ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทึมๆ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทึมๆ, -ทึมๆ-

*ทึมๆ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทึมๆ (adj.) dim See also: dull, obscure, dark, faint, obscure, unlighted Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ทึม Ops. สดใส, สว่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mousey (adj.) (สี) ทึมๆ See also: ไม่สดใส Syn. drab, colorless
mousy (adj.) (สี) ทึมๆ See also: ไม่สดใส Syn. drab, colorless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dull, grey buildings all around;หมองๆ ทึมๆ ตึกเต็มไปหมด
So Sprague and Parkman taking your family hostage, shooting your daughter, a bullet clean through your side,และหลังจากนั้น,มันเพียง... มันทึมๆ ว่างเปล่า Mmm-hmm.
Well, the man's an idiot. He's overemotional.อืม เขาเป็นคนทึมๆ เจ้าอารมณ์ด้วย
400)}Kakuta's wife Mitsuko 396)}Kakiuchi's wife Yoshieสามีฉันบอกว่า มันดูทึมๆ ไปสำหรับฉัน ฉันเลยให้โยชิเอะซังไปแล้ว
You're gonna leave us alone in this creepy old house?พ่อจะปล่อยพวกเราไว้ตามลำพัง ในบ้านทึมๆนี่หรอ?
Normally, you dress like the fantasy of a perverted Japanese businessman with a very dark, specific fetish, but I actually dig this look.ปกติเธอก็แต่งตัวเหมือนกับ นักธุรกิจญี่ปุ่นกามวิตถาร กับเครื่องรางสีทึมๆนั่น
It's like there's a cloud following you.เหมือนมีเมฆทึมๆอยู่กับหนูทุกที่
♪ Just some shade of gray ♪#จะเป็นแค่สีเทาทึมๆ#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทึมๆ*
Back to top