ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่องลอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่องลอย*, -ล่องลอย-

ล่องลอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่องลอย (v.) float See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย,ซึ่งล่องลอย,ชอบพเนจร
float(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
swim(สวิม) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) ว่าย,ว่ายน้ำ,ลอยน้ำ,ลอยคว้าง,ล่องลอย,ท่วม,จุ่ม,แช่,วิงเวียนศรีษะ,ทำให้ว่ายน้ำ,ทำให้ลอยตัว. in the swim มีบทบาทมาก, See also: swimmer n.
winged(วิงดฺ) adj. มีปีก,มีส่วนที่คล้ายปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,สูง,ล่องลอย,กางปีก,ได้รับบาดเจ็บที่ปีกเจ็บที่แขน., See also: wingedly adv. wingedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
waft (vi.) ล่องลอยในอากาศ Syn. drift, float
go adrift (phrv.) ล่องลอยไปอย่างอิสระ See also: ลอยออกไป
drift along (phrv.) ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย See also: แล่นไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย
waffing (n.) การล่องลอยไปในอากาศ Syn. conveyance
waft (vt.) ทำให้ล่องลอยในอากาศ
waftage (n.) การล่องลอยไปในอากาศ Syn. waffing, conveyance
wafting (adj.) ซึ่งล่องลอยไป Syn. floating
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Floating, floating. Don't pop it.ล่องลอย ล่องลอยไป อย่าทำให้มันแตก / อย่าทำให้มันแตกนะ!
To exist so earnestly in pure darkness without meeting even a single hydrogen atom by chance...ล่องลอยเคว้งคว้างไร้แสงสว่าง... ...ปราศจากหนทางได้พบกับอากาศธาตุใดๆ...
Everyone smiles as you drift past the flowersทุกคนยิ้ม ในขณะที่คุณล่องลอยดอกไม้ที่ผ่าน มา
It's almost painless, and it can send you scooting out of this sad slum and sailing into the sweet, sunny, splendiferous sky.มันแทบจะไม่เจ็บปวดเลย และมันก็ส่งเธอไปจากที่ห่วย ๆ นี่ได้ แล้วก็ล่องลอยไป ในท้องฟ้าที่สว่างสดใสสวยงาม
I'm sort of weightless, like I'm... floating in space.ไร้น้ำหนัก... เหมือนกับฉัน... ล่องลอยในอวกาศ
What's this There's white things in the airนี่อะไร / สีขาวๆ ล่องลอยบนอากาศ
Instead of screams, I swear I can hear music in the airแทนที่จะเป็นการกรีดร้อง ฉันสาบาน ฉันได้ยินเสียงเพลงล่องลอยอยู่ในอากาศ
It's simple really, very clear Like music drifting in the airมันชัดเจน / ดั่งเสียงเพลงที่ล่องลอยตามสายลม
Leave that no-account Oogie Boogie out of this!ต้องรีบกลับมา อย่าทิ้งล่องลอยเอาไว้!
They kiss and become one and then they float apart.จุมพิตกันและรวมเป็นหนึ่งเดียว ก่อนจะล่องลอยไปด้วยกัน..
Ever heard of the term, spirited away?นี่ เคยได้ยินคำว่า "วิญญาณล่องลอย" มั้ย?
"Spirited away?""วิญญาณล่องลอย" หรอ?
Snatches of clouds floating the sky Ah, greatโบยบินในปุยเมฆ ล่องลอยบนท้องฟ้า ,เยี่ยมจริงๆ
What is "wha" and "duh"? She just makes you more inarticulate than usual.เธอทำให้แกสติล่องลอยเลยว่ะ
I can only flowฉันจะล่องลอยได้อย่างไร
I drifted between imagination and reality, between past and present with increasing ease.ผมล่องลอยระหว่างจินตนาการกับความจริง ระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายขึ้น
# Like the wings of a pigeon # flying the blue sky, # our spirits soar to the skies above.เหมือนปีกนกเขาที่บินอยู่บนท้องฟ้า วิญญาณของเราล่องลอยอยู่บนฟ้าเบื้องบน
I keep expecting to come to my senses, but the pressure is lifting with each step I take.ผมเฝ้าแต่หวังว่าจะคิดได้ แต่ความสุขมันทำให้ล่องลอย ไปทุกก้าวที่ผมเดิน
She beat all of the boys. Even Jess.ฉันล่องลอยอย่างเงียบนิ่ง แต่ความเงียบก็ถูกทำลายด้วยลมหายใจ
"sailing around at a great height perfectly happily. Then...""ล่องลอยไปด้วยความสุขหฤหรรษ์"
Chopsticks, barely.ปล่อยตัวให้เป็นอิสระ เพื่อให้จิตใจได้ล่องลอย
Just by touching you with his hands.คุณไม่อาจเป่าทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ล่องลอยขึ้นได้
Like an orchard's fragrance they fill the airดั่งกลิ่นไม้หอมที่ล่องลอย
There's a time in a pup's life when they realize there are forces greater than themselves at work in the universe.มันต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกหมา ที่มันได้เรียนรู้ว่า มีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกมัน ล่องลอยอยู่ในจักรวาล
Oh honey, oh honey, I never felt this way, romantically I'm up in the airที่รัก ฉันไม่เคยรู้สึกอะไรอย่างนี้มาก่อน เหมือนล่องลอยในอากาศอย่างมีความสุข
Screams of innocent people hung in the night air.เสียงหวีดร้องของผู้บริสุทธิ์\ ล่องลอยไปตามสายลม
When he's out cold,ในระหว่างที่เขาล่องลอยแบบนั้น
You can't just leave us hanging.คุณจะปล่อยให้เราล่องลอยไปมาไม่ได้นะ
I'm just dicking around. Give me a hand.ไม่มั๊ง ผมคงเป็นแค่ผู้ชายล่องลอย อยู่ช่วยผมก่อนสิ
Oh no! The condoms that I had so much trouble buying and that I was gonna use after she was scared by that fake snake i put under the bridge!อือที่กล่องลอยนอยู่นู่น?
Chuck's a social butterfly by nature.ชัคชอบทำตัวเหมือนกับผีเสื้อ ล่องลอยไปมา
She swept me away.เธอทำให้ฉันล่องลอยมาเอง
Or, to favor of the winds and the currents, they will take the life to other shores.อาจล่องลอย ตามสายลมและสายน้ำ ซึ่งจะนำพวกมันไปที่ชายฝั่งอื่น
Will you feel his spirit in the airเธอจะรู้ถึงวิญญาณของเขา ล่องลอยในอากาศไหม
I close my eyes and let the music take me.ฉันหลับตาแล้วล่องลอยไปกับเสียงเพลง
Letting our imaginations run away with us is exactly what we were told to do in your freshman address.ให้จินตนาการล่องลอยไปกับเรา เป็นสุนทรพจน์ที่ท่านพูด ตอนปฐมนิเทศนะครับ
Well, then I would suggest that you let your imaginations run away with you on a new project.งั้นฉันก็ขอให้พวกเธอ จินตนาการล่องลอย ไปกับโปรเจคใหม่ก็แล้วกัน
You know you don't pedal with your feet anymore, right?สูญเสียการเป็นตัวเองและปลดปล่อยไปกับใจที่ล่องลอย
Oh, Mom, they're gorgeous.ปล่อยให้ความเจ็บปวดล่องลอยออกไป]
Their senses flown.ความรู้สึกล่องลอย...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่องลอย
Back to top