ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะเก็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะเก็ด*, -สะเก็ด-

สะเก็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะเก็ด (n.) splinter See also: sliver, flinders Syn. เศษไม้
สะเก็ดไฟ (n.) spark See also: sparkle, flash Syn. ประกาย, แสง, แสงแวบ, แสงแปลบปลาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
eczema(เอค'ซะมะ,อิกซี'มะ) n. กลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงโดยเฉพาะ และอาจเป็นตุ่มพุพองตกสะเก็ด คัน แสบ., See also: eczematous adj. ดูeczema
exfoliationผิวหนังลอกเป็นสะเก็ด
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
furfurn. การเกิดสะเก็ดบนผิวหนังเช่นขี้รังแค,ขี้รังแค -pl. furfures
furfuraceousadj. คล้ายรำข้าว,เป็นสะเก็ด
laminated(แลม'มะเนทิด) adj. มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ,มีลักษณะเป็นแผ่นบาง,ตกสะเก็ด
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ
scab(สแคบ) n. สะเก็ดแผล,โรคหิด,การตกสะเก็ดแผล,บุคคลที่แตกแยกจากกลุ่ม,คนงานที่ปฎิเสธไม่ยอมร่วมหยุดงาน vi. ตกสะเก็ดแผล,เป็นบุคคลที่แตกแยกจากกลุ่ม,ปฎิเสธไม่ยอมร่วมหยุดงาน, Syn. eschar
scabby(สแคบ'บี) adj. เป็นสะเก็ดแผล,ปกคลุมไปด้วยสะเก็ดแผล,เป็นหิด., See also: scabbily adv. scabbiness n.
scabious(สเค'เบียส) adj. เป็นสะเก็ดแผล,ปกคลุมไปด้วยสะเก็ดแผล,เป็นหิด, Syn. scabby
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
scaly(สเค'ลี) adj. มีเกล็ดมาก,มีสะเก็ดมาก,ตกสะเก็ดมาก,มีคราบมาก,มีเปลือกมาก,เลวทราม,ใจแคบ., See also: scaliness n., Syn. squamous
scurf(สเคิร์ฟ) n. สะเก็ดผิวหนัง,ขี้รังแค,เกล็ด
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter,slip,chip
splinter(สพลิน'เทอะ) n. ชิ้น,เศษ,สะเก็ด,ซีกไม้,แผ่นไม้บาง ๆ ,แผ่นแตก vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ vi. แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ
English-Thai: Nontri Dictionary
chip(n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบางๆ
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
flaky(adj) เป็นฝอย,เป็นเกล็ด,เป็นแผ่น,เป็นชิ้นบาง,เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
laminate(vt) ตกสะเก็ด,ลอกเป็นแผ่น,ทุบให้เป็นแผ่น
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
scab(n) คนที่ไม่ยอมเข้าพวก,สะเก็ดแผล
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
scaly(adj) เป็นสะเก็ด,มีเกล็ด,ตกสะเก็ดมาก,มีคราบมาก
scurf(n) ขี้รังแค,ขี้ไคล,สะเก็ด,เกล็ด
sliver(n) สะเก็ดไม้,ชิ้นเล็กๆ,เศษไม้
slough(n) ตม,โคลน,ปลัก,หนอง,บ่อ,คราบงู,สะเก็ด
splinter(n) สะเก็ด,เสี้ยน,เศษ,ชิ้น,ซีกไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flashสะเก็ดวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
splashสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
encrusted tongueลิ้นสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incrustation๑. การเกิดสะเก็ด๒. สะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pick-up๑. สะเก็ดติด๒. หลอมรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
