ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ต้องสงสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ต้องสงสัย*, -ไม่ต้องสงสัย-

ไม่ต้องสงสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ต้องสงสัย (adv.) undoubtedly See also: doubtlessly, certainly Syn. เป็นจริง, แน่แท้
English-Thai: HOPE Dictionary
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
question(เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
unquestionable(อันเควช'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีปัญหา,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ไม่มีข้อยกเว้น.
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน,มั่นคง,ไม่ผิดพลาด,ไม่ต้องสงสัย,อย่างมั่นใจ,ไม่เปลี่ยนแปลง,จริง ๆ, Syn. undoubtedly,assuredly
verily(เว'ริลี) adv. โดยความเป็นจริง,แท้จริง,จริง ๆ ,อย่างแท้จริง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. really
English-Thai: Nontri Dictionary
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
unquestionable(adj) ไม่ต้องสงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beyond the shadow of a doubt (idm.) ไม่ต้องสงสัย
no buts about it (idm.) ไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับ (บางสิ่ง)
no ifs about it (idm.) ไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับ (บางสิ่ง)
decidedly (adv.) อย่างไม่ต้องสงสัย See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. unhesitating, determined
unhesitating (adv.) อย่างไม่ต้องสงสัย See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. determined
unquestionable (adj.) ที่ไม่ต้องสงสัย Syn. unequivocal Ops. questionable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
No doubt he liked to do soไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาชอบทำอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a hat, it's a hat There's no doubt of it, it's a hat"รูปหมวกไง ไม่ต้องสงสัย ใช่หมวกแน่ ๆ"
But to brave those icy waters would mean certain death.- ไม่ต้องสงสัย แต่การกล้าหาญในน้ำแข็งนี้ หมายถึงตายอย่างแน่นอน
I have to say I have no doubt that this years Big Z Memorial is just going to be just the best ever.ผมต้องบอกว่า ไม่ต้องสงสัย ว่างาน รำลึกถึงบิ๊กซี ปีนี้ จะต้องเป็น งานที่เป็นที่สุด ของที่สุด
Hands down, without a doubt, one of my favorite singers of all time is Michael Jackson.เอามือลง ไม่ต้องสงสัย นักร้องคนโปรดตลอดกาลของฉัน ไมเคิล แจ๊คสัน
Yes. Without a doubt, the suspects are serial killers.ครับ ไม่ต้องสงสัย คนร้ายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
No question. "Godfather II," hands down.ไม่ต้องสงสัย "ก๊อดฟาเธอร์ ภาค 2" แน่นอน
A smokin' hot, poacher-killin' fisherman.ไม่ต้องสงสัย คนเลี้ยงสัตว์น้ำฆ่าหัวขโมย
Without question, Crewe's five-year federal probation for point-shaving has been severely violated tonight.ไม่ต้องสงสัย ครูว์ ได้ละเมิดทัณฑ์บนห้าปี... จากข้อหาล้มบอลแล้วในคืนนี้
It's no wonder Cuddy broke up with you.ไม่ต้องสงสัย คัดดี้แยกทางกับคุณ
Obviously, you will be afforded all the accoutrements that go with it:ไม่ต้องสงสัย คุณจะได้รับ ยุทโธปกรณ์ทั้งหมด จะถูกส่งไปพร้อมกับ
Of course, you didn't do anything wrong.ไม่ต้องสงสัย คุณไม่ได้ทำอะไรผิด
No doubt... endings are hard, but then again... nothing ever really ends, does it?ไม่ต้องสงสัย ตอนจบมันยาก แต่ก็นะ... ไม่เคยมีอะไรจบจริงๆ ใช่ไหมล่ะ
No doubt you'll be a clever Omega.ไม่ต้องสงสัย นายเองก็ต้องป็นโอเมก้าที่ดีแน่ๆ
No doubt something horrible has just happened to our patient.ไม่ต้องสงสัย บางสิ่งที่น่ากลัว เพิ่งเกิดขึ้น กับผู้ป่วยของเรา
I have no doubt that goblin is to blame.ไม่ต้องสงสัย มันต้องเป็นเพราะก๊อบลินแน่
No wonder the queen is so fascinated by you.ไม่ต้องสงสัย ราชินี... เค้าหลงไหลคุณจะตาย
No doubt, sign here.ไม่ต้องสงสัย ลงชื่อตรงนี้
Don't wonder where it came from.ไม่ต้องสงสัย ว่ามันมาจากไหน
No room for doubt or remorse.ไม่ต้องสงสัย หรือสำนึกผิด
No doubt one of my many flaws.ไม่ต้องสงสัย เป็นหนึ่งในข้อด้อยของข้า
Word of your father's arrest will reach him soon, no doubt.ไม่ต้องสงสัย เรื่องที่พ่อเจ้าโดนจับ \ เขาต้องรู้ในไม่ช้า
As you no doubt have heard, I've taken over for the coach of Aural Intensity.ไม่ต้องสงสัยถ้าได้ยิน ฉันเป็น โค้ชของทีม ออรัล อินเทนซิตี้
No wonder Kruger wanted the suit buried.ไม่ต้องสงสัยว่าครูเกอร์ต้องการให้คดีนั้นถูกฝัง
Not to mention it's becoming more dangerous for her not to know.ไม่ต้องสงสัยว่าจะอันตรายมากแค่ไหนกับเธอ
There's no doubt he was approached, but he gave it to us.ไม่ต้องสงสัยว่าเขาทำได้ แต่เขาให้มันกับเรา
As you no doubt have heard, there have been unsubstantiated rumors of an alleged launch from somewhere in Texas.ไม่ต้องสงสัยสิ่งที่ได้ยินเลยครับ มีข่าวลือไร้แหล่งที่มา ...ถึงการปล่อยจรวด จากที่ไหนซักแห่งในเท็กซัส
No doubt you know what I mean.ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าฉันหมายถึงอะไร
♪ no more doubt or fear ♪ไม่ต้องสงสัยหรือกลัวอะไรแล้ว
There can be no doubt about it, sire.ไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ฝ่าบาท
No doubt about that.ไม่ต้องสงสัยเรื่องนั้นเลย
No doubt to commend us on our great victory.ไม่ต้องสงสัยเลย คงจะมาชมเชย ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเรา
Of that I have no doubt, Kamekona. All right.ไม่ต้องสงสัยเลย คาเมโคน่า ใช่แล้ว
We met in front of this garbage can.ไม่ต้องสงสัยเลย ฉันพบเธอตรงหน้าถังขยะ
I doubt she's driving the base model.ไม่ต้องสงสัยเลย ที่เธอจะมีรถแบบนั้น
No wonder you have nothing but drug dealers coming to you.ไม่ต้องสงสัยเลย นายไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้ค้ายา - ที่มาเกี่ยวพันถึงนาย
Without a doubt, the best musical McKinley's ever done.ไม่ต้องสงสัยเลย นี่เป็นละครเวทีที่สุดของโรงเรียนเลย
No doubt. I-I'm not trying to be insensitive--ไม่ต้องสงสัยเลย ผมเองยังไม่ไร้ความรู้สึก
Obviously, Muirfield's back.ไม่ต้องสงสัยเลย ฝีมือพวกมัวฟิลด์
Miyuki is an esper for sure!ไม่ต้องสงสัยเลย มิยูกิน่ะเป็นพวกที่มีพลังจิต
There's no question that device was here.ไม่ต้องสงสัยเลย มีระเบิดเคยอยู่ในนั้นแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ต้องสงสัย
Back to top