ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โหดเหี้ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โหดเหี้ยม*, -โหดเหี้ยม-

โหดเหี้ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โหดเหี้ยม (adj.) ruthless See also: brutal, pitiless, heartless, cruel Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต
โหดเหี้ยม (adv.) ruthlessly See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต
English-Thai: HOPE Dictionary
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
carnageการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
cattishadj. คล้ายแมว,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต
catty(แคท'ที) adj. เหมือนแมว,คล้ายแมว,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต, See also: cattiness n. ดูcatty, Syn. spiteful
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
ferity(เฟอ' ริที) n. ความไม่เชื่อง,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม
flagitous(ฟละจิส'เชิส) adj. ชั่วร้ายมาก,โหดเหี้ยม., See also: flagitousness n., Syn. heinous
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal
infernal(อินเฟอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับนรก,เหมือนนรก,เหมือนภูตผีปีศาจ,ร้ายกาจ,โหดเหี้ยม., See also: infernality n.
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
massacerการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
ruthless(รูธ'ลิส) adj. ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: ruthfully adv. ruthfulness n., Syn. cruel,inhuman,merciless,pitiless,callous
sanguinary(แซงกวะแน'รี) adj. นองเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม,ชอบสังหาร,ดุร้าย,เต็มไปด้วยการสาปแช่ง., See also: sanguinarily adv. sanguinariness n., Syn. bloodthirsty,bloodstained,bloody
savage(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,เหมือนคนบ้า,โกรธจัด,หยาบคาย,รุนแรง, See also: savagely adv. savageness n., Syn. barbarous,wild,inhuman
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty,ferocity,barbarity
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
tigress(ไท'เกรส) n. เสื้อตัวเมีย,หญิงดุร้ายรุกรานหรือโหดเหี้ยม
truculence(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculency(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculent(ทรัค'คิวเลินทฺ) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,ก้าวร้าว,หยาบคาย,ห้าวหาญ,รุนแรง., See also: truculently adv., Syn. barbarous
tyrannic(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannical(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyranny(เทอ'ระนี) n. การปกครองแบบกดขี่,การปกครองแบบเผด็จการ,การใช้อำนาจบาตรใหญ่,ความเข้มงวดที่โหดเหี้ยม, Syn. despotism,severity
unfeeling(อันฟีล'ลิง) adj. ไม่รู้สึก,ไม่มีความรู้สึก,โหดเหี้ยม,ไร้ความปรานี,ไร้ความเห็นอกเห็นใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า
fiendish(adj) อำมหิต,ชั่วร้าย,เหมือนปีศาจ,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
sanguinary(adj) กระหายเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
stern(adj) โหดเหี้ยม,เข้มงวด,รุนแรง,ดุร้าย,น่าเกรงขาม
stony(adj) แข็งเหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cutthroat (adj.) โหดเหี้ยม Syn. ruthless, cruel
devilish (adj.) โหดเหี้ยม See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ Syn. diabolic, hellish, harmful
jackboot (n.) การปกครองที่โหดเหี้ยมและไม่เป็นประชาธิปไตย
outrage (n.) การกระทำที่โหดเหี้ยม See also: การกระทำที่รุนแรง Syn. violation, violence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม
Jafar, this is an outrage.จาฟา นี่่มันโหดเหี้ยม
You've treated me infernally.เธอปฏับัติต่อฉันอย่างโหดเหี้ยม
I've treated you infernally?ฉันได้ปฏิบัติต่อเธอ อย่างโหดเหี้ยมงั้นหรือ
And never knew the nearness of the wild inhabitants of the Heights... until today.และไม่เคยได้รู้จักกับ ผู้อาศัยอันโหดเหี้ยม ที่บ้านใกล้เรือนเคียง จนกระทั่งวันนี้
Something really cruel.บางอย่างที่โหดเหี้ยมจริงๆ
Little Garden. Drum Island. Arabasta.ดอกเตอร์ฮอกแบกได้ใส่ความโหดเหี้ยมไปด้วย
A monstrous creature. It is a terrible crime to slay a unicorn.สัตว์มหาประลัย มันโหดเหี้ยมมาก ที่จะฆ่ายูนิคอร์นซักตัวหนึ่ง
You think I'm cruel, don't you?เจ้าคิดว่าข้าโหดเหี้ยมอํามหิตใช่มั้ย
When I'm playing Mahjong, "ki ga ki ga ja ne" (the air is not the air)เขาเป็นคนเย็นชาและโหดเหี้ยม
Yeah, but he can be so cruel!ก็ใช่ แต่บางทีพระราชาก้โหดเหี้ยมขึ้นมาเหมือนกัน
Because of the evil Devil King, Prince Rama, the successor of the king, was trapped in a difficult situation.เป็นเพราะว่ากษัตรย์ที่โหดเหี้ยม พระราม ผู้สำเร็จราชการแทนกษัตรย์เลยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
I killed a lot of people... brutally ripped them in half.ฉันฆ่าคนไปตั้งมากมาย... ฉีกพวกเขาครึ่งท่อน อย่างโหดเหี้ยม
Do your sex organs dangle,cutthroat bitch?คุณมีอวัยวะ 6 อย่างห้อยไปมา และโหดเหี้ยมเหรอ?
