ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drab*, -drab-

drab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drab (adj.) ล้าสมัย See also: มอซอ, เชย Syn. frumpish
drab (n.) สีน้ำตาลอมเหลือง See also: ไม่สดใส Syn. colorless
drab (adj.) สีน้ำตาลอมเหลือง See also: ไม่สดใส Syn. colorless
drab (adj.) ซึ่งไม่มีสี Syn. indeterminate
drab (n.) คนสกปรก See also: คนไม่เป็นระเบียบ Syn. slattern
English-Thai: HOPE Dictionary
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
English-Thai: Nontri Dictionary
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอๆ (adj.) drab See also: dull, gray Syn. มัวๆ
มัวๆ (adj.) drab See also: dull, gray
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because Hauptmann-Koenig is drab does not mean that we have to be.แค่เพียงเพราะว่าโฮปต์แมนน์-โคนิกดูโทรม ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นเช่นนั้น
It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away.มันเป็นเหมือนบางนกสวยงามกระพือเข้าไปในกรงเล็ก ๆ ของเราสดใส และทำให้กำแพงเหล่านั้นละลายออกไป
But still... the place you live in is that much more drab and empty that they're gone.แต่ก็ยังคง ... สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ในที่อื่น ๆ อีกมากมายที่น่าเบื่อและว่างเปล่าว่าพวกเขากำลังหายไป
Don't be drab you'll be fab Look...อย่าหม่นหมอง คุณจะสดใส ได้ทานเนื้อไก่ตุ่น พอแล้ว
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ
Gentlemen, forget Every experience you have ever had in your drab little lives.สุภาพบุรุษทั้งหลาย ลืมสิ่งที่คุณได้พบเจอไปได้เลย
Sad, really. Such a drab little thing.ดูทำเข้าสิ ผู้คนเยอะแยะ
Even with a good dress a drab model loses marks.แม้ว่าเสื้อผ้าที่ตัดจะสวยงามขนาดไหน ...ถ้านางแบบแย่ละก็เสียคะแนนเยอะเลยนะ
Guys, it was just a few years ago that I was sitting in a sad drab room like this with dreams like yours that I thought would never come true.เอาล่ะทุกคน มันผ่านมาแค่ไม่กี่ปีที่ฉันได้ ได้นั่งเศร้าเหงาหงอยแบบนี้ แล้วก็มีความฝันเเบบพวกเธอทุกคน ซึ่งฉันเคยคิดว่า ยังไงซะ มันก็ไม่เป็นจริงให้ฉันหรอก
It's dusty and drab and Mr. Shue's "Teacher of The Year"และจืดชืด และรูป"ครูแห่งปี"ของครูชูว์
Yes, I've seen nothing of your drab little land yet, but I am interested in your work.ใช่ แต่ข้าก็ยังไม่เคยเห็น ความจืดชืดของดินแดนเจ้าเท่าไรนะ แต่ข้าสนใจงานของเจ้า
I was a drab little crab onceเมื่อก่อนยังเฟอะแลดูเกรอะกรัง

drab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 葶] Draba nemerosa bebe carpa
[lì, ㄌㄧˋ, 苈 / 藶] Drabanemerosa hebecarpa

drab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリーブドラブ[, ori-budorabu] (n) olive drab
塵埃[じんあい;ちりほこり, jin'ai ; chirihokori] (n) dust; dirt; this drab world
塵界[じんかい, jinkai] (n) this drab world
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man
犬薺[いぬなずな;イヌナズナ, inunazuna ; inunazuna] (n) (uk) woodland draba (Draba nemorosa); woodland whitlow-grass

drab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab FR:
ขี้ม้า[adj.] (khīmā) EN: olive drab ; khaki FR: kaki
เขียวขี้ม้า[adj.] (khīokhīmā) EN: olive drab FR:
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotc) EN: insipid ; tasteless ; drab FR: insipide ; fade ; sans goût
ไม่สดใส[adj.] (mai sotsai) EN: drab FR:
มอ ๆ[adj.] (mø-mø) EN: drab ; faded FR:
สีขี้ม้า[adj.] (sī khīmā) EN: olive drab ; khaki FR: kaki
กะปริบกะปรอย[adv.] (kapripkaprø) EN: tricklingly ; a little at a time ; in dribs and drabs FR:
กะปริดกะปรอย[adv.] (kapritkaprø) EN: tricklingly ; a little at a time ; in dribs and drabs FR:

drab ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
düster {adj} | düsterer | am düsterstendrab | drabber | drabbest
Fahltyrann {m} [ornith.]Drab Water Tyrant
Molukkendickkopf {m} [ornith.]Drab Whistler
Dickschnabelpfäffchen {n} [ornith.]Drab Seedeater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drab
Back to top