ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้ายกาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้ายกาจ*, -ร้ายกาจ-

ร้ายกาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้ายกาจ (adj.) lethal See also: deadly, dangerous
ร้ายกาจ (v.) be fierce See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious
English-Thai: HOPE Dictionary
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
deviltry(เดฟ'เวิลทรี) n. ความร้ายกาจมาก
diablerie(ดิอา' บละรี) n. การศึกษาเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ,ความร้ายกาจ
diabolic(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diabolical(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
facinorous(ฟะชิน' เนอรัส) adj. ร้ายกาจอย่างน่ากลัว
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal
infernal(อินเฟอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับนรก,เหมือนนรก,เหมือนภูตผีปีศาจ,ร้ายกาจ,โหดเหี้ยม., See also: infernality n.
insidious(อินซิด'เดียส) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์ร้ายกาจ,ลับ ๆ ,หลอกลวง., See also: insidiously adv. insidiousness n., Syn. cunning
malison(แมล'ลิซัน) n. คำแช่งด่า,คำสาปด่า,สิงอัปมงคล,สิงร้ายกาจ,ความระยำ
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
pernicious(เพอนิซ'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ถึงตาย,ร้ายแรง,ร้ายกาจ, See also: perniciousness n.
serpent(เซอ'เพินทฺ) n. งู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ) ,คนที่ร้ายกาจ,ซาตาน,พญามาร
thundering(ธัน'เดอริง) adj. มีฟ้าร้อง,ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น,ใหญ่ยิ่ง,ยอดเยี่ยม,ร้ายกาจ n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง, Syn. extraordinary
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
vicious(วิช'เชิส) adj. ชั่ว,ชั่วร้าย,เสื่อมทราม,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: viciously adv. viciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
diabolic(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diabolical(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
harmful(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย,ร้ายกาจ
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
hellish(adj) ราวกับมาจากนรก,ราวกับปีศาจ,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,อัปรีย์
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย
nefarious(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,สามานย์
sinister(adj) อัปรีย์,มุ่งร้าย,น่าขนลุก,น่ากลัว,ร้ายกาจ
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
ungodly(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่มีศีลธรรม,ร้ายกาจ
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grim (adj.) ร้ายกาจ See also: โหดเหี้ยม, เคร่งขรึม, ดุร้าย Syn. strict, harsh
malign (adj.) ร้ายกาจ Syn. harmful, evil, bad Ops. benign
baleful (adj.) มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ See also: ทำให้เกิดอันตราย Syn. baleful, baneful, harmful
enormously (adv.) อย่างร้ายกาจ See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม Syn. outragecously, wickedly
outragecously (adv.) อย่างร้ายกาจ See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม Syn. wickedly
whelp (n.) เด็กหนุ่ม (โดยเฉพาะที่ร้ายกาจหรือทะลึ่ง) Syn. boy, child
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dreading, dreading, dreading.ร้ายกาจ ร้ายกาจ ร้ายกาจ
And sex dreams, all kind of nasty and... fantastic.ฝันเปียกน่ะ ร้ายกาจ แล้วก็... สุดยอด
Unusually hostile, aggressive?ร้ายกาจ ก้าวร้าวผิดปกติรึเปล่า
So, it just...fell off by itself.ร้ายกาจด้วยตัวของมันเอง
It's cruel, right?ร้ายกาจที่สุด แกไม่คิดอย่างนั้นหรอ?
Yeah. Will be a bestseller for sureร้ายกาจมาก ต้องขายดีแน่
Lethal! Lethal these snakes. Born killers.ร้ายกาจมาก เจ้าพวกนี้ เกิดมาเพื่อฆ่า
You are evil.ร้ายกาจมาก เธอมันวายร้าย
Terrible yes, but great.ร้ายกาจมาก ใช่ แต่ยิ่งใหญ่
She treats me like a wicked stepmother in a fairy story no matter what I say.แกทำอย่างกับฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ร้ายกาจ / ในนิทาน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร
"His ship was attacked by the Dread Pirate Roberts,เรือของเขาถูกโจมตีโดยโจรสลัดที่ร้ายกาจนาม โรเบิร์ต
But you've also bested my Spaniard, which means you must've studied, and in studying, you must have learned that man is mortal, so you would've put the poison as far from yourself as possible,แต่นายก็เอาชนะเจ้าสเปนของฉันได้ด้วย... นั่นก็หมายความว่า นายเคยร่ำเรียนมา... และในการเรียน นายก็ต้องรู้ว่ามนุษย์ร้ายกาจนัก...
