ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลุด*, -หลุด-

หลุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลุด (v.) lose one´s right
หลุด (v.) succeed on escaping See also: manage to get away from Ops. ติด
หลุดปาก (v.) make a slip See also: say something one shouldn´t Syn. พลั้งปาก
หลุดพ้น (v.) be free from evil See also: go to nirvana
หลุดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. รอดพ้น, พ้น, หลุด
หลุดมือ (v.) slip out of the hand Syn. หล่นหรือลื่นจากมือ
หลุดมือ (v.) slip out of hand See also: slip from the hand Syn. ชวด
หลุดมือ (v.) go bankrupt See also: fail, lose, miss an opportunity Syn. เสียโอกาส, ชวด
หลุดล่วง (v.) fall See also: come off, drop Syn. หล่น
หลุดลอย (v.) slip See also: miss, let slip Syn. หมดไป, เลยไป, ผ่านไป
หลุดลอย (v.) slip See also: miss, let slip Syn. หมดไป, เลยไป, ผ่านไป
หลุดลุ่ย (v.) be tattered See also: be worn - out, be ragged Syn. คลายตัว, ขาดกระจาย, ฉีก, ขาดไม่มีชิ้นดี
หลุดลุ่ย (adv.) be badly beaten Syn. ไม่มีทางสู้
หลุดออก (v.) peel See also: skin
English-Thai: HOPE Dictionary
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
bolter(โบล'เทอะ) n. ม้าที่มักจะหลุดจากบังเหียนเสมอ
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
disaffiliate(ดิสอะฟิล'ลิเอท) vt. ตัด,ทำให้หลุดพ้น,แยกออก vi. แยกออก. -disaffiliation n.
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disjunct(ดิสจังคฺ') adj. ซึ่งแยกออกจากกัน,หลุดจากกัน,ไม่ต่อเนื่อง, Syn. disjoined,separated
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
extricable(เอคซฺ'ทริคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถเอาตัวรอด,ซึ่งทำให้หลุดได้
extricate(เอคซฺ'ทริเคท) vt. ทำให้หลุด, ปล่อยแก๊สออก., See also: extrication n.
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
half hitchปมเชือกที่แก้หลุดได้ง่าย
molt(โมลทฺ) vi.,vt. เปลี่ยนขน,ลอกคราบ. n. การเปลี่ยนขน,การลอกคราบ,ขนหรือคราบหลุดออก, See also: molter n., Syn. moult
noil(นอยล์) n. เส้นใยของฝ้ายขนสัตว์หรืออื่น ๆ ที่หลุดออกมาจากการหวี., See also: noily adv.
peel(พีล) vt. ปอกเปลือก,เลาะกะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า vi. (เปลือก) ลอกออกมา,หลุด n. เปลือก, See also: peelable adj. peeler n., Syn. skin,layer,pare,hull,husk
rid(ริด) {rid/ridded,ridding,rids} vt. ขจัด,กำจัด,ทำให้หมดไป,สลัด,ทำให้หลุด,ทำให้พ้น,ช่วยเหลือ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ ride, See also: ridder n.
riddance(ริด'เดินซฺ) n. การขจัด,การทำให้หลุด,การทำให้พ้น,การช่วยเหลือ,การทำให้อิสระ, -Phr. (good riddance น่ายินดีที่ได้หลุดพ้น), Syn. ridding
scouring(สเคา'ริง) n. การขัดให้สะอาด,การชะล้าง,การขัดถู., See also: scourings สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากการขัดถู,กากเดนชนชั้นเลวของสังคมขยะ, Syn. cleansing
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
shed(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกคราบ,ขับออก,แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก,ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า,ร่องกระสวย,สันปันน้ำ,เพิง,เพิงเก็บของ,เพิงโรงงาน,กระท่อม,โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
slipknotn. ปมเป็น,ปมที่แก้ให้หลุดได้,เงื่อนกระทก., Syn. slip knot
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
slippy(สลิพ'พี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,กลับกลอก,รวดเร็ว,แคล่วคล่อง,ว่องไว,ตื่นเต้น,ระมัดระวัง., See also: slippiness n., Syn. slippery
talon(แทล'เอิน) n. อุ้งเล็บ,กรงเล็บ,ไหล่สลักของลูกกุญแจสำหรับขยับสลักจนหลุดออกมา,ไพ่ที่แจกเหลือ,ส่วนคมของดาบ., Syn. claw
unbodied(อันบอด'ดีดฺ) adj. หลุดจากร่างกาย,ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,ไร้แก่นสาร
uncouple(อันคัพ'เพิล) vt.,vi. ปลด,ปล่อย,ทำให้หลุดออก,หลุด., Syn. unfasten
ungear(อัน'เกียร์') vt. ถอดออก,หลุดออก,ขาดออก,ขาดช่วง
untie(อันไท') vt.,vi. แก้มัด,แก้ออก,ทำให้หลุด,ปล่อย,คลาย,ทำให้อิสระ., Syn. unfasten
English-Thai: Nontri Dictionary
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
extricate(vt) คลี่คลาย,แก้ไขได้,แก้ออก,ทำให้หลุด
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
unbound(adj) ไม่ได้มัด,ไม่ได้เย็บ,ลุ่ย,หลุด
