ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลุดพ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลุดพ้น*, -หลุดพ้น-

หลุดพ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลุดพ้น (v.) be free from evil See also: go to nirvana
หลุดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. รอดพ้น, พ้น, หลุด
English-Thai: HOPE Dictionary
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
disaffiliate(ดิสอะฟิล'ลิเอท) vt. ตัด,ทำให้หลุดพ้น,แยกออก vi. แยกออก. -disaffiliation n.
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
riddance(ริด'เดินซฺ) n. การขจัด,การทำให้หลุด,การทำให้พ้น,การช่วยเหลือ,การทำให้อิสระ, -Phr. (good riddance น่ายินดีที่ได้หลุดพ้น), Syn. ridding
English-Thai: Nontri Dictionary
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
projectileโพรเจกไทล์, วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป ถ้าวัตถุนั้นถูกยิงออกไปบนพื้นโลกทำมุม q กับแนวระดับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบ ลา (q < 90 ํ และความเร็วต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วหลุดพ้น) เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Salvation (Buddhism)ความหลุดพ้น (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get away from (phrv.) หลุดพ้นจาก See also: หนีรอดจาก Syn. take away from, take from
get free (phrv.) หลุดพ้นจาก See also: หลุดรอดจาก
chuck off (phrv.) หลุดพ้นจาก (สิ่งไม่ดี) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling off
bluff it out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brave out, brazen out
brave out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brazen out
brazen out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brave out
deprogram (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ Syn. deprogramme
deprogramme (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ
disentanglement (n.) การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. liberation
extricate (vt.) ช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. disentangle, free, liberate
extrication (n.) การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. disentanglement, liberation
smooth out (phrv.) ทำให้หลุดพ้นปัญหา See also: แก้ปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Emancipation, mobility, music."- หลุดพ้น ไม่หยุดนิ่ง และดนตรี
Free of temptation!หลุดพ้นจากการยั่วยวนซะที
Gemma off the hook for the homicide and reduced time for the club, then you need to make Jimmy a priority.หลุดพ้นจากคดีฆาตกรรม และเรื่องของเวลาที่เหลือน้อยของคนในคลับ งั้นนายจะต้องเห็นเรื่องจิมมี่สำคัญกว่าสิ
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง
Look, I said people needed hope, but they trust fear.หลุดพ้นจากเถ้าธุลี มนุษยชาติ จะค้นหาเป้าหมายเดียวกัน
Has been cleared of all wrongdoingหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหา
Out of the blue, I get these sudden, these pangs of concern for your-- for your well--ความสัมพันธ์ของคุณเข้ามาจี้ให้เจ็บ จนหลุดพ้นจากความเศร้า สำหรับ เอ่อ
He was your chance to get out!เขาคือโอกาสที่จะทำให้เธอหลุดพ้น
You are the inescapable result... of your tragedy, just as I... am the inescapable result...เจ้าเองก็ยังไม่หลุดพ้น... โศกนาฎกรรมนี้อยู่ดี เหมือนที่ข้า...
And furthermore, I hereby decree that the princesses of the Middle Kingdom, wherever they may be, are released from their vow, and may marry whomsoever they please.จากนี้ต่อไป ข้าขอเอ่ยคำประกาศิต เจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม จะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตาม ที่เป็นพอใจของพวกนาง
Almighty God we ask you to bless and sanctify this house.พระผู้ยิ่งใหญ่... ...ขอทรงอำนวยพร... ...ให้บ้านหลังนี้หลุดพ้น...
