ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวาดกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวาดกลัว*, -หวาดกลัว-

หวาดกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวาดกลัว (v.) fear See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of Syn. กลัว Ops. กล้า, กล้าหาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
pavid(แพฟ'วิด) adj. ขี้ขลาด,หวาดกลัว
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
redoubtable(รีเดา'ทะเบิล) adj. น่าหวาดกลัว,มีชื่อเสียง,เด่น, Syn. formidable
specter(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
spectre(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten,scare
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread
terror-stricken(เท'เรอะสทริค'เคิน) adj. หวาดกลัว,อกสั่นขวัญหาย
English-Thai: Nontri Dictionary
afeard(adj) หวาดกลัว
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
afeared(adj) หวาดกลัว
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
terrific(adj) น่าหวาดกลัว,สยองขวัญ,มากมาย,ยิ่งใหญ่
terrify(vt) ทำให้หวาดกลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้สยองขวัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frighten (vi.) หวาดกลัว See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
get the willies (idm.) หวาดกลัว See also: ขยาด, ใจคอไม่ดี
appalled (adj.) น่าหวาดกลัว See also: น่าตกใจ Syn. aghast Ops. lovely, pleasant
fright (n.) ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
frighten from (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ Syn. frighten out of
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. scare out of
frighten someone out of his wits (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. frighten to, scare out of, terrify out of
frighten to (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. scare out of, terrify out of
get the creeps (idm.) รู้สึกหวาดกลัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: รู้สึกใจคอไม่ค่อยดี
horrified (adj.) น่าหวาดกลัว See also: น่าตกใจ Syn. aghast, appalled Ops. lovely, pleasant
horrify (vt.) ทำให้หวาดกลัว See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้ขยะแขยง Syn. frighten, scare, terrify
horror (n.) ความหวาดกลัว See also: ความขยะแขยง Syn. dread, fear, terror
jumpy (adj.) ซึ่งไม่หวาดกลัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. excitable, uneasy Ops. calm
nerve-racking (adj.) ซึ่งลำบากหรือหวาดกลัวอย่างที่สุด See also: น่าเขย่าขวัญ Syn. stressful
nervy (adj.) ซึ่งไม่หวาดกลัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. excitable, jumpy, uneasy Ops. calm
put the fear of God into someone (idm.) ทำให้หวาดกลัวมาก See also: ทำให้เกรงกลัว Syn. put in, put up
put the fear of God up someone (idm.) ทำให้หวาดกลัวมาก Syn. put in, put into
scare (n.) ความหวาดกลัว See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว Syn. alarm, fright, terror
scare out of (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. frighten to, terrify out of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Around 300 in the morning, they are awakened for no apparent reason, and they wake up apprehensive, frightened, panicked,ประมาณ 3: 00 ในตอนเช้า, พวกเขาตื่นแบบไม่มีเหตุผล, พวกเขาผวาตื่น หวาดกลัว ตกใจ
We were scared and miserable,พวกเราน่ะ หวาดกลัว แล้วก็สิ้นหวัง
Ashamed? Horrified? Repulsed?ละอาย หวาดกลัว ขยะแขยง
In a way, they only feel alive when they're creating fear and chaos.ในโลกของเขา เขารู้จักแต่การอยู่รอด เมื่อพวกเขาเกิดความรู้สึก หวาดกลัว และสับสน
