ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะเทือนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะเทือนใจ*, -สะเทือนใจ-

สะเทือนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะเทือนใจ (v.) be hurt Syn. เสียใจ, ช้ำใจ, เศร้าโศก
สะเทือนใจ (v.) be touched See also: be deeply moved or affected,
สะเทือนใจ (v.) be touched See also: be deeply moved or affected, be struck deeply
สะเทือนใจ (adj.) moved See also: touched, affected
English-Thai: HOPE Dictionary
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์,สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์,ความสะเทือนใจ,อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
English-Thai: Nontri Dictionary
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
depression (n.) ความสะเทือนใจ See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่ Syn. unhappiness, gloom Ops. hopefulness, cheerfulness
move (vt.) ทำให้สะเทือนใจ See also: เร้าความรู้สึกของ Syn. affect, touch, influence, induce, incite, instigate, lead
shake (vt.) ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ See also: ทำให้ว้าวุ่นใจ, ไม่มั่นคง
shook-up (adj.) ซึ่งสะเทือนใจมาก
stab someone to the heart (idm.) ทำให้สะเทือนใจ See also: ทำร้ายจิตใจ (อย่างมาก)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My wife was reading all about it. A very sad case.ภรรยาผมตามอ่านข่าวนี้เป็นคดีที่น่าสะเทือนใจ
I'm sorry, but you know us special people are destined for heartache.ฉันเสียใจด้วย,ตัวเองก็รู้นะว่ายอดศิลปินอย่างเรา... ...ไวต่ออารมณ์สะเทือนใจมากแค่ไหน
It was terrible for him.เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจ
You shouldn't upset her like that.คุณไม่น่าพูดให้แม่สะเทือนใจ
When you have an emotion, they overact and create tears.เวลาที่คุณเกิดสะเทือนใจ / ต่อมน้ำตาจะแสดงออกและสร้างน้ำตาขึ้นมา
Let me ask you, has anything dramatic happened to you recently?ช่วงที่ผ่านมามีอะไรสะเทือนใจ เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่า
Anyway, your mother seems so ill all the time it really breaks my heart.แล้วแม่เธอล่ะ ป่วยมาตลอดเลยสินะ สะเทือนใจผมเหลือเกิน
That it's a kind of post-traumatic stress.เขาก็บอกแค่ว่าเพราะความสะเทือนใจ
There are cases going through a traumatic experience could make certain people more sensitive to premonitions, psychic tendencies.มันเป็นข้อสนับสนุนว่า การผ่านประสบการณ์สะเทือนใจ ทำให้คนบางคนเกิดความอ่อนไหว มีลางสังหรณ์และสัมผัสได้ถึงวิญญาณ
This is very disturbing, to say the least.มันสะเทือนใจมาก แม้แค่เอ่ยถึง
You ready?การเปลี่ยนแปรงโครงสร้างอาจมีผลสะเทือนใจนิดหน่อย
I know this is a terrible shock for you, but you need to try and remain calm.ผมรู้ว่านี่มันสะเทือนใจคุณมาก แต่คุณต้องตั้งสติไว้
We're all pretty shaken up around here. She was a good cop, Frank.เราทุกคนที่นี่ต่างก็รู้สึกสะเทือนใจ เธอเป็นตำรวจที่ดี แฟร้งค์
Did you know about Dad's depression?นายรู้เรื่องเกี่ยวกับความสะเทือนใจของพ่อไหม?
Lynette got some disturbing news.ลินเน็ท รู้ข่าวสะเทือนใจ
I was just... so moved by the paper clips he gave you.มันก็แค่... กระดาษที่เขาตัดให้คุณทำให้ผมรู้สึกสะเทือนใจมากเลย
You know, it was disturbing.รู้มั้ย มันสะเทือนใจมาก
I was so moved by listening to you and Ilsa say good-bye, what if I told you you get to keep the girl?รู้สึกสะเทือนใจ ที่เห็นนายกับอิลซ่าบอกลากัน จะว่าไง ถ้าฉันให้หล่อนกับนาย
There's this big scene, very dramatic he's having a heart attack when his son is going away.นี่เป็นฉากสำคัญเลยล่ะ สะเทือนใจมาก เขาหัวใจวายตอนที่โอรสจากไป
Look, Wendy's like a heartbeat sober.ฟังนะ เวนดี้ดูเหมือนจะ สะเทือนใจ
Your wife... was devastated by your little stunt.เมียคุณ.. สะเทือนใจมาก ที่คุณกล้าเสี่ยงตาย
I can't shake this feeling that something bad is going to happen.ฉันไม่สามารถหยุดสะเทือนใจ กับความรู้สึกต่อเรื่องเลวร้ายที่จะเกิดขึ้น
You don't strike me as the sentimental type.คุณไม่ทำให้ผมคิดว่าคุณเป็นแบบซาบซึ้งสะเทือนใจ
Hey, you've got too much on your plate, emotionally.เฮ้ พวก ถ้าคุณสะเทือนใจมาก
Your dad leaving shook him up pretty bad.เขาสะเทือนใจเรื่องพ่อมาก
When the bargaining has failed and the anger is too hard to maintain, we fall into depression, despair, untilfinallywe havetoaccept that we have done everything we can.เมื่อการต่อรองล้มเหลว และ ความโกรธก็มากเกินกว่าจะรับไหว เราก็ร่วงหล่นสู่ความสะเทือนใจ สิ้นหวัง
But there is such a thing as... situational depression.แต่มีสิ่งที่เป็น ... สถานการณ์ที่สะเทือนใจ
This mid-air collision has left many wondering how such an accident could take place in a system with so many safeguards.สาเหตุเครื่องบินการชนกันกลางอากาศ ถูกตั้งข้อสงสัยไว้หลายข้อ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่น่าสะเทือนใจเช่นนี้ ด้วยระบบที่มีการป้องกันมาตรฐานสูง
And I just think that that kind of compassion is-- is something to-และผมคิดว่าสิ่งนั้นเป็นความรู้สึกสะเทือนใจ - บางอย่างต่อคุณ...
That's awful. I'm sorry to hear that.นั่นเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมาก เสียใจด้วยที่ได้ยินเรื่องนั้น
Not so awful for you.สำหรับนายคงจะไม่สะเทือนใจหรอกมั้ง
It's an emotional time. I'm sorry.มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนใจมาก ฉันขอโทษ
That must have been awful for you.นั่นคงเป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับเธอ
He had his heart set on going to space camp.เจคผู้น่าสงสาร เขาคงจะสะเทือนใจมาก กำลังจะไปเข้าเเคมป์
He just lost a friend, so try to be sensitive.เขาเพิ่งสูญเสียเพื่อนไป เลยดูอารมณ์สะเทือนใจ ไปหน่อย
I'm always sentive.ผมเองก็สะเทือนใจ อยู่เสมอ
* He shook me up, he took me by surprise **มันทำให้ชั้นสะเทือนใจ และประหลาดใจ*
Is she is still clearly suffering from depression.คือเธอยังทุกข์ทรมานจากความสะเทือนใจ
That says the original circumstances of the injury were traumatic.แสดงว่าเหตุการณ์ตอนที่ได้รับบาดเจ็บ ต้องเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคุณแน่
It's kind of a touching story, isn't it?เป็นนิทานสุดสะเทือนใจมาก จริงมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะเทือนใจ
Back to top