Father, please save her from a devil.พระบิดา, ได้โปรดช่วยเธอ ให้หลุดพ้นจากปีศาจร้ายด้วยเถอะค่ะ
I'm just trying to help you out of pity.ฉันก็แค่พยายามจะช่วยเธอ ให้หลุดพ้นจากความน่าสมเพชหรอกน่า
The pagans found transcendence through the joining of male to female.พวกเพเกินรู้วิธีหลุดพ้นด้วยการสังวาสระหว่างชาย หญิง
In salvation through Jesus Christ.ให้การหลุดพ้นผ่านองค์เยซูเท่านั้น
I can offer you an escape.ข้าเสนอให้แก วิธีหลุดพ้น
And whoever possesses that chest possesses the leverage to command Jones to do whatever it is he or she wants, including saving brave William from his grim fate.และใครก็ตาม ที่ได้ครอบครองหีบนั่น ก็จะครอบครองอำนาจบัญชาการ โจนส์ ให้ทำตามคำสั่งของเขาผู้นั้นได้ รวมถึงการได้ช่วยพ่อ วิลล์ คนกล้า หลุดพ้นชะตากรรม
Sam,you want to break dean free of that demon deal,แซม วิธีที่จะช่วยดีนให้หลุดพ้นจากข้อตกลงนั่นน่ะ
You know,i don't know if i'm ever... gonna be able to get over the guilt.ผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถ หลุดพ้นจากความรู้สึกผิดได้รึเปล่า
What did I want to get out of it?ผมจะต้องทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้?
Because anytime something bad happens to you it's the one place you can escape to and just let it go.เพราะบางทีเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเรา... ...ดนตรีเป็นโลกเดียวที่จะทำให้หลุดพ้นได้ แค่ปล่อยตัวเข้าไป
I thought it was the only way I'd get clear of him.ฉันคิดว่ามันเป็นทางเดียว ที่ฉันจะหลุดพ้นจากเขาได้
His salvation is out of your hands.การช่วยให้หลุดพ้นของเขาหลุดจากมือแกไปแล้ว
If I don't get reinforcements now, it's all over, sir.ที่ซึ่งสักวันหนึ่งบาดแผลต่างๆจะหายสนิท และหลุดพ้นจากบาป
Do you believe in his son, Jesus Christ, who was crucified for our sins... rose from the dead, and is the only way to salvation?เธอศรัทธาในพระบุตร ผู้เสียสละตนตรึงกางเขนไถ่บาปของเรา ให้หลุดพ้นจากความตาย และเป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์
We are in no position to go anywhere or do anything.เราไม่มีทางหลุดพ้นออกไป หรือว่าทำอะไรได้ทั้งสิ้นเลย
Unsub could see this death as merciful.ผู้ต้องหาอาจคิดว่าการตายแบบนี้ เป็นการช่วยให้หลุดพ้น
I came through hell, landed on my feet.แม่หลุดพ้นมาจากนรก ก้าวเดินต่อไปได้
We are gonna get you out of that chair.เราจะช่วยคุณหลุดพ้นจากเก้าอี้นั่น
The only way out is in.ทางเดียวที่จะหลุดพ้น คือการวิ่งเข้าหามัน
I thought this was supposed to go away;ผมควรจะหลุดพ้นจากเรื่องบ้า ๆ นี่แท้ ๆ
# Twist and shout my way out #ทั้งสะบัดทั้งตะโกน จนหลุดพ้นมาได้
You'd say anything to get the hell out of here.คุณก็พูดทุกอย่างก็เพื่อให้หลุดพ้นไปจากคุกนี่
It's the only way out of the hole, baby.มันเป็นวิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากขุมนรกได้ ทีึ่รัก
No side is free of fault. It takes two to fight.ไม่มีฝ่ายไหนหลุดพ้นความผิดไปได้ เพราะเวลาสู้กันต้องมีทั้งสองฝ่าย
At least I got something out of all this suffering.อย่างน้อยข้าก็ได้รับบางสิ่ง ที่พอให้หลุดพ้นไปจากความทรมานนี่
Moreover, if it can be applied to medicine, a legitimate euthanasia option could be implemented.ยิ่งกว่านั้น ถ้านำมาใช้กับยาได้นะ การฆ่าคนเพื่อให้ หลุดพ้นจากความเจ็บปวดก็จะเป็นผลง่าย
Cast off your shackles, etcetera, etcetera.พิสูจน์สิ่งแปลกใหม่ หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ
'Cause you have stumbled into something you need to stumble out of.เพราะเธอสะดุดเรื่องบางอย่างเข้า เธออยากจะหลุดพ้นจากมัน
Sometimes when death is violent or filled with anger or fear or any strong emotion it's as if the spirit doesn't pass on.บางครั้งคนตาย ถูกทารุณ หรือ เต็มไปด้วยความโกรธ.. ..หรือกลัว หรืออารมณ์ใดมากๆ ทำให้วิญญาณไม่สามารถหลุดพ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลุดพ้น
Back to top