ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไว้ใจได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไว้ใจได้*, -ไว้ใจได้-

ไว้ใจได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไว้ใจได้ (v.) trust See also: rely on, count on, depend on, bank on Syn. เชื่อใจได้
English-Thai: HOPE Dictionary
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้,ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
mentor(เมน'เทอะ,-ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู,เม'นู) n. รายชื่ออาหาร,รายการอาหาร,อาหารดังกล่าว
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
standby(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
tried(ไทรดฺ) adj. ผ่านการทดสอบว่าดีแล้ว,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้
trust(ทรัสทฺ) n. ความเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,ความมั่นใจ,ความหวัง,สิ่งที่ไว้ใจได้,บุคคลที่ไว้ใจได้,บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้,ความรับผิดชอบ,การฝากฝัง,ความพิทักษ์,ความอุปถัมภ์,การปกครอง,สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
confiding(adj) ไว้ใจได้,วางใจได้
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
reliable(adj) วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ
safe(adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา
sure(adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
trustful(adj) ไว้ใจได้,เชื่อใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
certain (adj.) ไว้ใจได้ Syn. reliable, trustworthy
dependable (adj.) ไว้ใจได้ See also: วางใจได้, เชื่อใจได้ Syn. reliable, trustworthy
pukka (adj.) ไว้ใจได้
sure (adj.) ไว้ใจได้ See also: วางใจได้, เชื่อใจได้ Syn. dependable, reliable, trustworthy
anchor (n.) ผู้ที่สามารถไว้ใจได้ See also: ผู้ที่พึ่งพิงได้
confidence (n.) ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
solid (adj.) ซึ่งไว้ใจได้ Syn. trustworthy, steadfast
wheel horse (n.) คนงานที่แข็งแรง ขยันและไว้ใจได้ See also: โดยเฉพาะในองค์กรทางการเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, well, he's faithful, and he's nude and he's perverted.เออ ไว้ใจได้ บ้ากามแถมสัประดนซะด้วย
Rest assured, honorable parents.ไว้ใจได้ , พ่อแม่ผู้น่านับถือ
Reliable. Always upbeat.ไว้ใจได้ มองโลกในแง่ดีเสมอ
Because the only good human is a dead human!เเละพระเป็นเจ้า มนุษย์ที่ไว้ใจได้ คือมนุษย์ที่ตายเเล้ว
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย
To guide him in strange times like these or, even To replace him should he suffer,เขาต้องได้มือเข้มแข็งที่ไว้ใจได้อย่างข้า เป็นผู้แนะนำในยามยุ่งยากเช่นนี้
He's still a doctor.- ฉันจะตามหมอลุคชาค เขาไว้ใจได้
I was your rat!ฉันยังไว้ใจได้เสมอ ฟังนะ
Your friend. Is he reliable?เพื่อนของคุณไว้ใจได้มั๊ย?
Yeah. It's hard to know who to trust.ใช่ มันยากที่จะรู้ได้ ว่าใครจะไว้ใจได้
Or, for that matter... taking things that don't belong to me.แล้วคุณเป็นคนแบบไหนกันล่ะ แบบที่ไว้ใจได้ไงแอนน์ ผมเป็นคนสร้างหนัง
Volvos are incredible, man, when it's a blizzard outside.วอลโว่ไว้ใจได้ เวลามีพายุหิมะข้างนอกนั่น
All you have to do is say the word....คนที่ไว้ใจได้ แค่เพียงออกคำสั่ง
Money isn't as valuable to our organization as knowing who to trust.เงินไม่มีค่ากับเราเท่าที่เรารู้ว่ามีใครไว้ใจได้
Don't worry. Big Momma got that. I got it.ย.ห. อย่าห่วง บิ๊กมาม่าจัดให้ไว้ใจได้
I've ever come to a connection, to being understood.กับผมมากที่สุด ที่ผมสามารถจะไว้ใจได้ ของเหตุกาณ์ในปัจจุบันนี้
He's manly, confident, and trustworthy,Cute, too!เขามีความมั่นใจ และไว้ใจได้ แถมน่ารักอีกด้วย
But I guess my father figuredhe could trust him.แต่พ่อคิดว่า เขาไว้ใจได้
You'll need to leave it with someone you can trustเธอต้องปล่อยวางมันไว้กับคนที่เธอไว้ใจได้
And I need to know if your lieutenant can be counted on.และผมอยากรู้ว่า ผู้หมวดไว้ใจได้ไหม
We know a lot of the same people. Everyone says i can trust you.คนที่เรารู้จักเป็นคนเดียวกันเยอะเลย ทุกคนบอกว่าคุณไว้ใจได้
We could help you decide whether this is somebody that you could trust.เราช่วยลูกตัดสินใจได้ ว่าเขาเป็นคนที่ลูกไว้ใจได้มั๊ย
Do you know that when a woman has a secret... she's bound to tell that to one certain person?คุณรู้ไหม เวลาผู้หญิงมีความลับ... เธอจะบอกกับใครสักคนที่ไว้ใจได้?
I need the help of people who I can trust with my life.ฉันอยากได้คนที่ฉันไว้ใจได้เต็มร้อย
I've got nobody else that I can count on.ฉันไม่มีใครแล้ว.. ที่ไว้ใจได้อีก
It's gotten too deep. It's not clear who can be trusted.เรื่องนี้มันเสี่ยงเกินไป ไม่รู้ว่าใครไว้ใจได้บ้าง
I just want someone there I can trust.ผมต้องการคนที่ไว้ใจได้
Friend of Nelson Mandela and all. He seems trustwon'thy.เพื่อนของเนลสัน แมนเดลล่า ดูไว้ใจได้หน่อย
Vivian Lewis?ไม่มีอะไรเหลือสำหรับคุณที่นี่ ไม่มีใครที่คุณไว้ใจได้
Are you kidding me?ปีเตอร์ เพททริลี่เป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจได้ ฉันไว้ใจเขามากกว่าคุณ
You're the only person in the world that I can trust.คุณเป็นคนเดียวในโลกที่ผมไว้ใจได้
I just need someone to deliver a message on the outside, someone i can trust.ฉันแค่อยากได้คนส่งข้อความ ไปข้างนอก คนที่ไว้ใจได้
Someone I Can Count On To Give A Decent Performance.คนที่ไว้ใจได้มาแสดงได้อย่างแนบเนียน
For 8 years I dream about certain ideas.เพื่อแปดปี ข้าจะฝันถึงไอเดียที่ไว้ใจได้
You're in good hands.พวกหนูได้ผู้ดูแลที่ไว้ใจได้แล้ว
Thank you, terry. You are so sweet and reliable.ขอบคุณเทอร์รี่ คุณนี่ช่างใจดีแล้วก็ไว้ใจได้จริงๆ
But rene, he's-- he's solid all the way to the foundation.แต่พื้นฐานโดยรวมแล้ว เรเน่เป็นคนไว้ใจได้
I only have one person I can trust anymore.ผมเหลือคนเดียวที่ผมจะไว้ใจได้
Having someone I can trust is everything.การมีคนที่ไว้ใจได้นี่สำคัญที่สุด
I finally have a life with a family and now a friend... who I trust.ในที่สุดผมก็มีชีวิตที่มีครอบครัวและตอนนี้ก็เพื่อน.. ที่ผมไว้ใจได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไว้ใจได้
Back to top