ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกน้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกน้อง*, -ลูกน้อง-

ลูกน้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกน้อง (n.) subordinate See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge Syn. สมุน, ลูกกะโล่ Ops. เจ้านาย, ลูกพี่
English-Thai: HOPE Dictionary
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cousin-german(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง (cousin)
cousinry(คัซ'เซินรี) n. ลูกพี่ลูกน้อง (เรียกรวม ๆ) ,ญาติ (เรียกรวม ๆ)
coz(คัซ) n. ลูกที่ลูกน้อง
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง
she-cousin(ชี'คัลเซิน) n. ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
cousin(n) ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติ
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
jackal(n) หมาไน,สุนัขจิ้งจอก,ลิ่วล้อ,ลูกน้อง,สมุนรับใช้
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cater cousinลูกพี่ลูกน้องชั้นที่ ๔ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cousin Marriageลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกัน [การแพทย์]
Inaccessibleหลีกหนีลูกน้อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
henchman (n.) ลูกน้อง See also: คนสนิท Syn. follower, supporter
underling (n.) ลูกน้อง Syn. subordinate, menial, flunky, lackey, hireling
cousin (n.) ลูกพี่ลูกน้อง
second cousin (n.) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
second cousin (n.) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My administration has been corrupted, Bill, and now you're telling me we're about to lose our only lead.ลูกน้องก็ทรยศฉัน , คุณบิล และท่านจะยอมให้ เราจะยอมเสียผู้นำคนเดียว
Galavan's lackey?ลูกน้องกาลาแวนส์น่ะเหรอ?
Capricorn's men were looking for Dustfinger in the wrong place.ลูกน้องของคาปริคอร์นตามหานิ้วฝุ่นผิดที่แล้ว
One of Jimmy's.ลูกน้องของจิมมี่คนหนึ่ง
Saul's guy, Kuby, tracks him down, which shouldn't take long, and when he does, I'm gonna...ลูกน้องของซอล คูบี้ กำลังแกะรอยเขาอยู่ ซึ่งไม่น่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ และเมื่อเขาเจอ ผมจะ...
My operatives are under orders to choose death before capture.ลูกน้องของผมกำลังจะเลือกความตายก่อนที่จะถูกจับ
My employee Brick is being held by your people without a charge, okay?ลูกน้องของผมถูกกักตัว โดยคนของคุณ โดยไม่มีข้อกล่าวหา
My operatives tell me that the thieves are using the photographs as a bargaining chip.ลูกน้องของผมบอกผมว่าพวกขโมย ใช้รูปถ่ายพวกนี้มาเป็นข้อต่อรอง
Several of my employees... lost their lives that day.ลูกน้องของผมหลายคน เสียชีวิตในวันนั้น
Two of Martindale's associates who operate out of Curzon street were also shot dead a week ago.ลูกน้องของมาตินเดลสองคน ที่ดูแลกิจการในเคอร์ซันสตรีท ก็ถูกยิงตายเมื่ออาทิตย์ก่อน
Unser's cop as chaperone.ลูกน้องของอันเซอร์คอยดูแลความปลอดภัย
His crew's tied up in Newry.ลูกน้องของเขาติดธุระอยู่ที่นิวรี่
His men are there now waiting for you and your daughter to come home.ลูกน้องของเขารอนาย กับลูกสาวของนายอยู่ที่นั่น
Chien na wey's men.ลูกน้องของเชียน นา เหว่ย
Where are you?ลูกน้องของแกอยู่ที่ไหน ?
My kids came back almost all crippled, which means I lose face. What are we supposed to do now, huh?ลูกน้องข้ากลับมาแทบดูไม่ได้ หมายความว่าข้าต้องเสียหน้า
My men are hunting them down as we speak.ลูกน้องข้ากำลังล่ามันอยู่ตอนนี้
My men are all ready to depart.ลูกน้องข้าพร้อมออกเดินทางแล้ว
One of your people has been in bed with the Sosas for two years, and you didn't see it.ลูกน้องคนหนึ่งของคุณไปขึ้นเตียง อยู่กับพวกโซซาส์ตั้ง 2 ปี แต่คุณไม่รู้
They work for the Caterpillar.ลูกน้องคาเตอร์พิลล่า
How are the boys?ลูกน้องคุณเป็นไงมั่ง?
What were your guys doing over there? What were they looking for?ลูกน้องคุณไปทำอะไรที่นั่น พวกเขาไปหาอะไร
Your boys are only strolling on the beachลูกน้องคุณไปเดินเล่นที่ชายหาดเท่านั้น
The crew can't know information came from us.ลูกน้องจะรู้ข้อมูล ที่มาจากพวกเราไม่ได้
That's my boys. We've got business.ลูกน้องฉัน เรามีธุรกิจต้องทำ
One of my men killed a police officer, and I have to give the police a suspect so they'll stop harassing us.ลูกน้องฉันคนนึงไปฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตาย แล้วฉันก็ต้องหาตัวผู้ต้องสงสัยให้ตำรวจ พวกเขาจะได้หยุดก่อกวนเราสักที
My guys will escort you wherever you need to go.ลูกน้องฉันจะไปส่งนาย ทุกๆที่ที่นายจะไป
Men in my employ, Bagwell... anticipate.ลูกน้องฉันทุกคน แบคเวล ความคาดหมาย ก็คือ
All my guys were here powering down rides, chaining up booths.ลูกน้องฉันทุกคนอยู่ตรงเครื่องเล่นม้าหมุน ควบคุมเครื่องในซุ้ม
My guys are busting their asses trying to hide Walt's money from the feds, and you're tossing yours out a window?ลูกน้องฉันรีบแทบตาย พยายามที่จะซ่อนเงินของวอล์ทจากพวกเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วนายกลับโยนเงินของนายทิ้งออกทางหน้าต่างงั้นเหรอ
I got men all over this goddamn train.ลูกน้องฉันอยู่เต็มคันรถไปหมด
May Tag's in the ground because of that piece of detritus.ลูกน้องฉันโดนมันเล่นซะหนัก
I'm wholly responsible.ลูกน้องต้องรับผิดชอบ หาเจ้านายทำพลาด
6 of our brothers diedลูกน้องตาย 6 คน รุ่นเดียวกับพวกนายนี่แหละ
Yeah, yeah, yeah, yeah. Tang's minions, man. They're everywhere.ลูกน้องถังอยู่เต็มร้านเลย
Entire crew went away for aggravated assault, attacked Zobelle's cigar shop.ลูกน้องทั้งหมดหนีไป จากการทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส โจมตีร้านซิการ์ของโซเบลล่า
Charters up north, they settle all their beefs with the SOA, and I don't care what it costs you.ลูกน้องทางด้านเหนือ พวกเขาตัดสินใจ เป็นกองกำลังให้กับthe SOA และฉันไม่สนใจมีมูลค่าเสียหายของนาย
A lip man trying to move up in the world.ลูกน้องที่พยายามจะโผล่หัวขึ้นในโลก
You baby-sitting at St. Thomas?ลูกน้องนายดูแลความปลอดภัยที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสใช่ไหม
Your lads armed?ลูกน้องนายมีปืนกันไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกน้อง
Back to top