ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headway*, -headway-

headway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headway (n.) ความคืบหน้า See also: ความก้าวหน้า Syn. advance, progress, progression Ops. regression, retrogression, setback
English-Thai: HOPE Dictionary
headwayn. การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญก้าวหน้า,ช่วงระยะเวลาระหว่างรถไฟสองขบวนที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันบนรางเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They made headway in the last few days.สองสามวันนี้ทำได้เยอะเลยละ
Hostage negotiators say they are making headway with the sect's leadershipนักเจรจาตัวประกันแจ้งว่า พวกเขามีความคืบหน้ากับผู้นำ
Tyno, Michvanilly We've made such headway with your treatments that now it's time we talked about sealing the deal.unwell เรารักษาคุณมีความคืบหน้าไปอย่างมาก แต่ครั้งนี้เราจะคุยกันเรื่อง ร่วมผนึกกำลังการมีส่วนร่วม
What about D. Gibbons? Have we made any headway with the name?เรื่องของ ดี.กิบบอนส์ นายตามเรื่องได้คืบหน้า แค่ไหนแล้ว?
Hey. Has Walter made any headway on the body?เฮ วอลเตอร์ได้ความคืบหน้าอะไร กับซากนั่นบ้างหรือยัง?
Rorschach and I have made headway on the gang problem by working together.รอร์แชคกับฉันร่วมมือกัน ยังลดปัญหาแก๊งค์โจรไปได้เยอะ
Blair is upstairs. I hope you can make some headway with her.แบลร์อยู่ข้างบน ฉันหวังว่าคุณจะทำให้เธอดีขึ้นบ้างนะ
In fairness, we weren't making much headway without him.พูดอย่างยุติธรรมนะครับ ตอนไม่มีเขา เราไม่รู้ทางไปกันเลย
I did, however, make some headway on my little stick man theory.อย่างไรก็ตาม ผมได้ความคืบหน้าบ้างแล้ว ในทฤษฎีเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์
Tech-49, enter at headway speed.เทค-49, เข้าไปความเร็วมีวิธี
Still making no headway with Bobby?ยังไม่ได้เรื่องอะไรจากบอบบี้อีกเหรอ?
Maybe Kane is making headway with the Grounders' commander.บางทีเคนอาจจะมีความคืบหน้ากับผู้นำของกราวเดอร์

headway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
ความคืบหน้า[n.] (khwām kheūp) EN: progress ; state of things ; present state of affairs ; headway FR: état d'avancement [m] ; progression [f] ; avancées [fpl] ; progrès [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headway
Back to top