psoriasisโรคสะเก็ดเงิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crustสะเก็ดน้ำเหลือง,หนอง,ขุยสะเก็ด,สะเก็ด [การแพทย์]
Encrustationสะเก็ด [การแพทย์]
Crustedแห้งเป็นสะเก็ด [การแพทย์]
Psoriasisโรคสะเก็ดเงิน [TU Subject Heading]
sink holeหลุมยุบ, หลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scale (n.) สะเก็ด See also: เกล็ด
scurf (n.) สะเก็ด See also: เกล็ด
squama (n.) สะเก็ด
falling stone (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star
meteoroid (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star, falling stone
dander (n.) สะเก็ดผิวหนังของสัตว์
eschar (n.) สะเก็ดแผล Syn. crust, slough
scab (n.) สะเก็ดแผล Syn. crust, eschar, slough
scab (vi.) ตกสะเก็ด
scabbiness (n.) การตกสะเก็ด
scabby (adj.) ตกสะเก็ด See also: เป็นสะเก็ด Syn. flaky, scaly, scurfy
scabious (adj.) เป็นสะเก็ดแผล See also: ปกคลุมไปด้วยสะเก็ดแผล, เป็นหิด
scale (vi.) ตกสะเก็ด
scale (vt.) เอาสะเก็ดออก See also: เอาเปลือกออก
scaliness (n.) การตกสะเก็ด
scaly (adj.) ซึ่งตกสะเก็ด See also: ซึ่งมีสะเก็ดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One crystal to a football field.สะเก็ดคริสตัล 1 ชิ้น\ ระเบิดได้ 1 สนามฟุตบอล
The gold flakes are from the barrel-- they shoot out with the load.สะเก็ดทองคำมาจากกระบอกปืน - ถูกยิงออกมาพร้อมกระสุน - ใครใช้ปืนแบบนี้
You know the drill Colonel. A shrapnel.สะเก็ดระเบิด จากสนามทุ่นระเบิดของพวกเซิร์บ
Mujahideen grenade fragment is lodged in my hip to this day.สะเก็ดระเบิดของมูจาไฮดีนฝังอยู่สะโพกผมจนถึงทุกวันนี้
A long, delirious, burning blue.สะเก็ดสีฟ้ากระจายเป็นทางยาว
Spark is fine, as long as it's contained.สะเก็ดไฟน่ะดี แต่ต้องคุมให้อย่าลุกลาม
I heard that the New York economy is so bad that the Mafia has laid off five judges.ผมได้ยินมาว่าที่นิวยอร์ค เศรษฐกิจกำลังตกสะเก็ด จนมาเฟียต้องเลิกจ้าง ผู้พิพากษา 5 คน
I do those dumb little fluff pieces at the end of the news.ฉันได้ทำแต่ข่าวเล็กๆ พวกสะเก็ดข่าว ประมาณ...
Wasn't that a stardust fantasy?นั่นเป็นสะเก็ดดาวหรือยังไงเนี่ย
You want to see him blush, ask him where the shrapnel is.ถ้าคุณอยากเห็นเขาโกรธ ลองถามเรื่อง สะเก็ดระเบิดอยู่ทีไหนดูสิ
He's got acute acoustic trauma, in his right ear, and I pulled shrapnel from his leg.เขาได้รับการกระทบกระเทือนที่หูข้างขวา และผมดึงสะเก็ดระเบิดออกจากขาเขาแล้ว
His feet and ankles are all scabbed and crusty and his toenails are growing back into his toesเท้าและข้อเท้าทั้งสอง ต่างมีสะเก็ดแผลและหยาบ เล็บหัวแม่เท้ายาวกลับเข้าไปในนิ้ว
You open that scab, there's a hell of a lot of things that we just feel that it would be very detrimental to have this thing go any further.นายกำลังเปิดสะเก็ดแผลเก่า นรกจริงมีอะไรเยอะไปหมด เราเพียงรู้สึกว่ามันอาจ ก่อให้เกิดอันตรายเสียหาย มีสิ่งนี้ ต่อไปภายหน้า
Decepticons, we have located the shard.ดีเซปติคอนส์ รู้ที่อยู่ชิ้นส่วนสะเก็ดแล้ว
Sea shard, make Energon.เศษสะเก็ด จะสร้างเอ็นเนอร์จอน
You got the shot, I need the shot, give me the shot, I need the shot.เธอมีสะเก็ด,ฉันต้องการสะเก็ด, ให้สะเก็ดฉัน,ฉันต้องการสะเก้ด.