uncouple(vt) แยกจากกัน,ปลดห่วง,ทำให้หลุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desquamative gingivitisโรคเหงือกอักเสบลอกหลุด [มีความหมายเหมือนกับ gingivosis] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deletionการหลุดหาย [โครโมโซม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ecdysisการลอกคราบ, การลอกหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embolismภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embolusสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exfoliationการหลุดลอกเป็นแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreclosure of mortgageการบังคับเอาทรัพย์จำนองหลุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pluckingการแตกหลุดของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slough๑. เนื้อตาย๒. ลอกหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burstหลุดออกจากกัน [การแพทย์]
Exfoliateหลุดออกมา [การแพทย์]
Glideหลุดเลื่อน [การแพทย์]
Alopeciaศีรษะล้าน, โรค; หัวล้าน; ผมร่วงมาก; ศีรษะล้าน; ขนร่วง; ผมหลุดเป็นหย่อมๆ; ผมร่วง [การแพทย์]
Desquamativeเยื่อบุลอกหลุด [การแพทย์]
chromatidโครมาทิด, ส่วนของโครโมโซมที่เกิดจากการแบ่งตัวตามยาวออกเป็นสองส่วน แต่ยังไม่หลุดออกจากกัน เกิดในระยะโพรเฟสของการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Expulsionการหลุดของห่วง [การแพทย์]
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Gamekeeper Dislocationข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม [การแพทย์]
Dislocations, Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
Mumford-Gurd Procedureการผ่าตัดซ่อมข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าหลุด [การแพทย์]
photoelectric cellหลอดโฟโตอิเล็กทริก, หลอดผลิตไฟฟ้าจากแสงสว่าง โดยให้แสงสว่างตกกระทบแคโทดซึ่งทำด้วยโลหะบางชนิด  เช่น ทังสเตน เงิน พลังงานแสงที่ได้รับจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากแคโทดไปยังอาโนดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plasmaพลาสมาสารที่อยู่ในสภาวะแก๊สได้รับพลังงานมากขึ้น อะตอมของแก๊สก็จะกลายไปเป็นไอออน(สารที่มีประจุ)ได้ เนื่องจากพลังงานที่มีค่าสูงเหล่านั้นได้ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมกลายเป็นไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
projectileโพรเจกไทล์, วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป ถ้าวัตถุนั้นถูกยิงออกไปบนพื้นโลกทำมุม q กับแนวระดับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบ ลา (q < 90 ํ และความเร็วต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วหลุดพ้น) เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Salvation (Buddhism)ความหลุดพ้น (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
threshold frequencyความถี่ขีดเริ่ม, ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีค่าพลังงานพอดี ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be off (phrv.) หลุด See also: ร่วง
drop off (phrv.) หลุด See also: หล่น, ร่วง Syn. fall off, tumble off
loose (adj.) หลุด See also: หลุดลุ่ย, ห้อย Syn. unfastened Ops. bound
tumble off (phrv.) หลุด See also: หล่น, ร่วง Syn. fall off
unfastened (adj.) หลุด See also: หลุดลุ่ย, ห้อย Ops. bound
unbodied (adj.) หลุดจากร่างกาย See also: ไม่มีรูปร่าง Syn. formless
get away from (phrv.) หลุดพ้นจาก See also: หนีรอดจาก Syn. take away from, take from
get free (phrv.) หลุดพ้นจาก See also: หลุดรอดจาก
chuck off (phrv.) หลุดพ้นจาก (สิ่งไม่ดี) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling off
bluff it out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brave out, brazen out
brave out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brazen out
brazen out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brave out
get off with (phrv.) หลุดรอด See also: รอดพ้น (โทษ) Syn. get away with, get off
get away (phrv.) หลุดรอดจากการจับกุม
flake (vi.) หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆ Syn. blister, peel off
deprogram (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ Syn. deprogramme
deprogramme (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ
disembodiment (n.) การทำให้วิญญาณหลุดออกจากร่าง
disentanglement (n.) การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. liberation