I bet you're feeling lost, scared, confused.พนันได้เลยว่าแกคงรู้สึกสูญเสีย หวาดกลัว และ สับสน
I think many are confused, scared, not sure what they did to be singled out.ผมคิดว่าพวกเขาต่างสับสน หวาดกลัว และไม่แน่ใจว่าทำไมจึงถูกแยกออกจากกลุ่ม
Lost, scared, so, so handsome.หลงทาง, หวาดกลัว แล้วก็หน้าตาดี
And these brass bastards... they buy fear and panic... which makes them a whole lot cleaner than money.และสิ่งเหล่านี้ไอ้ทองเหลือง พวกเขาซื้อความกลัวและความ หวาดกลัว ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นจำนวนมาก ทั้งสะอาดกว่าเงิน
Afraid of what?หวาดกลัว กลัวเรื่องอะไร
Yeah... and scared,then really scared,then your heart gives out.หวาดกลัว จนสติแตก จนหัวใจล้มเหลว
Scared. Asking all kinds of crazy questions.หวาดกลัว แล้วก็ถามคำถามแปลกๆ มากมาย
♪ With a fear of falling ♪หวาดกลัวกับการตกหลุมรัก
So terrified.หวาดกลัวขนาดนั้นมาก่อน
Some phobia or other to go outdoors after a traumatic experience.หวาดกลัวที่จะเผชิญโลกภายนอก หลังจากถูกทำร้าย
Scare anything that tries to come close. Enough for a couple of blasts.หวาดกลัวทุกอย่าง เวลาความยากลำบากเข้ามาใกล้ และมันพอที่จะระเบิดได้ทั้งคู่
Feared it so much he killed her.หวาดกลัวมาก เขาฆ่าเธอ
Scared, but alive. Mac, we're here.หวาดกลัวแต่ยังมีชีวิต แมค เรามาถึงแล้ว
Afraid some giant alien insectหวาดกลัวแมลงเอเลี่ยนตัวใหญ่
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father.ผมคิดว่าเราสามารถสมมติเด็กวิ่งออกมาในสถานะของความหวาดกลัวที่มีเพียงแค่ฆ่าพ่อของเขา
There is no panic in his fight.มีความหวาดกลัวในการต่อสู้ ของเขาไม่เป็น
Wherever innocent women and children are afraid to walk the streets.ที่ที่หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์หวาดกลัว
They're just fear and folklore.พวกเขากำลังเพียงความหวาดกลัวและชาวบ้าน
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ
Then why is there fear behind your eyes?ถ้างั้น ทำไมข้าจึงเห็นความหวาดกลัวในดวงตาท่านล่ะ?
So that every shriek of every child at seeing your hideousness will be yours to cherish.เพื่อให้เจ้าได้ฟังเสียงกรีดร้องของเด็กๆที่หวาดกลัวความอัปลักษณ์ไงล่ะ เจ้าต้องชอบแน่ๆ
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย!
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน
I ran away! Oh, dear! Oh, how frightfully upsetting.โอ้ ความปั่ีนป่วนที่น่าหวาดกลัว
We were just trying to scare some sense into them.เราเพียงแค่พยายาม สร้างความหวาดกลัวความรู้สึกบางอย?
Now, these are the people who, in a panic... had to dispose of the nitroglycerine... and that is what sealed their fate.ขณะนี้ยังมีคนที่, ในความหวาดกลัว ... มีการจำหน่าย ของไนโตรกลีเซอ ... และเป็นสิ่งที่ปิดสนิท ชะตากรรมของพวกเขา
She often seemed scared and sad.เธอมักจะดูหวาดกลัวแล้วก็เศร้า
She will be scared, because at first her eyes will see nothing.เธอจะหวาดกลัวเพราะว่าตอนแรก... ดวงตาของเธอจะไม่เห็นอะไร
Trick-or-treat till the neighbor's gonna die of frightทริก ออร์ ทรีท จนกว่าเพื่อนบ้านจะตายด้วยความหวาดกลัว
Filling your dreams to the brim with frightเติมเต็มให้กับความฝันด้วยความหวาดกลัว
Life's no fun without a good scareชีวิตคงไม่สนุกถ้าไม่มีความหวาดกลัว
And I grow so weary of the sound of screamsและฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับเสียงร้องแห่งความหวาดกลัวเสียแล้ว
Now they live in fear since their sacred bat has vanished.ตอนนี้พวกเขาอยู่อย่างหวาดกลัว ตั้งแต่ค้างคาวศักดิ์สิทธิ์หายไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวาดกลัว
Back to top