Give me the shot, they're gonna whack me,ไม่มีสะเก็ด, ก็เสร็จกัน,
I'm gonna be dead without that shot.ไม่มีสะเก็ด คงเสร็จอย่างแน่นอนเลย
Yo, freshman, put the shard.ไอ้น้องใหม่ ชี้สะเก็ดใส่
"and so ends up without a scratch on him.และในตอนจบ ร่างกายเขาไม่มีรอยสะเก็ดระเบิด
So, this pregnant lady steps into my office, she's got psoriasis...ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์นี้ \ เป็นงานบริการของผม เธอเป็นโรคสะเก็ดเงิน
We have skin fragments from the true murderer.เรามีสะเก็ดผิวหนังจากฆาตกรตัวจริง
They can't find any explosive residue at the scene.พวกเจ้าหน้าที่ไม่พบเศษสะเก็ด ของระเบิดในที่เกิดเหตุ
How's a bomb go off without leaving any trace of it afterwards?ระเบิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยไม่มีเศษสะเก็ด ทิ้งร่องรอยเหลือเอาไว้
Shrapnel, I believe, from the bomb.เศษสะเก็ด ผมเชื่อว่า มาจากระเบิด
Shock-induced achromotrichia, hyperkeratotic skin lesions, and clear signs of dehydration.ช็อคทันที เม็ดสีในเส้นผมและผิวหนัง เสื่อมสลาย ผิวหนังแห้ง จนตกสะเก็ด และมีร่องรอยว่า ร่างกายขาดน้ำ
I mean splinters.ผมหมายถึงทำให้เป็นสะเก็ด
Since these broken bones were caused by the assailant's knees and the chipping on the boy's kneecaps was caused by the toes of her heavy boots, we can determine the length of her shin.เนื่้องจากมีรอยแตกของกระดูก ที่เกิดจากแรงกดจากเข่า และมีสะเก็ดรอยแตก ที่หัวเข่าของเหยื่อ ที่เกิดจากหัวแม่เท้า
No sparks, no flames not even a flashlight near this stuff.ห้ามสะเก็ด,ห้ามเปลวไฟ หรือแม้แต่แสงไฟ กับสารตัวนี้เด็ดขาด
...to the Pacific for our next report, where it would appears to be a small cluster of meteors is predicted to enter our atmosphere sometimes in the early hours of tomorrow morning.มีรายงานว่า จะมีสะเก็ดดาวตก... จะมาถึงชั้นบรรยากาศ วันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดการว่าอาจจะตกมาเป็นจำนวนมากนอกชายฝั่ง มหาสมุทร แปซิฟิก และเราคาดว่า..
Take this drug. I will remove the shrapnel and stitch it fast.ให้กินยาชาพื้นบ้านดีมั้ย สะเก็ดระเบิดยังฝังอยู่
But there are no bomb fragments, no evidence of combustible material, no residue at all.แต่ว่า ไม่มีเศษสะเก็ดระเบิด ไม่มีหลักฐานของการเผาไหม้ หรือวัสดุใดๆเหลืออยู่
He was hit by the backblast, wasn't he?เขาเองก็โดนสะเก็ดระเบิดใช่ไหม?
Notice the gold-colored flakes around the tip.สังเกตเห็นสะเก็ดทองคำที่ ส่วนหัวไหม
Like a bad scab.เหมือนสะเก็ดแผลที่ร่อนออก
Last time I saw you, you were unconscious, on your way home with a concussion and a shrapnel wound in your arm.ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นคุณ คุณหมดสติ กำลังจะได้กลับบ้านเพราะบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีแผลจากสะเก็ดระเบิดที่แขน
Simple encrustation. Wow, she's beautiful.การตกสะเก็ดพื้นฐาน ว้าว เธอสวยจังเลย
I'm putting on some gauze. You'll have a scab.ฉันวางบนผ้าโปร่งบาง คุณจะต้องตกสะเก็ด
Well, the world you knew as a human was a sliver of what you'll be feeling now.โลกที่เธอรู้จักเป็นแค่สะเก็ด
Then the universe exploded into existence, and the remnants of these systems were forged into concentrated ingots.จากนั้นจักรวาลจึงระเบิดเกิดอุบัติ เศษสะเก็ดจากแต่ละเอกภาวะ หลอมอัดกันเป็นก้อนสสารหนาแน่นสูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะเก็ด
Back to top