ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคาะ*, -เคาะ-

เคาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคาะ (v.) rap See also: strike, knock, tap Syn. ทุบ
English-Thai: HOPE Dictionary
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
claviern. เครื่องดนตรีที่มีแป้นเคาะสายเสียง เช่น เปียโน
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
fillipvt.,vi. เคาะนิ้ว,ดีดนิ้ว,เคาะเบา ๆ ,กระตุ้น
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
fork(ฟอร์ค) n. ซ่อม,ง่าม,เหล็กง่าม,คราด,กิ่งก้านสาขา,ทางแยก vt. ทำให้แยกออก,เพิ่มเสียงให้สูงขึ้น. vi. แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา., See also: forkless adj. -Phr. (tuning fork เครื่องมือโลหะสามง่ามเมื่อเคาะแล้วจะให้เสียงดนตรีออกมา)
glochenspieln. เครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ (เหล็กกล้า) เป็นชิ้น ๆ และมีที่เคาะสำหรับเคาะเป็นเสียงดนตรี
keystroke(คี'สโทรค) n. การเคาะก้านพิมพ์ดีดหรือก้านดีดเปียโน
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.
kneejerkปฏิกิริยาเหยียดขาที่เนื่องจากการเคาะที่หัวเข่า, Syn. patellar reflex
knell(เนล) n. เสียงระฆังมรณะ,ลางมรณะ,ลาแห่งความล้มเหลว. vi. ระฆังส่งเสียงแห่งยามมรณะ. vt. เคาะระฆังเรียกประชุม
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
knoll(โนล) {knolled,knolling,knolls} n. เนินเขากลมเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,โคก,เนิน,ดอย,การตีระฆัง vt. เคาะระฆัง. vi. (ระฆัง) เปล่งเสียง, See also: knolly adj., Syn. hillock
percussion(เพอคัส'เชิน) n. การเคาะ,การตอก,การตี,การกระทบกัน,การเคาะตรวจอาการโรค,การระทบชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน, Syn. collision
percussion instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะเช่นเปียโน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ระนาดและอื่น ๆ
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit
space characterช่องว่าง (ตัวอักขระ) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ช่องว่างระหว่างคำที่เกิดจากการกดที่คานเคาะ ในภาษาไทย มีความหมายเหมือน "เว้นวรรค" ช่องว่างนี้ คอมพิวเตอร์จะถือว่าเป็นอักขระตัวหนึ่งเหมือนกัน (เหมือนตัวอักษร A B C D)
spacebarคานเคาะเป็นแป้นยาว ๆ ด้านล่างของแผงแป้นอักขระ (keyboard) การกดแป้นนี้แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดช่องว่าง 1 ช่อง ใช้เมื่อต้องการเว้นวรรค หรือแยกตัวอักษรออกจากกัน
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
tab key(แป้นพิมพ์) แป้นตั้งระยะหมายถึง แป้นพิมพ์แป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะอยู่ริมด้านซ้ายสุดของแถวที่สองจากข้างบน อาจมีคำ tab บนแป้น บางทีมีเครื่องหมายลูกศรแทน การกดแป้นนี้ จะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เลื่อนไประยะหนึ่ง (แล้วแต่จะมีการกำหนดไว้) อาจเป็น 5- 10 ช่องว่าง มักใช้เมื่อต้องการย่อหน้าหรือต้องการจัดคอลัมน์ให้ตรงกัน (ไม่ควรกดคานเคาะ) นอกจากนั้น ในกรอบสนทนา การกดแป้นนี้หมายความว่า ให้กระโดดจากช่อง (ที่จะให้เติมข้อความ) ที่ 1 ไปช่องที่ 2 ไปช่องที่ 3....ต่อไป
tap(แทพ) vt.,vi.,n. (การ,เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา,เตะเบา ๆ ,ตบเบา ๆ ,เคาะตอกเบา ๆ vt.,n. (การ) ทำให้ไหลออก,ลอบต่อสายโทรศัพท์ (เพื่อดักฟัง) ,ใส่ก๊อก,ใส่จุก,แยกต่อ,แบ่งน้ำ,เรียกร้อง,ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย,สูบ (ของเหลวหรือหนอง) ,เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง,บาร์,เจาะ (ต้นยาง
tapping(แทพ'พิง) n. การเคาะ (ตบ,ตี,ทุบ,กระทุ้ง,ตอก) เบา ๆ ,เสียงเคาะดังกล่าว
ticktack(ทิค'แทค) n. เสียงดังติ๊กแต๊กหรือติ๊กติ๊กของนาฬิกา,เสียงเคาะ,อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. vi. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
tictac(ทิค'แทค) n. เสียงดังติ๊กแต๊กหรือติ๊กติ๊กของนาฬิกา,เสียงเคาะ,อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. vi. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
tictak(ทิค'แทค) n. เสียงดังติ๊กแต๊กหรือติ๊กติ๊กของนาฬิกา,เสียงเคาะ,อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. vi. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
timekeeper(ไทม'คีพเพอะ) n. คนจับเวลา,คนดูเวลา,เครื่องจับเวลา,ผู้เคาะจังหวะ,ผู้บันทึกจำนวนชั่วโมงที่คนงานได้ทำงาน, See also: timekeeping n.
