ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนบน*, -ส่วนบน-

ส่วนบน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนบน (n.) top See also: apex Syn. ข้างบน
English-Thai: HOPE Dictionary
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
arytenoid(แอร์ริที'นอยด์) adj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อนเล็ก ๆ บนกระดูกอ่อน cricoid ที่ส่วนบนของกล่องเสียง. -arytenoidal adj.
cardiaหรือ fundus คือส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร
diapophysis(ไดอะพอฟ'ฟิซิส) n. ส่วนบนของปุ่มยื่นตามขวางของกระดุกสันหลัง. -pl. diapophyses
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
headroomn. ที่ว่างโค้งส่วนบน,ที่ว่างเหนือศีรษะ., Syn. headway
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
kepi(เค'พิ,เคพ'พิ) n. หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศสเป็นรูปทรงกลมส่วนบนแบนราบมีปีกยื่นบังตาเป็นแนวนอน
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.
menu barแถบรายการเลือกหมายถึง แถบบรรจุชื่อรายการที่แต่ละโปรแกรมสำเร็จบนระบบวินโดว์มีไว้ให้เลือก ปกติจะอยู่ส่วนบนของจอภาพ เราสามารถเลือกคำสั่งจากรายการเหล่านี้ได้โดยกดเมาส์ที่รายการใดรายการหนึ่งเลย
pauldronn. ชิ้นเสื้อเกราะที่ไหล่และส่วนบนสุดของแขน
retuse(รีทูส') adj. ซึ่งมีส่วนบนป้านและเว้านิด ๆ (เช่นใบไม้บางชนิด)
roof(รูฟ) n. หลังคา,หลังคาสิ่งปลูกสร้าง,หลังคารถ,โครงค้ำหลังคา,สิ่งที่คล้ายหลังคาบ้าน,เพดาปาก,ส่วนบน,แผ่นบน -Phr. (raise the roof ทำให้เกิดเสียงดัง,บ่นหรือประท้วงด้วยเสียงที่ดังทะเลาะกันเสียงดัง) vt. มุงหลังคา,ครอบ,ปิดคลุม pl. roofs
round-shoulderedadj. ไหล่โก่ง (ทำให้หลังส่วนบนโก่ง)
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance
superstructure(ซูเพอสทรัค'เชอะ) n. ส่วนที่อยู่เหนือฐาน,โครงสร้างส่วนบน,ส่วนบน, See also: superstructural adj.
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
upper memory blockupper memory block หน่วยความจำส่วนบนใช้ตัวย่อว่า UMB (อ่านว่า ยูเอ็มบี) หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบน ที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
title barแถบชื่อ (แฟ้มข้อมูล) หมายถึง แถบยาวที่ส่วนบนของวินโดว์ เป็นที่ใช้บอกชื่อแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในวินโดว์นั้นหรือชื่อของงานที่เราสร้างขึ้น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดชื่อให้ไว้ แถบชื่อเรื่องนั้นจะพิมพ์คำว่า Untitled เอาไว้ให้รู้ว่ายังไม่ได้กำหนดชื่อใด ๆ ให้ และจะต้องตั้งชื่อเมื่อต้องการบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลภายหลัง
English-Thai: Nontri Dictionary
cerebrum(n) มันสมองส่วนบน
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
large pelvis; pelvis major; pelvis, falseเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superstructureโครงสร้างส่วนบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cerebrumสมองใหญ่,ซิริบรั่ม,สมองส่วนบน,สมองส่วนหน้า,สมองส่วนใหญ่ [การแพทย์]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Epidermisหนังกำพร้า,อิพิเดอร์มิส,ชั้นผิว,เนื้อเยื่อของผิวหนังชั้นนอก,ผิวหนังชั้นอีพิเดอมีส,เอปิเดอร์มิส,ผิวหนังส่วนบน,ชั้นหนังกำพร้า,ผิวหนังกำพร้า,ผิวหนังชั้นนอก,ชั้นเหนือผิวหนัง,เซลล์ของผิวหนัง,หนังกำพร้า,ผิวหนังชั้นผิว [การแพทย์]
Fundusยอดมดลูก,ฟันดัส,ก้นมดลูก,บริเวณก้นมดลูก,มดลูกส่วนบน,ส่วนบน,ส่วนฟันดัส,ส่วนก้นมดลูก [การแพทย์]
larynxกล่องเสียง, อวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง อยู่ส่วนบนสุดของหลอดลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Manubriumกระดูกกลางหน้าอกส่วนบน, กระดูกหน้าอกส่วนกว้างตอนบน [การแพทย์]
