ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เส้นทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เส้นทาง*, -เส้นทาง-

เส้นทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้นทาง (n.) route See also: way, course, line, passage, path Syn. ทาง, วิถีทาง,
เส้นทางการค้า (n.) trade route See also: trade way Syn. เส้นทางพาณิชย์
เส้นทางพาณิชย์ (n.) trade route See also: trade way
เส้นทางลัด (n.) shortcut See also: more direct or shorter route than that usually taken Syn. ทางลัด
เส้นทางเดินเรือ (n.) sea lanes See also: shipping lanes, shipping route
เส้นทางเดินเรือ (n.) sea lanes See also: shipping lanes, shipping route
เส้นทางเลี่ยง (n.) bypass Syn. ทางเบี่ยง
เส้นทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร
เส้นทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร
English-Thai: HOPE Dictionary
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
pathเส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\DOS; C: \WINDOWS ; C:\ WINWORD ; C: \EXCEL
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
corridor(คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง,เฉลียง,เขตฉนวน,เส้นทางการบิน, Syn. hallway,hall
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
grid(กริด) n. ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,แผ่นตะกั่วในหม้อแบตเตอรี่,ขดลวด ในหลอดวิทยุ,สายไฟฟ้า,เส้นทางรถไฟ, Syn. gridiron
itinerary(ไอทิน'เนอระรี) n. เส้นทาง,รายละเอียดของการเดินทาง,ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง,บันทึกการเดินทาง,คู่มือการเดินทาง. adj. เกี่ยวกับการเดินทาง, Syn. plan,route,path
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
mesenteryเป็น membrane ซึ่งช่วยยึดลำไส้เล็กให้ติดกับผนังช่องท้องและเป็นเส้นทางที่เลือด ท่อน้ำเหลือง และเส้นประสาทผ่านเข้าออกจากลำไส้เล็ก
pdl(พีดีแอล) 1. ย่อมาจาก page description language เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีดีแอลนั้น จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript) 2. ย่อมาจาก personal digital assistant (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล) หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบสินค้า แผนที่เส้นทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯ
re-tread(รีเทรด') vt.,vi. เหยียบย่ำอีก,ย่ำอีก,ย่ำกลับ,เดินกลับ,เดินบนเส้นทางเดิม
road(โรด) n. ถนน,ทาง,เส้นทาง,วิถี,วิถีทาง,ทางรถไฟ,ที่ทอดสมอ,อุโมงค์เหมือง, Syn. street,highway
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน,พื้นของถนน,วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน,เส้นทางเดินรถ,ถนนที่ถมแล้ว
route(รูท) n. ทาง,เส้นทาง,เส้นทางเดิน,เส้นทางเดินเรือ,คำสั่งเดินทัพ,vi. กำหนดเส้นทาง,วางเส้นทาง, See also: routerouter n. -Phr. (en route อยู่ในระหว่างเส้นทาง), Syn. course,road,passing
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย
run(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
sea routen. เส้นทางเดินเรือ,ทางทะเล
sea-lane(ซี'เลน) n. ทางเดินเรือทะเล,เส้นทางเดินเรือทะเล
seaway(ซี'เว) n. ทางทะเล,เส้นทางทะเล,การแล่นเรือผ่านคลื่น,ทะเลที่มีลูกคลื่นค่อนข้างมาก,แม่น้ำน้ำลึกหรือครองน้ำลึกที่เรือเดินสมุทรแล่นได้
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
siting(ซิท'ทิง) n. เส้นกำหนดแน่นอน,เส้นทาง,เส้นทางหลวง,การกำหนดสถานที่ก่อสร้าง
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
tram linen. เส้นทางเดินของรถราง,สายห้อยรถกระเช้า
trunk(ทรังคฺ) n. ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง,สายโทรศัพท์,สายใหญ่,เส้นทาง (รถไฟ,ถนน,คลอง) ,กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่,รางล้างแร่,ทางอุโมงค์ adj. เกี่ยวกับลำต้น,เกี่ยวกับลำตัว, Syn. body,torso