tip(ทิพ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรียว,ยอด,สุด,ส่วนที่อยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสือ,งินตอบแทนเล็กน้อย,เงินรางวัล,คำแนะนำ,ข้อแนะนำ,การเคาะเบา ๆ ,การตีเบา ๆ ,การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย,จัดให้มีปลาย,ประดับปลาย,เอาปลายออก,ติดผนวกปลาย,ต่อปลาย,แทรก,เสริมปลาย,ทำให้เอียง
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต
trap(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้., See also: traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ, Syn. snar
English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
gavel(n) ค้อนเล็กสำหรับผู้เป็นประธานใช้เคาะโต๊ะ,ตะลุมพุก
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
percussion(n) การเคาะ,การกระทบกัน,การปะทะกัน,การตอก,การตี
rap(n) การตี,การเคาะ,การตำหนิ,การลงโทษ,การด่าว่า
ring(vi) บินวน,ส่งเสียง,สั่นกระดิ่ง,เคาะระฆัง
tap(n) การตบเบาๆ,การเคาะเบาๆ,การแตะเบาๆ,การใส่ส้นสูงให้หนาขึ้น
thrum(vt) ดีด(เครื่องดนตรี),เคาะด้วยนิ้ว
tip(n) รางวัลคนใช้,ความลับ,ปลาย,การเคาะ,คำแนะนำ,ใบแทรก
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
percussเคาะตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dollyที่รองค้อนเคาะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gavel ruleการรักษาระเบียบในสภา (โดยประธานเคาะค้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee jerkการกระตุกเหตุเคาะเข่า [มีความหมายเหมือนกับ reflex, knee jerk และ reflex, patellar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knock downตกลงขายโดยเคาะไม้ (ในการขายทอดตลาด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percussionการเคาะตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tap๑. เคาะ๒. เจาะ (เอาสารน้ำออก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tapping๑. การเคาะ๒. การเจาะ (เอาสารน้ำออก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clappingการเคาะทรวงอก [การแพทย์]
Percussion instrumentsเครื่องดนตรีเคาะตี [TU Subject Heading]
screen saverโปรแกรมรักษาจอหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจนได้ผลลัพธ์ หรือระหว่างใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อความบางอย่างบนจอนั้น ผู้ใช้อาจมีกิจธุระอื่น เช่น รับโทรศัพท์ หรือเดินไปห้องน้ำเป็นเวลานาน การปล่อยให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความขึ้นบนจอเป็นเวลานานๆ จุดภาพบนจอจะเสื่อมเพราะถูกยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีโปรแกรมรักษาจอเอาไว้ใช้งาน โปรกรมรักษาจอนี้จะเปลี่ยนภาพที่ค้างบนจอให้กลายเป็นภาพอื่นที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เป็นภาพปลากำลังว่ายน้ำไปมา เมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาทำงานต่อก็เพียงแต่เคาะแป้นใดแป้นหนึ่งเท่านั้น ภาพที่โปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงอยู่ก็จะหายไป [คอมพิวเตอร์]
ticker timerเครื่องเคาะสัญญาณเวลา, อุปกรณ์การทดลองใช้วัดความเร็วของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drum on (phrv.) เคาะ See also: ตีถี่ๆ บน Syn. drum upon
drum upon (phrv.) เคาะ See also: ตีถี่ๆ บน Syn. drum on
knock (vt.) เคาะ See also: กระทุ้ง, กระแทก, กระตุก, ชน, โขก, เขก
knock on (phrv.) เคาะ See also: ตบ Syn. knock at
percuss (vt.) เคาะ See also: ตรวจด้วยการเคาะ
rap at (phrv.) เคาะ See also: ตี, ต่อย Syn. knock at
tap (vt.) เคาะ See also: แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ Syn. pat, strike
tap (vi.) เคาะ See also: แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ Syn. pat, strike
hammer out (phrv.) เคาะ (แป้นเปียโน, พิมพ์ดีด)
backspace (n.) เคาะกลับหรือไปข้างหน้า (เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ดีด)
rap out (phrv.) เคาะซ้ำๆ เพื่อส่งข่าวสารหรือข้อความ Syn. tap out
rap with (phrv.) เคาะด้วย Syn. tap with
tap with (phrv.) เคาะด้วย See also: ตบด้วย Syn. rap with
knock away (phrv.) เคาะตลอด See also: เคาะไม่หยุด, ตีไม่หยุด, ทุบไม่เลิก
rap (vi.) เคาะถี่ๆ See also: ตีถี่ๆ Syn. hit, knock, tap
fillip (vt.) เคาะนิ้ว See also: ดีดนิ้ว, เคาะค่อยๆ, กระตุ้น Syn. tap
knock back (phrv.) เคาะบอก See also: เคาะตอบกลับ
tap down (phrv.) เคาะลง See also: ตบเบา ๆ ลงไป
bang on (phrv.) เคาะอย่างแรง See also: กระแทกอย่างแรง
bang upon (phrv.) เคาะอย่างแรง See also: กระแทกอย่างแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How many times do I have to tell you to knock?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกนายให้เคาะประตู?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Double my ass. Look at its head. I knocked its eye clear out.สอง ตูดของฉัน มองไปที่ หัวของ มัน ฉัน เคาะ ตา ที่ชัดเจน ออกมา
♪ Bang, bang, bang on the door, baby ♪ (knocking) Knock a little louder, Sugar!# เคาะ เคาะ เคาะประตูได้เลยที่รัก # เอาให้ดังอีกหน่อย ชูการ์!