scaleมาตราส่วน, ระบบที่แสดงการแบ่งช่วงหรือความยาวออกเป็นหน่วยย่อยที่เท่ากัน เช่น มาตราส่วนบนไม้บรรทัด มาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stigmaยอดเกสรเพศเมีย, ส่วนบนสุดของเกสรเพศเมีย เป็นที่รองรับละอองเรณูทำให้เกิดการผสมพันธุ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
visual programmingการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล, การเขียนโปรแกรมโดยเริ่มจากการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ก่อน แล้วเขียนโปรแกรมสำหรับแต่ละส่วนบนหน้าจอ ทำให้จัดสร้างโปรแกรมได้ง่าย และรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
head (n.) ส่วนบน See also: ส่วนยอด
roof (n.) ส่วนบน Syn. ceiling, top part
top part (n.) ส่วนบน Syn. ceiling
upper (adj.) ส่วนบน See also: ด้านบน Syn. top, above Ops. under
quarterdeck (n.) ส่วนบนซึ่งอยู่ด้านหลังเรือ
cornice (n.) ส่วนบนสุดของผนัง
top (n.) ส่วนบนสุดของศีรษะ
biceps (n.) กล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนส่วนบน
breastplate (n.) เสื้อเกราะทหารป้องกันส่วนบนของร่างกาย
button through (phrv.) ติดกระดุมจากส่วนบนลงล่าง
carpet slipper (n.) รองเท้าที่ใส่ในบ้านส่วนบนทำด้วยผ้า
Christian rite (n.) การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์
cover in (phrv.) ทำให้มี (บางสิ่งหรือบางคน) จำนวนมากที่ส่วนบนสุด
edifice (n.) โครงสร้างส่วนบน See also: ส่วนที่อยู่เหนือฐาน, ส่วนบนของสิ่งก่อสร้าง Syn. building
eustachian tube (n.) ท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับช่วงคอส่วนบน มีหน้าที่ปรับความดันอากาศในแก้วหูทั้งสองข้าง
foretop (n.) ยกพื้นที่อยู่ส่วนบนสุดของเสาหน้ากระโดงเรือ
headroom (n.) ที่ว่างโค้งส่วนบน See also: ที่ว่างเหนือศีรษะ Syn. headway
immerse (vt.) จุ่มศีรษะ ส่วนบนร่างกายหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์ Syn. baptise
immersion (n.) การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์ Syn. Christian rite
newel (n.) เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได) Syn. newel post
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the top number represents how many slices.ส่วนบนคือจำนวนของชิ้นต่างๆ
At the top. What is that, an address?ส่วนบนนั้น คืออะไร ใช่ที่อยู่รึเปล่า
Upper section with two doors, featuring carved anthropomorphic figures and caryatids.ส่วนบนมีสองประตูแกะสลัก เป็นรูปตุ๊กตาและผู้หญิง
(MOHINDER DIALING PHONE)ส่วนบนศีรษะของเธอถูกตัดออกไป ต้องเป็นไซล่าร์ ผมไม่...
The top of the hilt reveals a key to a nautical map.ส่วนบนสุดของด้ามดาบ จะเผยหนทางไปสู่แผนที่
I lost my top. Oh, my God, I feel so exposed.ส่วนบนหาย พระเจ้าช่วย ทำไมมันโหวงโหวง
Maybe if the tablet were intact, you'd have something to go on, but the entire top portion is missing.ถ้าแผ่นจารึกไม่ได้รับความเสียหาย, คุณก็ยังมีเรื่องให้ทำต่อไป, แต่ว่าส่วนบนทั้งหมด มันหายไป
David Drumlin is supervising the on-site portion of the test.เดวิด ดรัมลิน มีการกำกับดูแล ส่วนบนเว็บไซต์ของ การทดสอบ
There is no ass, just the fatty part at the top of each leg...ก็มันไม่ใช่ ตูด ไง แค่ส่วนของก้อนเนื้อ ที่อยู่ส่วนบนของขาแต่ละข้าง...
You're seeing the ass again and not the tops of the legs.แก มองเห็นตูดอีกแล้ว ไม่ใช่ส่วนบนของขา
Take that fucking bread and shove it up the tops of your legs!เอาไอ้ขนมปังระยำนี่ ยัดเข้าไป ในส่วนบนของแกสิ!
I'm just an assembler on an assembly line building a car which is good for people and society and it moves them around.คิดว่าตัวฉันเป็นแค่คนงานประกอบชิ้นส่วนบนสายพานการผลิต สร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้คนและสังคม ทำให้คนมีพาหนะขับขี่ไปไหนต่อไหน
Okay. I'll be on the cell.ลอยกระสุนสามแผลที่ลำตัวส่วนบน...
