ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพลง*, -เพลง-

เพลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพลง (n.) song See also: lyrics
เพลง (n.) music Syn. สังคีต, ท่วงทำนอง, ทำนองเพลง
เพลง (n.) sound of music See also: musical sound, music, sound Syn. เสียงเพลง
เพลง (n.) song See also: music, sound of a song Syn. เสียงดนตรี
เพลงกล่อมเด็ก (n.) lullaby See also: nursery rhyme
เพลงคลาสสิค (n.) classical music
เพลงชาติ (n.) national anthem See also: anthem
เพลงชาวบ้าน (n.) folk song
เพลงด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
เพลงปลุกใจ (n.) soul-stirring song See also: arousing song, stirring song
เพลงป๊อบ (n.) pop music See also: pop
เพลงพม่ารำขวาน (n.) name of a Thai tune
เพลงพม่าแทงกบ (n.) name of a Thai tune
เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก (n.) half-moon
เพลงพระทอง (n.) name of thai tune
เพลงยาว (n.) love letter See also: love poem
เพลงร็อค (n.) rock music See also: rock
เพลงรัว (n.) kind of Thai musical music
เพลงลมพัดชายเขา (n.) name of a Thai classical song
เพลงลำตัด (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงอีแซว
เพลงลูกทุ่ง (n.) folk song Ops. เพลงลูกกรุง
เพลงสวด (n.) hymn See also: ode, song of praise, panegyric
เพลงสากล (n.) Western song See also: modern song
เพลงสาธุการ (n.) Thai music for inviting good spirits
เพลงอีแซว (n.) Thai folk song
เพลงอีแซว (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงลำตัด
เพลงเชิด (n.) name of Thai folk song
เพลงเถา (n.) series of traditional Thai songs
เพลงเห่ (n.) kind of Thai tune See also: boat song, song accompanying the paddling of a boat Syn. เพลงเห่เรือ
เพลงเห่เรือ (n.) kind of Thai tune See also: boat song, song accompanying the paddling of a boat Syn. เพลงเห่
เพลงแจ๊ส (n.) jazz music See also: jazz
เพลงโอด (n.) name of a Thai tune
เพลงไทยสากล (n.) new-style Thai song See also: modern Thai song
เพลงไทยเดิม (n.) old-style Thai song See also: traditional Thai song
English-Thai: HOPE Dictionary
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
allelula(แอลละลู' อะ) interj. สรรเสริญพระเจ้า. -n. เพลงสรรเสริญพระเจ้า -alleluiatic adj.
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
ariose(แอร์'ริโอส) adj. คล้ายเพลง, มีทำนอง
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
asperges(แอัสเพอ'จีซ) n. พิธีพรมน้ำมนต์, เพลงสวดในพิธีนี (rite of sprinkling with water)
aubade(โอบาด') n., fr. เพลงรุ่งอรุณ
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
bout(เบาทฺ) n. การแข่งขัน,ยกหนึ่ง (มวย) ,พักหนึ่ง (ไข้) ,การกระทำครั้งหนึ่ง,เพลงหนึ่ง,ระยะหนึ่ง
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
canzonet(แคนซะเนท) n. เพลงสั้น
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
carillon(แคร์'ระลอน) n. ชุดระฆังหลายใบที่ตีเป็นทำนองได้,ท่วงทำนองเพลงดังกล่าว
carillonneurn. คนตีชุดระฆังเป็นท่วงทำนองเพลง
carol(แคร์'รอล) {carolled,carolling,carols} n.,v. (ร้อง) เพลง,เพลงคริสต์มาส,เพลงสดุดี, See also: carol (l) er n., Syn. sing
cavatinan. เพลงง่าย ๆ ,ทำนองง่าย ๆ
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
chorale(คะแรล') n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์,กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
christmas caroln. เพลงสรรเสริญในเทศกาลคริสต์มาส
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
concertina(คอนเซอที'นะ) n. หีบเพลงขนาดเล็ก เป็นรูป6เหลี่ยมชักเข้าออกได้
concerto(คันเซิร์ท'โท) n. เพลงเล่นประสานเสียง
cradlesong(เคร'เดิลซอง) n. เพลงกล่อมเด็ก
croon(ครูน) {crooned,crooning,croons} vt.,vi. ร้องเพลงเบา ๆ ,ร้องเพลงกับตัวเอง n. การร้องเพลงเบา ๆ กับตัวเอง
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