WOMEN: ♪ Bang, bang, bang on the door, baby! ♪ (stomping)# เคาะ เคาะ เคาะประตูได้เลยที่รัก # ไม่ได้ยินเลย!
So, Pancake, are you ready to knock "blowjob" off that list?ดังนั้นแพนเค้ก, คุณพร้อมท เคาะ ด้ง ออกรายการว่า
I just want him out. Knocked out cold.ฉันแค่อยากให้เขาออก เคาะ ออกมาเย็น
Knock twice if you're conscious.เคาะ 2 ครั้งถ้าคุณยังมีสติอยู่
You're a craftsman... tapping and pounding and tweaking.เคาะ ทุบและบิด เขาเหมือนช่างทำตู้
Knock, and the door will open.เคาะ แล้วประตูก็จะเปิด
Knock it down. It's Ms. Sandoval. FBI.เคาะต่อไป คุณแซนโดวัล.FBI
Closing seconds of the fight!เคาะตูดของเขาออก! ปิดวินาทีของการต่อสู้!
I mean,we knock on the door,Then he knows we're here.เคาะประตู เขาก็รู้ว่าเรามา
Knock on my door, come out there and slap you...เคาะประตูของฉันออกมาและมีตบคุณ ...
Knocked on every door, went into every house on the street with a shotgun, a butcher's mallet and a pair of kitchen knives.เคาะประตูทุกบาน เข้าไปในบ้านทุกหลังในย่านนั้น พร้อมกับปืนลูกซอง ตะลุมพุก แล้วก็มีดทำครัวคู่หนึ่ง
Knock three times and when he answers Sandy Claws will be no moreเคาะประตูสามครั้งและพอเขาเปิดออกมา แซนดี้ คลอว์สก็จะหายไป
Knock or ring? Uhh!เคาะประตูหรือว่ากดกริ่ง หา
He doesn't answer his door, and I don't have a working number for him.เคาะประตูเขาไม่เปิด ผมไม่มีเบอร์โทรติดต่อ
Knocking at my doorเคาะประตูเรียกซะแล้ว
Did you knock?เคาะประตูแล้วรึยัง ?
Don't you knock?เคาะประตูไม่เป็นหรอ?
You can't knock?เคาะประตูไม่เป็นหรือไง?
You don't like to knock?เคาะประตูไม่เป็นเหรอ
Don't you knock?เคาะประตูไม่เป็นเหรอ
Haven't you heard of knocking?เคาะประตูไม่เป็นเหรอ?
Tap it on the table, penny falls out. That's it.เคาะมันกับโต๊ะ เหรียญเพนนีหล่นออกมา แค่นั้นล่ะ
Two knocks, then one, and two knocks again. Right?เคาะสองครั้ง แล้วหนึ่ง และสองอีกครั้ง ถูกต้องมั้ย
Knock on it twice, then twice again.เคาะสองรอบ xò sog rob แล้วเคาะอีกสองรอบ lê·v xò oik sog rob
Vibrations knock the tartar off your teeth.เคาะสั่นสะเทือนทาร์ทาร ปิดฟันของคุณ.
Fair warning on this 1911 Honus Wagner baseball card.เคาะอย่างยุติธรรมใน การ์ดเบสบอล ฮอร์นัส วาร์คเนอร์ ปี 1911
Tap again, and it uploads directly to y...เคาะอีกที มันก็จะอัพโหลด ตรงไปที่ยะ--
Knock a little louder?เคาะให้ดังกว่านี้อีกสิ
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง
I'll- - I'll knock your block off!ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก!
Everybody's here. Now, if there's anything you want, I'll be right outside the door. Just knock.ตอนนี้ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการฉันจะเป็นด้านนอกประตู เพียงเคาะ
Lord Mayor, sir... unbonk yourself.นายกเทศมนตรีครับ ไม่เคาะ ตัวเอง
Crazy people knockin' 'Cause they want some moreพวกคนบ้าได้แต่เคาะเพราะว่าพวกเขาต้องการได้บางอย่างอีก
You should of heard those knocked-out jail birds singคุณควรจะได้ยินเสียงเคาะเหล่านั้นนอกจากคนขี้คุกร้องเพลง
"Opportunity knocks but, uh... but, uh...""โอกาสนั้นมาเคาะที่ประตู แต่ เอ่อ แต่..."
Search me. We're just the knockers.ลองหาดูสิ เรามันก็แค่ที่เคาะประตู
That's not the secret knock.นั่นไม่ใช่ เคาะรหัสลับนี่
I forget the secret knock. Let me in.ฉันลืม เคาะรหัสลับ ให้ฉันเข้าไปนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคาะ
Back to top