ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลิศเลอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลิศเลอ*, -เลิศเลอ-

เลิศเลอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลิศเลอ (adj.) superb See also: perfect, splendid, excellent, magnificent, superior, marvelous Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperial (adj.) เลิศเลอ See also: ดีเลิศ, สูงส่ง Syn. grand, majestic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How wonderful and selfless and giving I am--เลิศเลอ ใจดี และชมฉัน...
No, Dad. It was spectacular.เปล่าค่ะ มันเลิศเลอมาก
You do have a reputation for dating only prime female specimens.นายต้องดังแน่ๆ ถ้าได้เดทกับผู้หญิงที่เลิศเลอขนาดนั้น เธอเป็นผู้หญิงตัวอย่างเลยนะเว้ย
Okay, then, you should have faith in yourself. You're gonna get better, too.ผมหมายถึง บางที เรื่องของคุณอาจไม่ได้เลิศเลอ
You're just afraid you'll get an answer you don't want, which will shatter all the illusions of how great these past few months have been.แล้วมันจะทำให้ภาพฝันที่เลิศเลอของพี่ทั้งหมดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา พังทลายไปหมด
I mean, you just described the perfect woman.คุณเพิ่งสาธยายเกี่ยวกับ หญิงสาวที่เลิศเลอคนนึง
You're still the same scared, pathetic, perfect little girl.เธอยังเป็นสาวน้อยไร้เดียงสา ที่เลิศเลอคนเดิมจ้า
And everything is so beautiful.สวยเลิศเลอเพอร์เฟ็กต์
You might just be letting your imaginations run away with you.เธออาจจะจินตนาการเลิศเลอไปเองก็ได้
I have watched that kind, caring boy grow into a fine, outstanding, great man.ฉันได้แต่มองดูความใจดีนั้น เด็กผู้ชายที่ฉันใส่ใจ เติบโตขึ้นเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟ็ค
'Cause you're doing such a bang-up job of it all by yourself.เพราะว่านายทำอยู่ อย่างกับงานที่เลิศเลอ นายทำทั้งหมดแหละ
And right now I don't want a heavenly father.และตอนนี้ ฉันไม่ต้องการพ่อผู้เลิศเลอ
Freedom from the drudgery of every day life freedom as abstract ideal.อิสระจากงานที่น่าเบื่อหน่ายในทุกๆวันของชีวิต อิสระเหมือนกับความฝันอันเลิศเลอ
Oh, once again, your dad's perfect and I'm the bitch.โอ้ อีกแล้วรึ พ่อพวกนายมันเลิศเลอส่วนฉันนั้นมันร่าน
That's because most people don't want good passwords... they want password.เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากได้ พาสเวิร์ดที่ดีเลิศเลอ พวกเขาอยากได้แค่พาสเวิร์ดที่จำได้ง่าย
I trust even less people who have such a high opinion of themselves that they won't even poke their nose outside the door!ผมไม่ไว้ใจคนที่มองตัวเองเลิศเลอเสียจน ไม่แม้แต่จะยื่นจมูกออกมานอกประตู
And now I'm calling your delightful hospital.ตอนนี้ฉันเลยโทรหาโรงพยาบาล ที่แสนเลิศเลอของคุณ
I admit that the accommodations are not ideal.ขอยอมรับล่ะว่า ความสะดวกสบายไม่ได้เลิศเลอ
This party's gonna be humanity at its finest.งานนี้คงมีแต่พวกเลิศเลอเพอร์เฟกต์
If it's such a wonderful place out there, why are you all clamoring to get in here?ถ้าข้างนอกมันเลิศเลอนัก แล้วพวกคุณจะอยากมาที่นี่ทำไม
I said she's gorgeous and I fellบอกเลยว่างามเลิศเลอเหลือดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลิศเลอ
Back to top