dead marchn. เพลงแห่ศพ
English-Thai: Nontri Dictionary
accordion(n) หีบเพลง
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
canticle(n) เพลงสวดในพิธีศาสนา
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
chant(n) การร้องเพลงในศาสนา,การสวดมนต์
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง
dirge(n) เพลงไว้อาลัย
duet(n) เพลง
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
fan(n) พัดลม,เครื่องเป่า,แฟนลูกหนัง,แฟนเพลง,คนบ้าคลั่ง
HAND hand organ(n) หีบเพลง
harmonica(n) หีบเพลงเป่า
hum(n) เสียงหึ่ง,เสียงคราง,เสียงฮัมเพลง
hymn(n) เพลงสรรเสริญ,เพลงสวด,บทสวดสรรเสริญพระเจ้า
jig(n) การร้องรำทำเพลง,การเต้นรำ,การเขย่าตัว,เครื่องร่อนแร่
lilt(n) การร้องเพลง,ความร่าเริง,จังหวะเพลง
litany(n) การสวดมนตร์,การอธิษฐาน,เพลงสวด
lullaby(n) เพลงกล่อมเด็ก
madrigal(n) บทเพลง,เพลงประสานเสียง
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
melody(n) ทำนองเพลง,ความไพเราะ
minstrelsy(n) บทเพลง,การร้องเพลง
music(n) ดนตรี,เสียงดนตรี,โน้ตเพลง
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
organ(n) ออร์แกน,หีบเพลง,อวัยวะ,เครื่องมือ,กระบอกเสียง
organist(n) คนเล่นออร์แกน,คนเล่นหีบเพลง
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
psalm(n) บทสวด,เพลงสวด
psalmist(n) ผู้แต่งบทสวด,ผู้แต่งเพลงสวด
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ
sing(vi) ร้องเพลง,กล่อม,สดุดี,แต่งกลอน
solo(n) การแสดงเดี่ยว,การบินเดี่ยว,เพลงร้องเดี่ยว
sonata(n) บทเพลงเข้าเปียโน
song(n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง
troll(vi) ร้องประสานเสียง,ร้องเพลงเล่นๆ,ตกปลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bluesเพลงบลูส์, เพลงรันทด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
calypsoเพลงพื้นเมืองคาลิปโซ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carol; caroleเพลงเทศกาล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dirgeเพลงโศก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dithyrambเพลงเทพสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epistleเพลงยาว, บทจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk songเพลงชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hymnเพลงสวดสรรเสริญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
madrigalเพลงแมดริกัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
monodyเพลงร้องเดี่ยวไว้อาลัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psalmเพลงสวดสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
serenadeเพลงเกี้ยวยามค่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mal mariée, laบทเพลงสมรสผิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
musical comedyสุขนาฏกรรมเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
song๑. เพลงร้อง, เพลง๒. บทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chantsเพลงสวด [TU Subject Heading]
Choirsเพลงสวด [การแพทย์]
Folk songsเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Nursery rhymesเพลงกล่อมเด็ก [TU Subject Heading]
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Psalms (Music)เพลงสดุดี [TU Subject Heading]
Choruses, Secularเพลงประสานเสียงทางโลก [TU Subject Heading]
Vocal musicเพลงร้อง [TU Subject Heading]
Accordionหีบเพลงชัก [TU Subject Heading]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Coyoteโคโยตี้, โคโยตี้ หมายถึง การเต้นรำท่าทางยั่วยวนที่ผู้เต้นคิดท่าเอง และอาจหมายถึงผู้หญิงสาวที่หารายได้จากการเต้นรำดังกล่าวด้วยคำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า c-o-y-o-t-e (ซี-โอ-วาย-โอ-ที-อี)อ่านออกเสียงไม่เหมือนกับในภาษาไทย คือแบบอังกฤษออกเสียงว่า คอยโย้ต หรือ แบบอเมริกันออกเสียงว่า คายโยตี้ ซึ่งมีความหมายว่า หมาป่าชนิดหนึ่ง คำนี้แรกเริ่มเป็นคำในภาษาอินเดียนแดงเผ่านะว้าทึ่ล (Nahuatl) ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศเม็กซิโก ออกเสียงว่า คอ-ยอ-ตึ้ล แปลว่า สุนัขร้องเพลง ภาษาสเปนถิ่นเม็กซิโกยืมคำนี้มาใช้ และภาษาอังกฤษในอเมริกายืมมาจากสเปนอีกต่อหนึ่ง ความหมายก็เปลี่ยนไปจากสุนัขร้องเพลง เป็นหมาป่า เข้าใจว่าคำ โคโยตี้ ในภาษาไทยมาจากชื่อภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง “Coyote Ugly” (โค-โย-ตี้-อั๊ก-ลี่) [ศัพท์วัยรุ่น]
