้เอาเปรียบทั้งนั้น
And just be another rich society gal that i took advantage of.เป็นแค่เศรษฐีสาวในสังคมที่โดนฉันเอาเปรียบ
You're harmless to me cause a life full of ups and downs has given me douche-ray vision, but those are good people in there, and they trust and respect you.ฉันรู้ว่าคุณไม่มีพิษมีภัยต่อฉันนะ เพราะชีวิตฉันเจอทั้งขึ้นทั้งลงมามาก จนแทบจะชินตากับเรื่องแย่ๆนี้ แต่พวกนั้นเป็นคนดีนะ และพวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจคุณ ดังนั้นการเห็นคุณเอาเปรียบพวกเขามันทำร้ายจิตใจฉันมาก
So get some more guys and then it'll be an even fight.หาตีนมาเพิ่มก็ได้ เดี๋ยวจะหาว่าฉันเอาเปรียบ
One minute I'm a freeloader and the next I'm the only thing standing between you and eviction.นาทีที่แล้วฉันเป็นคนขี้เอาเปรียบ... ...แล้วต่อมา... ...ฉันเป็นคนที่ยืนอยู่ ระหว่าง คุณ กับ การไล่ที่
These are not comparable issues.หุบปากซะนังแม่มด นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะเอาเปรียบเทียบกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เอาเปรียบ*
Back to top