ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดกำลังใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดกำลังใจ*, -หมดกำลังใจ-

หมดกำลังใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดกำลังใจ (v.) dispirit See also: discourage, dampen, dishearten Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ,ทำให้หมดกำลังใจ
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ,หมดกำลังใจ,ซึมเศร้า,หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad,glum
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
quail(เควล) n. นกกระทา vi. หมดกำลังใจ,กลัว,หัวหด,หดตัว
unman(อันแมน') vt. ทำให้หมดกำลังใจ,เอาคนออก,ตอน,ทำให้ลักษณะความเป็นชายสูญสิ้นไป, Syn. unnerve
wetblanket(เวท'แบลง'คิท) vt. ใช้พรมเปียกน้ำ,ทำให้หมดสนุกหรือหมดความกระตือรือร้น หรือหมดกำลังใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast down (phrv.) หมดกำลังใจ See also: หมดชีวิตชีวา, ท้อถอย
discourage (vt.) ทำให้หมดกำลังใจ See also: ทำให้ท้อแท้, ทำให้เสียกำลังใจ Syn. dissuade, advise Ops. encourage, support, urge
discouragement (n.) การทำให้หมดกำลังใจ See also: การทำให้ท้อใจ Syn. despair, disappointment
pour cold water on (idm.) ทำให้หมดกำลังใจ See also: ไม่ให้กำลังใจ, พุดให้หมดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"So what if you slipped, messed up? I'm there for you."ถ้าลูกหกล้ม หมดกำลังใจ พ่ออยู่นี่เสมอ
Can't stand it anymore.เมื่อพวกเขา... หมดกำลังใจ
I felt almost really bad that Dr. Bettes is married.พอรู้ว่าหมอเบทส์มีเมียแล้ว หนูแทบหมดกำลังใจ
Yong-gaek, you take over.ทำให้ทีมหมดกำลังใจ ยงเก๊ก ต่อไปนี้ เธอจัดการ
What are you doing looking so depressed already?ทำไมเธอดูหมดกำลังใจแล้วล่ะ?
I'm suffocating and I'm pressed down.ฉันอึดอัดและหมดกำลังใจ
An athlete giving up her sport?ทำไมนักว่ายน้ำถึงได้หมดกำลังใจที่จะว่ายน้ำอ่ะ
I know you're discouraged,ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกหมดกำลังใจ
Locke grew discouraged, But his situation Soon became dangerous.ล็อคเริ่มหมดกำลังใจ แต่สถานการณ์ของเขาอันตรายมากขึ้น
It'll destroy them.บรรพบุรุษของพวกเขา พวกเขาจะหมดกำลังใจ
♪ It is so dishearten ♪ ♪ Ning ♪# มันทำให้ฉันหมดกำลังใจ # # นิ้ง #
Yeah, if we weren't so exhausted I would toast us.ใช่,ถ้าเราไม่ทำ หมดกำลังใจฉันจะบอกกับทุกคนแบบนี้
Have you lost all of your spirit just because the Commissioner said a few things?พวกคุณหมดกำลังใจ เพราะสิ่งที่ ผอ.พูดงั้นเหรอ
Don't permit them to discourage you.อย่าอนุญาติให้พวกเขา มาทำให้คุณหมดกำลังใจ
In fact her sister was trying to get her to move on with her life, but Janet seemed completely unmotivated.กำลังพยายามพาเธอ ก้าวต่อไปในชีวิต แต่จาเน็ตดูเหมือน หมดกำลังใจโดยสิ้นเชิง
And I certainly didn't discourage him, which wasn't fair to him or to you.แล้วฉันก็จะไม่ทำให้เค้าหมดกำลังใจด้วย หรือทำอะไรที่ไม่แฟร์สำหรับเค้า และไม่แฟร์สำหรับเธอด้วย
Guess he got discouraged.ฉันคิดว่าเค้าคงหมดกำลังใจจะตีกลองแล้ว
We would hate to discourage their use amongst those type of folks.เราคงไม่อยากทำให้คนเหล่านั้น หมดกำลังใจในการใช้ถุงยาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดกำลังใจ
Back to top