"l am not the Dread Pirate Roberts," he said."ข้าไม่ใช่โจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ตหรอก" เขาพูด
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก
The Dread Pirate Roberts is always close to Florin this time of year.โจรสลัดโรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ มักจะเข้าใกล้เมืองฟลอรินในช่วงเวลานี้
Stand your ground! I am the Dread Pirate Roberts!ข้าคือโจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ต
The Dread Pirate Roberts takes no survivors.โรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ ... จะไม่ไว้ชีวิตใครทั้งนั้น
The Dread Pirate Robertsโจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ต...
You'd make a wonderful Dread Pirate Roberts.เจ้าต้องไปได้ดีกับการเป็นโจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ตแน่ๆ
Jafar...has...done something... terrible.จาฟาร์ได้ทำบางอย่างที่ร้ายกาจ
Andy crawled to freedom through 500 yards of shit-smelling foulness I can't even imagine.แอนดี้คลานเสรีภาพผ่าน 500 หลาอึฉุยความร้ายกาจฉันไม่ได้คิด
And I don't see that Lydia has done anything dreadful either.และฉันก็ไม่เห็นลิเดียทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ร้ายกาจเลย
Mr Wickham, that half the town was mad in love with. All the time a villain!คุณวิคแฮมที่คนเกือบครึ่งเมืองหลงรักเขาแทบบ้า ซึ่งตลอดเวลาเป็นคนร้ายกาจ
We thought he was a holy man, but he was a fraud, power-mad and dangerous.เราคิดว่าเขาเป็นนักบวช แต่ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น อำนาจอันร้ายกาจและอันตราย
At the enormity of living it?ความร้ายกาจของการมีชีวิตอยู่
That's one hell of an apology, Adele.เป็นการขออภัยที่ร้ายกาจมาก อเดล
And yet to have come so far still bearing the Ring the Hobbit has shown extraordinary resilience to its evil.และเขามาได้ไกลมาก โดยที่มีแหวนมาด้วย เเสดงว่าเขามีพลังต่อต้าน ความร้ายกาจของมัน
And now he's engaged to this awful girl Vivian... so it was all for nothing, and I...แล้วตอนนี้เขาก็ดันมาหมั้นกับยายคนร้ายกาจวิเวียนนั่น มันเหมือนสูญเปล่า ฉัน...
She fell right here, but she's gone!หล่อนร้ายกาจจริง ๆ, แต่ตอนนี้หล่อนไปแล้ว!
You're animals. Just because he's new.พวกเธอนี่ร้ายกาจ เห็นเขาเป็นน้องใหม่
What terrible things? Who's plotting them?สิ่งร้ายกาจอะไร ใครวางแผนกัน
Go on, Ron. I ignored one from my gran once. It was horrible.เปิดเถอะ รอน ฉันไม่เคยเปิดของยาย ร้ายกาจมาก
It is my job to arm you against the foulest creatures known to wizardkind.เป็นงานของฉัน ที่จะสอนให้พวกเธอ ต่อสู้กับสัตว์ที่ร้ายกาจที่สุด
"Of the many fearsome beasts that roam our land none is more deadly than the basilisk.ในบรรดาสัตว์ร้ายที่อยู่ในดินแดนเรา ไม่มีอะไรร้ายกาจกว่า บาซิลิสก์ ซึ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หลายร้อยปี
The squids are sneaky bastards. It could be a trap.พวกหมึกพิฆาตร้ายกาจมาก มันอาจจะเป็นกับดักก็ได้
How could anyone do something that mean?คนจะทำอะไรร้ายกาจแบบนั้นได้ยังไง
The mean thing I did. I assume you're referring to the game I played on Colin.สิ่งร้ายกาจที่คุณหมายถึงนั้น ฉันคิดว่าคุณหมายถึงเกมส์ที่ฉันเล่นกับคอลินสินะ
It's unbearable to even watch the King's increasing violenceเป็นความจริงรึเปล่า ความเผด็จการของพระราชาองค์นี้ นับวันจะยิ่งร้ายกาจจนสุดจะเปรียบ
The peaceful town of Briarville was rocked this afternoon... in the wake of a horrible act of vandalism.เมืองไบรอาร์วิลที่สงบสุข สั่นสะเทือนบ่ายวันนี้ จากการกระทำร้ายกาจของวัยรุ่นคึกคะนอง
No. The bad news is worse than that.-เปล่า แต่ว่ามันร้ายกาจกว่านั้นเยอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้ายกาจ
Back to top