Hold the grip, pull the top part of the gun.จับตรงด้ามแล้วดึงส่วนบนสุดของปืนออก
I'm considering getting my nose pierced and my belly button... and nine other parts of my body.หนูว่าจะเจาะจมูก กับสะดือ และส่วนอื่นๆ อีก 9 ส่วนบนตัว
Jones. The man you see here was born with no higher-level brain functions.ชายคนที่เห็นอยู่นี้เกิดมาโดยปราศจากสมองส่วนบน
If ya jam on him, you get your hands on him, use upper body violence, throw their ass to the dirt and make the tackle!ถ้าจะสกัดก็ต้องใช้มือ กำลังของร่างกายส่วนบน เอาให้มันก้นจ้ำเบ้าและชนมันเลย
It's a little of both.ทั้งคู่ช่วยกันค้ำยันส่วนบนของเกาะไว้
We stretch your upper body using weights until the tension pops the spine into position.เราจะยึดร่างกายส่วนบนของคุณโดยใช้น้ำหนักถ่วง จนกว่าแรงตึงจะดึงให้กระดูกสันหลังเข้าที่
Think we got a partial on the sink, though.แต่เหมือนจะมีบางส่วนบนอ่างล้างจานนะ
He took off the top of my head.เขาเปิดส่วนบนของหัวฉัน
Sliced his upper gastrointestinal,bled into his esophagus.ถูกเฉือนตรงทางเดินอาหารส่วนบน เลือดท่วมไปตามหลอดอาหาร
Both connected to the top ends of the zipper.ทั้งสองเส้นเชื่อมที่ส่วนบนสุดของซิบ
Single gunshot wound to the upper temporal area,probably while asleep-- the pillow was held against his head to muffle the shot.แผลนัดเดียวบริเวณประสาทสั่งการรับรู้ส่วนบนบางทีอาจเป็นตอนเขาหลับ. หมอนใบนี้ถูกใช้ในการปิดศรีษะของเขาขณะถูกจ่อยิง.มันช่วยมันเก็บเสียงปืน.
As you can see, this is the roof top on the edge of a cliff.อย่างที่เห็น นี่เป็นส่วนบนสุดถัดจากนี้ไปก็เป็นหน้าผาแล้ว
Seven, upper body fondling outdoors.เจ็ด จับส่วนบนตอนอยู่ข้างนอก
These buildings have Queen Anne detail like a corbeled cornice.ตึกนี้มีลายละเอียดของยุค"ควีน แอนน์" เหมือนมีคานยื่นรับส่วนบนสุดของผนัง
I identified the perimortem ring fracture on the base of the skull as well as the corresponding damage on the top of the spinal column.ผมทำการตรวจสอบวงรอบ ๆ รอยแตก บนผิวของกะโหลก เช่นเดียวกัน ความเสียหายจากส่วนบนสุด ของแนวกระดูกสันหลังเหมือนกัน
Doctors say that the bullet fragment in my brain shifted,causing memory loss.หมอบอกว่ามีเศษกระสุนแตก ในสมองส่วนบน ทำให้สูญเสียความทรงจำ
He could have made it. Mostly naked, in his Lycra shorts.เขาอาจทำได้ ถ้าส่วนบนเปลือยเปล่า และใส่กางเกงแนบเนื้อ
Upper outer wall integrity compromised!กำแพงชั้นนอกส่วนบนถูกทำลาย
All of a sudden paramedics came and went upstairs and found him almost dead like this.หมอบอกว่าส่วนบนมันเคลื่อนไปมา และทั้งหมดก็เกือบใช้การไม่ได้
I also found this on the manubrium.ผมเจอสิ่งนี้บนส่วนบน ของทรวงอก
They're compression fractures that they share because he landed on top of her.การบีบอัดในรอยร้าวที่ ทั้งคู่มีเหมือนกันนี้ เพราะเขาล้มทับร่าง ตรงส่วนบนของเธอ
Aiming at the upper body is a threat.เล็งที่ร่างกายส่วนบนเป็นการขู่
What are you doing? You need to be upstage.เธอทำอะไรอยู่เนี่ย เธอต้องไปขึ้นตรงส่วนบนนะ
Imaging showed no sign of upper GI issues, but the kid did admit to being depressed and to smoking pot to take the edge off.การถ่ายภาพแสดงให้เห็นว่าไม่มีปัญหาที่ทางเดินอาหารส่วนบน แต่เด็กนั่นรับว่าซึมเศร้า และสูบกัญชาด้วย เพื่อที่จะได้ทันสมัย
Just finished burying the superstructure yesterday...เพิ่งจะฝังโครงสร้างส่วนบนเมื่อวานเอง
Upper abdominal stab wound.บาดแผลถูกแทงที่ช่องท้องส่วนบน
Yes, Father.ถอดส่วนบน คุณต้องการให้ผมกินงูครึ่งตัวหรือไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนบน
Back to top