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]
Folk singersนักร้องเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Harmonicaหีบเพลงเป่า [TU Subject Heading]
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]
Lyricistsนักประพันธ์เนื้อเพลง [TU Subject Heading]
popพ็อป, pop มาจากตำว่า pop pular music หรือ pop music บัญญัติศัพท์ว่า เพลงประชานิยม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
music (n.) เพลง See also: เสียงเพลง, ดนตรี, เสียงดนตรี Syn. melody, song, tune
song (n.) เพลง See also: บทเพลง, บทกวี Syn. melody, lyric
bedtime song (n.) เพลงกล่อมเด็ก Syn. good-night song
berceuse (n.) เพลงกล่อมเด็ก Syn. lullaby
cradlesong (n.) เพลงกล่อมเด็ก Syn. lullaby, berceuse
good-night song (n.) เพลงกล่อมเด็ก Syn. bedtime song
lullaby (n.) เพลงกล่อมเด็ก Syn. good-night song, bedtime song
nursery-rhyme (n.) เพลงกล่อมเด็ก
recitative (n.) เพลงคั่น See also: ดนตรีที่เล่นคั่น
bluegrass (n.) เพลงคันทรี่ของอเมริกัน
national anthem (n.) เพลงชาติ
marseilles (n.) เพลงชาติฝรั่งเศส แต่งโดย Rouget de Lisle ในปี 1792
blues (n.) เพลงช้าที่มีจังหวะหนัก (เพลงบลูส์)
ballad (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร Syn. ballade
ballade (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร
canticle (n.) เพลงทางศาสนาสั้นๆ เนื้อร้องนำมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล
motet (n.) เพลงที่ขับร้องประสานเสียงในโบสถ์ Syn. hymn
request (n.) เพลงที่ถูกขอตามรายการวิทยุหรือในสถานเริงรมย์ (เช่น ไนต์คลับ, บาร์)
Britpop (n.) เพลงที่นิยมในอังกฤษเมื่อปีค.ศ 1990
sextet (n.) เพลงที่ประกอบด้วยเสียง 6 เสียง See also: เพลงที่เล่นโดยใช้เครื่องดนตรี 6 ชิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I like listening to pop musicฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
Would you like to hear some folk music?คุณอยากจะฟังเพลงโฟล์กบ้างไหม?
I'd like to dedicate this song to…ฉันอยากจะอุทิศเพลงนี้ให้กับ...
Can you turn off that music, please?คุณช่วยปิดเพลงนั่นให้หน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No! The song "Minnie the Moocher."ไม่ เพลง มินีเตอะมูเชอ
Wait two dances... then withdraw to your room... and spend the night in safety.อีก 2 เพลง แล้วเจ้าลุกได้ จงหลับอย่างปลอดภัย
With the men and the sex and the fun and music and the apple martinis - and just when I didn't know what else to do an angel from heaven above flew into my life.กับเรื่องสนุกๆกับ เพลง และมาตินี่์แอ๊ปเปิ้ล และวันที่ผมไม่รู้จะทำอะไร แล้วไงต่อล่ะ นางฟ้าจากสวรรค์ มาเปลี่ยนชีวิตของผม
What's this, very stupidงั้นมาเริ่มกันเลย เพลง นายมันไม่มีกึ๋น!
Now for your song. Puffy's "Signs of Love"!สำหรับเพลงของคุณ เพลง "สัญญาณรัก" โดย Puffy!
Do you remember 'Das Mannlein im Walde', Herr Dortlich?ดอร์ทลิช แกจำได้มั้ย? เพลง Das Mannlein im Walde (คนตัวเล็กในป่าใหญ่)
Honestly, I don't think a pop song is gonna impress Sloan Cates.ฉันว่า เพลง pop คงไม่ประทับใจคนอย่าง Sloan Cates หรอก จริงๆนะ
Oh, no, of course not. Pop is just for morons. Forgot that.แน่นอน ไม่หรอก เพลง pop มันก็แค่สำหรับคนปัญญญาอ่อน ลืมมันซะ
Of a few songs down at Samson's Studios, and I was just wondering, if you were around next weekend, for, to, if you'd be interested in doing it.ซัก 2-3 เพลง ที่แซมซั่นสตูดิโอ เป็นไปได้มั้ยที่ผมจะเจอ พวกคุณแถวนี้สัปดาห์หน้า เผื่อว่า...
