ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appalled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appalled*, -appalled-

appalled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appalled (adj.) น่าหวาดกลัว See also: น่าตกใจ Syn. aghast Ops. lovely, pleasant

appalled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled

appalled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนจอนาถ[adj.] (anēt-anāt) EN: dreadful ; appalling ; deplorable ; appalled (at/by) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appalled
Back to top