ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ใส่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ใส่ใจ*, -ไม่ใส่ใจ-

ไม่ใส่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ใส่ใจ (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, เย็นชา, ไม่แยแส
ไม่ใส่ใจ (adj.) passive See also: inactive, leisurely Syn. ไม่สนใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sleepwalk (vi.) ไม่ใส่ใจ See also: ไม่แยแส
brusquely (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. curtly, cavalierly Ops. deliberately
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
cavalierly (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. brusquely, curtly Ops. deliberately
devil-may-care attitude (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ
devil-may-care manner (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
offhand (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. brusquely, curtly, cavalierly Ops. deliberately
perfunctoriness (n.) ความไม่ใส่ใจเพราะเคยชิน Syn. negligence
perfunctory (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent, thoughtles Ops. careful
thoughtles (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent Ops. careful
unfeelingly (adv.) อย่างไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: อย่างไม่เห็นใจผู้อื่น Syn. insensitive Ops. sensitive
unfeelingness (n.) ความไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: ความไม่เห็นใจผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...ความสัมพันธ์ที่อ้างมาจาก ท่านประธานาธิบดีได้สิ่งที่ท่านต้องการ แต่ก็เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ กับหลายๆสิ่งที่สำคัญต่อ...
I apologize on behalf of all the arrogant, faceless, cut-off, asshole doctors out there who've treated you like a non-person while peeking at your breasts.ผมขอโทษแทนพวกหมอขี้เก๊ก หน้าตาย ไม่ใส่ใจ งี่เง่าทั้งหลาย ที่ทำเหมือนคุณไม่มีตัวตน ตอนแอบส่องหน้าอกคุณ
Gonna check in on you.ไม่ใส่ใจกับเรื่องไม่สำคัญ
Yeah, I'm ignorant? You're liberating my country.ไม่ใส่ใจคนอื่นเหรอ แกมาปลดปล่อยประเทศฉัน
Not caring about who you hurt. Dad,ไม่ใส่ใจว่าลูกจะทำให้เจ็บปวด, พ่อ
Did you once again ignore your "check engine" light?ไม่ใส่ใจสัญญาณไฟเช็คเครื่องยนต์ อีกแล้วเหรอ
Disregarding the health of another human beingไม่ใส่ใจสุฃภาพของผู้ป่วย
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่
I mean, you care, but it's just humpbacked and crooked, you know?แกคงห่วงบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใส่ใจ
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา
You're an ignorant man!แกมันไม่ใส่ใจคนอื่น!
It seems that Kyouichi did not hear the warning. He tossed his headset.เขาเตือนแล้ว แต่ดูเหมือน jing จะไม่ใส่ใจ
How can you be so laid back about this?ทำไมคุณไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลย?
Look, my boss may not think Lincoln's case is worth looking into, but I do.คืองี้ เจ้านายผมอาจจะไม่ใส่ใจคดีนี้ แต่ผมสนใจนะ
I did everything I could to make it work.ฉันทำทุกอย่างเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ แต่เขาไม่ใส่ใจ
Even Your Majesty's, words fall on deaf ears.แม้แต่คำพูดของฝ่าบาทยังไม่ใส่ใจ
I don't care if that hurts you or not.ฉันไม่ใส่ใจถ้าคุณเจ็บปวดนั้นหรือไม่ใช่.
Ahh, if you'll please just ignore dirty Uncle Morgan...ถ้าเราไม่ใส่ใจตาลุงมอร์แกนซะคน
As a buyer, aren't you careless ?ในฐานะที่นายเป็นฝ่ายจัดซื้อ เธอจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไม่ได้
The more you mind more you have to lose.ถ้าเราไม่ใส่ใจ เราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว มันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าจะ
So... for your own good, don't miss out on getting to know him.ดังนั้น... เพื่อตัวของคุณเอง อย่าไม่ใส่ใจที่จะเข้าใจเขา
You don't consider our marriage a marriage..คุณไม่ใส่ใจเรื่องที่เราแต่ง หรือไม่แต่ง
Mathayus paid no heed to his father's warnings.มัซทายอัสไม่ใส่ใจ ในคำเตือนของพ่อ
Sweetheart I love you, think the world of you, but I'm afraid you don't care for meที่รัก ฉันรักเธอ เธอเป็นทุกสิ่งสำหรับฉัน แต่ฉันกลัวว่าเธอจะไม่ใส่ใจฉันเลย
Is she finished messing with us?เธอไม่ใส่ใจเรื่องนั้นหรอก
Then I got syl nagging me for attention.แล้วฉันก็เจอซิลบ่นเรื่องไม่ใส่ใจอีก
It's like you don't care at all,- มันเหมือนคุณไม่ใส่ใจอะไรเลย
Now,out of concern for you and because I take my job very seriously,I started asking aroundแต่ตอนนี้คุณกลับไม่ใส่ใจมัน และเป็นเพราะว่า\ ฉันเป็นคนทำงานจริงจัง ฉันจึงเริ่มถามไปทั่ว
Someone didn't work hard enough, or well enough, or cared enough... someone made a mistake.บางคนไม่ได้ทำงานหนักพอ, หรือดีพอ,หรือไม่ใส่ใจ.. บางคนทำผิดพลาด
But they can't seem to do anything about it.แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ใส่ใจ
You seem like a pretty smart girl.ถ้าไม่คิดว่าผมช่วยได้ ผมคงไม่ใส่ใจกับคุณขนาดนี้หรอก
That's why kendrick was so desperate to cover up the aracite contamination.นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเคนดริกไม่ใส่ใจ ที่จะป้องกันเรื่องการปนเปื้อนของอาราไซท์
Regardless, we can't let Patty's accusations hang out there.แต่เราจะไม่ใส่ใจข้อกล่าวหาของแพตตี้ไม่ได้
Listen, I know you lick ass in drama, but don't pull the superiority shit on me anywhere else, okay?ฟังนะ ฉันรู้เธอเครียดเรื่องละคร แต่ฉันไม่ใส่ใจห่าอะไรทั้งนั้น โอเค?
How could she lose it so easily?เธอไม่ใส่ใจหัวใจของพี่ได้ยังไง
People who don't take care of their gardens.คนที่ไม่ใส่ใจดูแลสวน
I wouldn't mind just looking at your penis.ฉันจะไม่ใส่ใจ ที่จะมองดูแค่ปีกะจู๋คุณ
I hear that.และฉันไม่ได้ตั้งใจจะ ไม่ใส่ใจความรู้สึกนั่น
They wanted him to look a little nuts, so his reports wouldn't be taken seriously.พวกเขาต้องการให้เกร๊กมองข้าม ไม่ใส่ใจกับรายงานนั้น
And I'll try to get over the birds on the scrub cap.และฉันจะพยายามจะไม่ใส่ใจ กับนกที่อยู่บนหมวกผ่าตัดเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ใส่ใจ
Back to top