ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โกรธมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โกรธมาก*, -โกรธมาก-

โกรธมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกรธมาก (v.) rage See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm Syn. โมโห, ขุ่นเคือง
โกรธมาก (v.) be angry See also: rage at/against, be furious, be wrathful, boil with anger, be in a rage Syn. พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, ฉุนเฉียว, กราดเกรี้ยว, บันดาลโทสะ, กริ้ว, ฉุน
โกรธมาก (v.) be furious See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn with anger/rage/wrath Syn. พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด
English-Thai: HOPE Dictionary
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
inflame(อินเฟลม') vi.,vt. (ทำให้) ลุกเป็นไฟ,โกรธมาก,ร้อนเผา,มีอารมณ์รุนแรง,อักเสบ., See also: inflamer n., Syn. enflame
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
berserk (adj.) โกรธมาก
blazing (adj.) โกรธมาก
burn with (phrv.) โกรธมาก See also: โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
eppy (sl.) โกรธมาก See also: ระเบิด
foam with (phrv.) โกรธมาก Syn. froth with
froth with (phrv.) โกรธมาก Syn. foam with
go through the roof (idm.) โกรธมาก
ireful (adj.) โกรธมาก See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว Syn. irate, wroth
ireful (adj.) โกรธมาก See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว Syn. irate, wroth
see red (phrv.) โกรธมาก Syn. look to, look towards, see to
throw a fit (idm.) โกรธมาก
wrathful (adj.) โกรธมาก See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว Syn. ireful, irate, wroth
wrathy (adj.) โกรธมาก See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว Syn. ireful, irate, wroth
pissed (adj.) โกรธมาก (คำสแลง)
wroth (adj.) โกรธมาก (คำโบราณและทางวรรณคดี) See also: โกรธเคืองอย่างที่สุด, โกรธเกรี้ยว, โกรธจัด Syn. furious, irate, wrathful
burn up (phrv.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
fit to be tied (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยัวะมาก
have a fit (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: โมโหมาก
hit the ceiling (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
hit the roof (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are angrier than I've ever seen themพวกเขาโกรธมากกว่าที่ฉันเคยเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just doing it for you. I'll send McGuinness instead.เด็กๆ โกรธมาก แถมทอมก็ทำให้มันแย่ลงไปอีก
Penguins have very much upset me, Mr. Disney.เพนกวินทำให้ฉัน โกรธมาก คุณดิสนีย์
Very mad -- like wanted-to-kill-her mad.โกรธมาก มากแบบอยากจะฆ่าเธอเลยน่ะ
So much anger is not good for you. - Anger?โกรธมากๆไม่ดีสำหรับนายนะ โกรธหรอ?
You tell her. She'll be so angry.คุณบอกเถอะค่ะหล่อนต้องโกรธมากเเน่ๆ
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน
I haven't been home all day. My husband's really pissed off.ฉันไม่ได้กลับบ้านเลย สามีฉันโกรธมาก
I didn't say a thing. Jimmy was so pissed off, he didn't even say goodbye.ผมไม่พูดอะไร จิมมี่โกรธมาก ไม่เอ่ยคำลาสักคำด้วย
I knew Paulie was still pissed at me, and he's such a hothead.ผมรู้ว่าพอลลี่ต้องโกรธมากแน่ และเขาอารมณ์ร้อนซะด้วย
He was sore as hell that you wasn't here to go out this morning.เขาโกรธมากที่นายไม่มาทำงานเมื่อเช้า
Our ancestors came to me! So angry!บรรพบุรุษของเรามาหาหนู ท่านโกรธมาก
If you don't thank Big Mother, you will make me very angry.อันเมย์ ถ้าหนูไม่ขอบคุณแม่ใหญ่ หนูจะทำให้แม่ใหญ่โกรธมากรู้ไหม
Her dad went nuts every time she'd take off to see me.พ่อของเธอโกรธมากทุกครั้ง ที่เธอออกมาเจอฉัน
That guy, he burns me up.พ่อเธอ ทำฉันโกรธมากเลย
I found this in my soup and I'm very upset.ผมพบนี่ในซุป และผมโกรธมาก
But the woman, when I kiss the child,แต่ผู้หญิงคนนั้น โกรธมาก
Boy, she's pretty pissed.ดูท่าจะโกรธมากนะเนี่ย
Well, what if he wasn't allowed to kick, and you were really mad at him?ถ้าห้ามเขาเตะ และพ่อกำลังโกรธมากล่ะ
Yeah. I've never seen him so mad.ใช่, เค้าดูโกรธมากเลย.
Well, he's a temper on him too for all he's so quiet.เขาโกรธมากเลยแหล่ะ แต่ก็ยังนิ่งเงียบอยู่
I hear Draco's father's furious.-แต่ชั้นได้ยินว่าพ่อของแดรกโกโกรธมาก
Dumbledore's furious.ดัมเบิลดอร์โกรธมากเลย
Well, naturally, your grandfather was furious, so... we decided to run away.อืม และตามธรรมชาติ / ปู่ของลูกโกรธมาก ดังนั้น... เราวางแผนไว้ว่าจะหนีไปด้วยกัน
And he's gonna be mad at first.พ่อจะโกรธมากในตอนแรก
I have a nephew named Anfernee, and I know how mad he gets when I call him Anthony.ฉันมีหลานชื่อแอนเฟอร์นี่ และฉันรู้ว่าเขาโกรธมากเวลาฉันเรียกเขาว่าแอนโธนี่
Almost as mad as I get when I think about the fact that my sister named him Anfernee.เกือบจะโกรธมากเหมือนที่ฉันโกรธตอนที่คิด ว่าน้องสาวฉันตั้งชื่อเขาว่าแอนเฟอร์นี่
They'll be really mad! They'll get Marty transported for good!พวกเขาจะโกรธมาก และจะจับมาร์ตี้ส่งไปขาย
Well, I was so mad at him, that when the star passed I made my wish.เอ่อ ฉันโกรธมากเลย จนตอนที่ผ่านดวงดาวมา.. ..ฉันได้ขอ
It's clear to me you've got a lot of anger, young man.เห็นแล้วว่านายโกรธมาก พ่อหนุ่ม
He's going to get quite angry.หมอนั่นต้องโกรธมากแน่ๆ.
But, this time, His Royal Highness is really furious.แต่ ในเวลานี้องค์รัชทายาททรงโกรธมาก
And he is furious. Ain't that right?และเขาโกรธมากๆ ถูกไม๊
He was very angry, but decided not to press charges.เขาโกรธมาก แต่ตัดสินใจไม่ฟ้อง
If I see freesias anywhere I will be very disappointed.ถ้าฉันเห็นดอกฟรีเซียเข้าละก็... ฉันจะโกรธมาก
She's furious on her way here to get you.เธอโกรธมากเลยล่ะ กำลังมาทางนี้แล้ว
Nothing gets me angrier... than a tease.ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมโกรธมากไปกว่า การถูกหยอกเย้า
He's back, and he's pissed, and he's screaming for you, man.กลับมาแล้ว, เขาโกรธมาก และกำลังตามหาคุณอยู่
FLOWERS,MAYBE SOME JEWELRY IF SHE'S REALLY UPSET.ให้ดอกไม้ ไม่ก็เครื่องประดับสักหน่อย ถ้าเธอโกรธมากจริงๆนะ
'CAUSE YOU WERE PRETTY UPSET LAST NIGHT.เธอดูโกรธมากเมื่อคืนนี้
You were in a strange, katatonisessa mode.คุณอยู่ในอารมณ์ที่โกรธมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โกรธมาก
Back to top