via(ไว'อะ) prep. โดยทาง,โดยเส้นทาง,ทาง
warpath(วอร์'พาธ -แพธ) n. เส้นทางออกรบของอินเดียนแดง,โกรธเคือง มุ่งร้าย pl. warpaths -Phr. (on the warpath เตรียมสงคราม ทำสงคราม)
westing(เวส'ทิง) n. เส้นทางทิศตะวันตก
yaw(ยอ) vi. หันเห,แล่นเอียง,บินเอียง,เฉ,หันหัวออกนอกเส้นทาง vt. ทำให้หันเห n. การหันเห, Syn. roll,pitch,turn,toss,bend
English-Thai: Nontri Dictionary
corridor(n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
line(n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก
path(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
pathway(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
road(n) ทาง,ถนน,เส้นทาง,วิถีทาง
route(n) เส้นทาง,ทางเดิน,ทาง,การเดินทาง
shortcut(n) เส้นทางลัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
routeเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collect Route เส้นทางเก็บขนขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Streamlineเส้นทางลม [อุตุนิยมวิทยา]
Trade routesเส้นทางการค้า [TU Subject Heading]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
projectileโพรเจกไทล์, วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป ถ้าวัตถุนั้นถูกยิงออกไปบนพื้นโลกทำมุม q กับแนวระดับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบ ลา (q < 90 ํ และความเร็วต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วหลุดพ้น) เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Route choiceการเลือกเส้นทาง [TU Subject Heading]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
course (n.) เส้นทาง See also: แนวทาง, วิถีทาง Syn. route, direction, passage
road (n.) เส้นทาง See also: วิถีทาง Syn. route, way
way (n.) เส้นทาง See also: ทาง, หนทาง, ถนน
trade route (n.) เส้นทางการค้า
air lane (n.) เส้นทางการบิน Syn. airway
route (n.) เส้นทางของรถ เรือ เครื่องบิน See also: ทาง Syn. itinerary, path, way
line (n.) เส้นทางคมนาคม See also: เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ Syn. route
wriggle (n.) เส้นทางที่คดเคี้ยว See also: เส้นทางที่ลดเลี้ยว
warpath (n.) เส้นทางที่นำไปสู่การรบของอินเดียนแดง
riverbed (n.) เส้นทางที่น้ำไหลผ่าน
channel (n.) เส้นทางที่ใช้ลำเลียง
airway (n.) เส้นทางบิน Syn. air lane
artery (n.) เส้นทางหลัก Syn. highway, main road
main road (n.) เส้นทางหลัก Syn. highway
alternative route (n.) เส้นทางอ้อม See also: ทางเบี่ยง, ทางอ้อม, ทางเลี่ยง Syn. deviation
detour (n.) เส้นทางอ้อม See also: ทางเบี่ยง, ทางอ้อม, ทางเลี่ยง Syn. alternative route, deviation
buslane (n.) เส้นทางเดินรถโดยสาร
tramline (n.) เส้นทางเดินรถไฟราง
sea lane (n.) เส้นทางเดินเรือ See also: เส้นทางเดินเรือทะเล Syn. shipping lane, route
sea route (n.) เส้นทางเดินเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The other one is the red carpet of G-boy award ceremony.อีกจุดนึงคือ... เส้นทาง ของการประกวด G-Boy
Rick, the hero's path is dangerous.ริกค์ เส้นทาง วีรบุรุษ น่ะ มันอันตราย
The Black Dog Trail is now open.ขณะนี้ เส้นทาง "แบล็กด๊อก" เปิดแล้ว
At night, they've got them in a hospital off route 9, and by day, the skitters have them salvaging scrap metal.ตอนกลางคืน พวกมันเอาเด็กๆ ไปไว้ที่โรงพยาบาล เส้นทาง 9 และตอนกลางวัน พวกสกิตเตอร์ ใช้พวกเด็กๆรวบรวมเศษโลหะ
It's all about power, direction, like a marriage.เอ้า ก็เกี่ยวกับพลังไงเล่า เส้นทาง เหมือนการแต่งงาน
Ahead two-thirds. Come to 2-7-5.เดินหน้า สองในสาม เส้นทาง 2-7-5
I'd have a contingency route...ฉันควรจะสร้าง เส้นทาง สำรองไว้นะ
No matter what may come, stay on... the path!ไม่ว่าสิ่งที่อาจจะมาอยู่ใน ... เส้นทาง ... !