embroil (vt.) ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้ Syn. entangle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm off... I'm off target! Need a lift, bro?หลุดจากแนว / ติดรถมั้ยพี่น้อง
To take me off the rack if I started the torturing.หลุดจากแบบนั้นถ้าฉันยอมทรมานคนอื่นๆ
You know, and then they broke me out of maximum security custody in a way I'm not even gonna describe to you because it sounds crazy, and then they lift us off the face of the Earth and drop us into this shit pile?หลุดจากโรงพัก ในแบบที่ไม่มีใครเชื่อ เพราะมันฟังดูบ้า
One more word out of you, just one and I will decorate that wall with the insides of your head.หลุดปากอีกคำเดียว แค่คำเดียว.. ฉันจะระเบิดสมองเธอมาเป็นลายวอลล์เปเปอร์
Free of temptation!หลุดพ้นจากการยั่วยวนซะที
Gemma off the hook for the homicide and reduced time for the club, then you need to make Jimmy a priority.หลุดพ้นจากคดีฆาตกรรม และเรื่องของเวลาที่เหลือน้อยของคนในคลับ งั้นนายจะต้องเห็นเรื่องจิมมี่สำคัญกว่าสิ
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง
Look, I said people needed hope, but they trust fear.หลุดพ้นจากเถ้าธุลี มนุษยชาติ จะค้นหาเป้าหมายเดียวกัน
Has been cleared of all wrongdoingหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหา
Circus performer.หลุดมาจากคณะละครสัตว์
Where did that dog bone roll in from?หลุดมาจากที่ไหนกันนะ
I'm the worst shopper.หลุดมาโดยที่ผมไม่รู้หรือเปล่า? ฉันซื้อของตุนได้แย่มาก
Got loose, killed the pilot, crashed here.หลุดมาได้ ฆ่านักบิน เครื่องตกที่นี่
Most of us aim to seize it back. The best way to fight chaos is with chaos.หลุดมือไป คนส่วนใหญ่ มุ่งหวังที่จะยึดมันกลับคืนมา วิธีที่ดีสุดของการต่อสู้กับความยุ่งเหยิง
♪ That I cannot make true. ♪หลุดลอยคล้อยไปอีกครา
But sometimes, I wish that...หลุดลอยออกไป บางครั้ง ฉันนึกอยากจะ..
♪ A technicolor world made out of music and machine ♪หลุดลอยไปในโลกแสงสี เคล้าเสียงดนตรีจากเครื่องฉาย
Right off your pointy face.หลุดออกจากหน้าแหลมๆของคุณซะ
You uhh ... you needn't worry about that ring, it fell out of my pocket during the battle.หลุดออกมาจากกระเป๋า ของฉันในการสู้รบ ฉันหายไป เป็นคนดีมากนายแบ๊กกิ้น
Out of the fire and back in the frying pan,huh?หลุดออกมาจากกองไฟและกลับมาอยู่บนกระทะ เหรอ?
Fell out of his nest over by the plate shop.หลุดออกมาจากรังของเขาไปด้วยร้านค้าจาน
And he invented the reflecting telescope.หลุดออกไปจากสายตา ขณะที่ด้านหลัง;
Fallen out with my loveหลุดออกไปด้วยความรักของฉัน
I got one. Look, ab.หลุดอันนึงแล้ว ดูสิ แอ๊บ
One on one, that should have been a goal.หลุดเดี่ยวแบบนี้น่าจะได้ประตู
Of her entire damn mind.หลุดโลกไปเลยเสียด้วยซ้ำ
You gotta be kidding me. Hello?หลุดได้ไงวะเนี่ย ฮัลโหล?
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า
Well, I suppose that clip will hold all right.หวังว่าคราวนี้มันจะเข้าที่ ไม่หลุดออกมาอีกแล้วนะ
I keep wondering when they're going to fall off.{\cHFFFFFF}ฉันให้สงสัยว่าเมื่อ พวกเขากำลังจะหลุดออกมา
Let your hand drop to your side and let the gun slip out.ปล่อยให้มือของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณและปล่อยให้ปืนหลุดออก
I think I better straighten myself out.ฉันปล่อยตัวเองให้หลุดมาดีกว่า
I've seen fingers torn out at the knuckles. Whole sea's bones, full of them.ผมเคยเห็นนิ้วหลุดออกจากข้อ ลอยเต็มทะเล เพียบไปหมด
Throttle back. You're losing a cleat.ถอยหลังหน่อย พุกจะหลุดเเล้ว
My God, this one, too. They're both going.อันนี่ก็เหมือนกัน จะหลุดทั้งคู่เลย
Untie this. He'll pull out the transom.เเก้เชือกออก มันจะดึงท้ายเรือหลุด
Go ahead. Pull your bloody heart out.เอาเลย ดึงให้หัวใจหลุดออกมาเลย
The man tried to tell a lie, his tongue would snap off.ถ้าคนพยายามจะโกหก ลิ้นของเขาจะต้องหลุดออก
It must've slipped his mind.มันอาจจะหลุดในใจเขาไป.
I can't figure it... How did he fall out?ผมไม่เข้าใจ เขาก็หลุดออกได้อย่างไร

หลุด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: (ถอน)หลุดออกมา English: to come out
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ร่วงหลุด English: to fall out
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หลุดออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลุด
Back to top