No, I don't think there's any misunderstanding.คุณมี1 เพลง ,2 นาที และ $500 หลังจากนั้น คุณออกไปจากที่นี่
I know. I should look like a "thriller" video reject.ผมรู้ ผมควรจะดูเหมือนใน mv เพลง Thriller
Robert Johnson. Dark Was the Night.โรเบิร์ต จอห์นสัน เพลง "Dark Was the Night
The double neck came as a result of Stairway.กีตาร์สองคอคือผลที่ได้จาก เพลง "Stairway
They're letting me sing lead vocal On "hotel california."พวกเขาให้ผมร้องนำด้วยนะ - เพลง "โฮเทล แคลิฟอร์เนีย"
My ring tone for you is "Dancing Queen", by ABBA.สายเรียกเข้า ของเธอ คือ เพลง dancing queen ของ abba
Music! Now!นี่ จอง กยู เพลง เพลง
I heard one. Or seven. Yeah, I have seven of them.เพลงนึง หรือ 7 เพลง โอเค ฉันมีอยู่ 7 เพลง
No, a party. More of a party than a French thing. Music, drinks, prizes.ไม่ ปาร์ตี้น่ะ แบบฝรั่งเศส เพลง เครื่องดื่ม ของรางวัลด้วย
We had entries play a compulsory piece... and one of their choosing.เราจะให้เขาเล่นเพลงที่กำหนดให้ 1 เพลง และอีกเพลงที่เขาเลือกมาเอง
Hey, can you give us the room, Rachel? We need to teach April the cues for "Don't Stop Believing." Wait, she's singing the female lead?ขอเราใช้ห้องได้มั้ย เราต้องซ้อม เพลง "อย่าหมดศรัทธา"
Playing the theme to Titanic.เล่นเปียโน เพลง 'Titanic'
Every time Walter asks for a piece of food or music or art, he's trying to recreate a moment in time to help him remember.ทุกครั้งที่วอลเตอร์ ขอขนมเพิ่ม เพลง หรือ งานศิลปะ นั่นคือเขาพยายามสร้าง ช่วงเวลาขึ้นมาขณะหนึ่ง เพื่อช่วยให้เขา จดจำได้
I don't know dance, music it's just, always been here for me I guessไม่รู้สิ เต้น, เพลง เพียงแต่ ฉันทายนะความพร้อมเพียงกัน
â™" Smallville 9x10 â™" Disciple Original Air Date on January 29, 2010 ♪ somebody save me ♪ â™" "Save Me" performed by Remy Zero â™"Smallville Season 9 Episode 10 Somebody save me เพลง Save Me ของวง Remy Zero
He's an international musical sensation... a platinum recording artist 20 times over- the inimitable Mr. Josh Grobanlเขาคือนักร้องดังระดับโลก เพลงฮิตแพลทินั่ม กว่า 20 เพลง หนึ่งเดียวคนนี้...
You know, it's why there are so many movies and plays and songs and poems.คุณก็รู้ว่า ทำไมถึงมีหนังหลายเรื่อง หรือ ละคร หรือ เพลง หรือ กลอน
They closed with "Wave of Mutilation."พวกเขาจบลงด้วย เพลง "คลื่นแทรก"
T'pau. China in your hand. Cool, deep strangeness, that song.วง T'Pau เพลง China in Your Hand เจ๋ง ฝังลึกอย่างแปลกประหลาด เพลงนั้นแหล่ะ
He e-mailed me, like, 60 MP3's of him singing, and I thought it was Faith Hill.เขาอีเมลล์ MP3 60 เพลง สำหรับการร้องเพลงของเขาให้ฉัน ฉันคิดว่ามันเป็นเพลงของ Faith Hill
Mr. Shue, can we do that new Cee-Lo song, "Forget You"?ครูชูส์ครับพวกเราแสดง เพลง Forget You ของ Cee-Lo ได้มั้ย ?
[Blondie's "one way or another" plays][ เพลง One way or another ของ Blondie ]
I think I just found a new duet partner! (laughter and whooping) ("Don't You Want Me, Baby?" begins)ฉันคิดว่า ฉันเพิ่งเจอ คู่เดทใหม่ เพลง "Don't You Want Me, Baby?"
You ain't lived till you've seen me in a... ♪ cowboy hat! ♪ (twangy hum)คุณอยู่ไม่ได้หรอกจนกว่าจะได้เห็นฉัน ในหมวกคาวบอย! เพลง "So Far Away" Carole King
The best songs, the moments in the sun.เพลงที่ดีที่สุด เพลง The Moment of the Sun
Quinn's duet performance of "Lucky" with Sam better.การแสดงของควินน์กับแซม เพลง " Lucky" มากกว่า
And then we went looking for halter tops that looked like the girl in the "Cherry Pie" video.ที่ไปหาซื้อเสื้อผูกคอ ให้เหมือนกับผู้หญิงใน MV\ เพลง \"Cherry Pie\" ของ Warrant
They taught me about all the finest things in life -- music, art.พวกเขาสอนให้ผมรู้จักสิ่งที่ดีที่สุด เพลง ศิลปะ
Jean-Pierre's passion for music gave him a profound cosmic insight -- that the Universe appears to be finite.ความรักของ โจนพีเอ สำหรับการฟัง เพลง ทำให้เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับจักรวาล - ที่จักรวาลดูเหมือนจะ จำกัด
Walk away.-ไปไหนก็ไป เพลง "I Kissed a Girl"
'Cause I learned the, uh... the "Go Away Spider Song."เพราะพ่อได้เรียนมาจาก... . เพลง ห่างหน่อย ถอยนิด ของพุ่มพวง

เพลง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพลง
Back to top