Cutthroat bitch is your official title.ความโหดเหี้ยมคือหัวข้อหลักของคุณ
If you want to win,you want cutthroat.ถ้าคุณอยากชนะ,คุณต้องโหดเหี้ยม
Answer me. ...in connection with tonight's brutal murders.ตอบแม่สิ ...ภายในคืนเดียวกัน กับการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ...ของครอบครัวไมเออร์
But for now, three people brutally murdered, and a 10-year-old boy, Michael Myers, being held in custody.แต่สำหรับครั้งนี้ คน 3 คนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม และเด็กชายอายุ 10 ขวบ ไมเคิล ไมเออร์ก็ได้ถูกควบคุมตัวไว้
The Princess was well aware of his remorseless wickedness.เจ้าหญิงรับรู้ดีถึง ความโหดเหี้ยมของเขา
Without even talking to me you told this insane ass-clown dead-eyed killer that...โดยที่ไม่ถามผมด้วยซ้ำ คุณบอกว่าไอ้ขี้ยาโรจจิตนี่ ฆ่าคนอย่าโหดเหี้ยม
... and hate.อย่างโหดเหี้ยมและ เกลียดชัง
The more brutal you are, the more enemies you'll create.พระองค์ช่างโหดเหี้ยม โหดเหี้ยมมากกว่าศัตรู ที่พระองค์สร้างขึ้นมาซะอีก
But none of you know how to fight. The more of us there are, the better chance we stand.คาเน็นจะมาพรุ่งนี้พร้อมความโหดเหี้ยม
You think I would join forces with such a selfish and cruel magic?เจ้าคิดว่าข้าควรร่วมมือเวทย์มนต์ที่โหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวนี้หรือ?
I have heard loud and clear, you guys are ruthlessข้าได้ยินชัดเจน พวกเจ้าน่ะมันโหดเหี้ยม
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม
At first it was Capricorn a thuggish bandit working for an evil duke.โจรล่าสังหารที่ทำงานให้กับราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยม
"Capricorn led an army of brutal men who struck fear in the hearts and minds of all those they came in contact with."คาปริคอร์นเป็นผู้นำกองทัพอันโหดเหี้ยม... ที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัว ในจิตใจของผู้คนที่พวกเขาพบปะ
"guilty on all counts of murder in the first degree;"มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น
He was killed by a rogue federal agent not one hour ago, tragically.เขาถูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ที่แสนเลว เมื่อชั่วโมงที่แล้ว อย่างโหดเหี้ยม
It's amazing how far you can get with some costume jewelry and a cut-throat attitude.อะเมซซื่งมาก ที่คุณใช้แค่เครื่องประดับ กับทัศนคติที่โหดเหี้ยม
No, no, no, no, no, no, no!จะเป็นเมืองที่มีฆาตรกรโหดเหี้ยม
Stay down, Harry.เมื่อคนงานเหมือง แฮร์รี่ วอร์เด้น ได้ฆ่าคนไปอย่างโหดเหี้ยม,
So study the face.หน้าตาโหดเหี้ยม มีนิสัยบ้าคลั่งเดือดดาล
I told you, numbnuts. This guy's OG.ฉันบอกนายแล้ว ไร้ความรู้สึก หมอนี่ใจคอโหดเหี้ยม
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องการรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยมเหรอ
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยม
Merciless, cunning, greedy.ทั้งโหดเหี้ยม ฉลาดมีไหวพริบ แล้วก็ตะกละ
He's vicious and he's cruel and he uses the C-word.เขารุนแรง เขาโหดเหี้ยม เขาใช้คำหยาบคาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โหดเหี้ยม
Back to top