ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hellish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hellish*, -hellish-

hellish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hellish (adj.) ชั่วร้าย See also: ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม Syn. demonic, devilis, diabolical
English-Thai: HOPE Dictionary
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal
English-Thai: Nontri Dictionary
hellish(adj) ราวกับมาจากนรก,ราวกับปีศาจ,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,อัปรีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Michael's downward slide into this hellish abyss continues.ไมเคิลกำลังจมลึกลงไป ในความโหดร้ายที่เขาก่อขึ้น
The sense that the external world was unreal or strange, like living in some hellish dream-like state.รู้สึกว่าโลกภายนอกไม่จริง หรือแปลกไป เหมือนมีชีวิตอยู่ในความฝันที่โหดร้าย
She has more experience with this kind of hellish nightmare than anyone else here.เธอมีประสบการณ์เอาตัวรอดจากนรกบนดิน... ...มากกว่าใครๆในนี้
You're trying to figure out why you are the way you are, and in this whole hellish world your dad might be the only answer.พยายามหาว่า ทำไมคุณถึงเป็นอย่างที่คุณเป็นอยู่ และในโลกที่โหดร้ายอย่างนี้ พ่อของคุณอาจจะเป็นคำตอบเดียว
How we arrange these tables can be the difference between a day to cherish and a hellish oblivion.[ตาของผู้สูงวัย] โอ้ ฉันมึน
What hellish experiences did he overcome during those missing months?เขาต้องเจอเรื่องร้ายอะไรบ้าง ในช่วงเดือนที่ผ่านๆมา?
I've been in the most hellish limbo.ฉันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลย
After five years on a hellish island,หลังจากห้าปี บนเกาะนรก
After five years on a hellish island,หลังจากห้าปีบนเกาะนรก
If life ever existed on Venus it would have had no chance to avert the hellish destiny of this world.ถ้าชีวิตที่เคยมีชีวิตอยู่ บนดาวศุกร์ก็จะได้มีโอกาสไม่มี เพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรม ชั่วร้ายของโลกนี้
I had a hellish night last night.ผมมีคืนที่เลวร้ายคืนที่ผ่านมา
They tried to evacuate this place as quick as they could but it was hellish, people were dying and disappearing.พวกเค้าพยายามอพยพออกจากที่นี่ ให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเค้าจะทำได้ แต่มันเหมือนนรก ผู้คนล้มตาย บ้างก็หายตัว

hellish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุบาทว์[adj.] (ubāt) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce
ตกนรกทั้งเป็น[v.] (toknaroktha) EN: suffer hellishly ; experience hell on earth FR: vivre un enfer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hellish
Back to top