The path... it's disappeared.เส้นทาง ... ... มันหายไป
Bearing 1-8-0 at 12 knots.เส้นทาง 1-8-0, ที่ 12 น็อทส์
Course 151-3. Laurentian system, sir.เส้นทาง 151 มาร์ค 3 ระบบลอเร็นเชี่ยนครับ
'Course, you know, you are free to hold onto your third and keep cooking.เส้นทาง คุณรู้นะ คุณมีอิสระถือตัวเลือกที่ 3 เอาไว้ และปรุงยาต่อ
He told him the description of the van, the route, so they could hijack it.เส้นทาง เพื่อให้ไปปล้น
Inbound on a collision course with the ISS.เส้นทางกลับโลกของไอเอสเอส
Air Route Traffic Control Center in Albuquerque.เส้นทางการจราจรควบคุมการบิน ในศูนย์อัลเบอร์เคอร์กี
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล
My uplink never misses. It's not going to miss.เส้นทางการส่งสัญญาณไม่เคยพลาด มันไม่พลาดแน่
All traffic would have to be diverted to New Orleans.เส้นทางการสัญจรทางน้ำทั้งหมด จะถูกย้ายมาที่นิว ออร์ลีนส์
This morning's troop movements.เส้นทางการเคลื่อนพลของทหารเช้านี้
A new course.เส้นทางการเดินเรือใหม่
Your path takes us to catastrophe.เส้นทางของคุณพาเราไปสู่ความ หายนะ
My path is different, too. My path... Our path.เส้นทางของฉันจะแตกต่างกัน มากด้วย เส้นทางของฉันเส้นทางของเรา
My path has been chosen. Not by the fates. Not by the gods themselves.เส้นทางของฉันถูกเลือก โดยไม่ได้รับชะตากรรม ไม่ได้โดยพระเจ้าตัวเอง
My path is bound with yours.เส้นทางของฉันผูกกับคุณ
End of the road for you.เส้นทางของนายจบลงแล้ว
Smuggler's route?เส้นทางของพ่อค้าหนีภาษีงั้นหรือ?
The neural pathways that control...เส้นทางของระบบประสาทที่ควบคุม...
Your... your path was set.เส้นทางของลูก ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
The further away from my family we are, the more chance we have of doing this right.เส้นทางของอนาคต เริ่มต้นที่ครอบครัวของเรา มีโอกาสมากที่พวกเราจะเปลี่ยนไปทางที่ถูกต้อง
You have traveled far.เส้นทางของเจ้ายังอีกยาวไกล
"Our paths were meant to cross,เส้นทางของเรา ถูกขีดให้มาเจอกันอยู่แล้ว
Our route was known only to a few within Camelot.เส้นทางของเรา มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ในคาเมลอต
Our paths cross again.เส้นทางของเราข้ามอีกครั้ง
Victim's path was erratic.เส้นทางของเหยื่อ เอาแน่นอนไม่ได้เลย
The westbound Lake Shore is closed between Bathurst and Strachan as crews clean up debris from a collision that happened early this morning.เส้นทางขาเข้าฝั่งต.ต.ของเลคชอร์ถูกปิดระหว่างบาเธิร์สตกับสตรอฮาน เนื่องจากจนท.เข้าเคลียร์ที่เกิดเหตุรถชนช่วงเช้านี้
Happy trails, bozo!เส้นทางความสุข Bozo!
The path turns this way.เส้นทางจะเปลี่ยนวิธีนี้
You've never left me.เส้นทางจากนี้จะมีเจ้าเพียงลำพังแล้ว
On its way from Hong Kong to Tokyo,เส้นทางจากฮ่องกงสู่ญี่ปุ่น
...on a course that stretches from Hopkinton through Ashland, Framingham, Natick...เส้นทางจากฮอปกินตัน ผ่านแอชแลนด์, แฟรมิงแฮม, แนทิก

เส้นทาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] Thai: เส้นทาง ทางผ่าน English: route

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เส้นทาง
Back to top