ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

predatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *predatory*, -predatory-

predatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predatory (adj.) ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร Syn. voracious, carnivorous, omnivorous
predatory (adj.) ที่ปล้นหรือขโมยมา Syn. marauding, looting, pillaging
English-Thai: Nontri Dictionary
predatory(adj) ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Predatory pricingการกำหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ones you call the Wilberforces were a predatory species.ที่คุณเรียกวิลเบอร์ฟอร์ดนั่นไง สายพันธุ์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
I feel like one of tho clichés people make fun of... the desperate, predatory divorcée.ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าผู้คนพากันหัวเราะเยาะ พวกสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยากหลังการหย่า
We're a predatory species.พวกเราเป็นสปีชี่ส์นักล่า
The predatory species was born.สปีชีส์นักล่าจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา
We're a predatory species. We enjoy the hunt, the feed, and the kill.เราคือสายพันธุ์นักล่า เราชอบการล่า
I'm not some predatory gay, so... nothing's gonna happen.ฉันไม่ใช่พวกล่าเกรย์หรอกนะ ดังนั้น ไม่มีอะไร
You don't think she was completely un-classy and predatory?นี่คุณไม่คิดว่า เธอเป็นพวกง่ายๆ คอยออดอ้อน จ้องจะจับคุณหรอ?
We've only grown more brutal, more predatory.เรามีแต่โหดเหี้ยมขึ้น ป่าเถื่อนขึ้น
So a gay guy can't be friendly to a straight guy without it being predatory?งั้นคนเป็นเกย์จะเป็นเพื่อน กับผู้ชายโดยไม่จ้องจะเขมือบไม่ได้เลยงั้นสิ
I don't care. You're hunky, and I'm what they call "predatory gay."ไม่สนหรอกย่ะ เธอเป็นหนุ่มผิวขาว แล้วฉันก็เป็นอย่างที่เขาเรียกว่า "เก้งกินกวาง"
Predatory...กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
Defensive. This is predatory.เป็นการป้องกันตัว แต่นี่เป็นสัตว์กินเนื้อ

predatory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シファクティヌス;クシファクティヌス[, shifakuteinusu ; kushifakuteinusu] (n) Xiphactinus (extinct genus of predatory bony fish)
略奪価格[りゃくだつかかく, ryakudatsukakaku] (n) predatory pricing
雲助根性[くもすけこんじょう, kumosukekonjou] (n) predatory nature; rapacious disposition
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious

predatory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลากินเนื้อ[n. exp.] (plā kin neū) EN: predatory fish FR: poisson carnivore [m]

predatory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubbau {m}predatory exploitation; ruthless exploitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า predatory
Back to top