ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รื่นรมย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รื่นรมย์*, -รื่นรมย์-

รื่นรมย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รื่นรมย์ (v.) be happy See also: be peaceful, be joyful, be cheerful Syn. เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, สุขสม
รื่นรมย์ (v.) be happy See also: be peaceful, be joyful, be cheerful Syn. เกษมศานต์, สุข, รื่นเริง, สุขสม
รื่นรมย์ (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, สุขใจ, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
รื่นรมย์ (adj.) refreshing See also: cheering Syn. สดชื่น, ปลอดโปร่ง
รื่นรมย์ (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส
รื่นรมย์ (adv.) joyfully See also: happily, merry, delightfully, cheerfully Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, สำราญใจ Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
beer hallบาร์หรือสถานรื่นรมย์ที่มีเหล้าดนตรีการเต้นรำและอื่น ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
convivial (adj.) ที่สนุกสนานรื่นรมย์ See also: บันเทิง, สนุกสนาน
pleasantness (n.) ความรื่นรมย์ See also: ความสบาย, ความอภิรมย์
uninviting (adj.) ไม่น่ารื่นรมย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, pleasant dreams.ก็ความฝันที่น่ารื่นรมย์
Pleasant dreams.ความฝันที่น่ารื่นรมย์
Never mix business with pleasure? That's right.ไม่เอาความรื่นรมย์ปนกับงาน
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity.บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง
And pleasant dreams to you,และความฝันอันน่ารื่นรมย์
The secrecy is regrettable, but necessary.ความลับไม่น่ารื่นรมย์ แต่ก็จำเป็น
Excuse me, my friends, please continue your meal.เชิญรื่นรมย์กับอาหารเช้าต่อเถอะ ผมขอตัวก่อน
Don't deny an old witch her pleasures, young lady.อย่าขัดจังหวะความรื่นรมย์ของแม่มดนะจ๊ะ สาวน้อย
The Spartans, too were cruel to reject you.ทุกความรื่นรมย์ที่เคยจินตนา
What do you have to offer in return for my word that I'll help you send our army north?ข้าว่าท่านรู้แล้ว นี่ไม่จบโดยเร็วดอก ท่านอาจไม่รื่นรมย์กับสิ่งนี้
Because that way, there's nothing left to enjoy.เพราะแบบนั้น จะทำให้ไม่เหลือความรื่นรมย์
Do you believe in happy endings?-คุณเชื่อเรื่องแฮปปี้เอ็นดิ้งมั้ยคะ มันช่างรื่นรมย์จริงๆนะ
Uh, the experience is enjoyable.โอ้ ประสบการณ์ที่ช่างน่ารื่นรมย์
Once you see death up close, then you know what the value of life isแต่เมื่อใดที่เห็นความตาย ความผิดพลาดจากสิ่งน่าน่ารื่นรมย์ของชีวิต
Well, ain't that delightful.นั่นมันดูไม่ค่อยน่ารื่นรมย์เลยนะ
It was a joyous occasion until...มันเป็นช่วงเวลารื่นรมย์ จนกระทั่ง...
But you are a delightful diversion.แต่คุณเป็นความเพลิดเพลิน รื่นรมย์
And in order to keep things delightful,และเพื่อที่จะเก็บความรื่นรมย์เหล่านั้นไว้
I'm entertaining a hotel guest, the son of an ambassador.ผมมันเป็นพวกให้ความรื่นรมย์ที่โรงแรมน่ะ นี่แขกของผม,ลูกของท่านทูต.
You're taking a pleasure trip?มันเป็นการเดินทางที่รื่นรมย์มั้ย?
Here I am trying to make pleasant conversation and you wanna ruin my surprises.ผมพยายามสนทนา ด้วยความรื่นรมย์ และคุณกำลังจะทำ เซอร์ไพร์ผมพัง
There ain't nothing pleasant about being bitten and tied up.ไม่มีอะไรน่ารื่นรมย์ กับการกัดแล้วก็มัดหรอกนะ
Magister. What a pleasant surprise.ท่านอำมาตย์ มีอะไรน่ารื่นรมย์เหรอท่าน
Oh, there's nothing pleasant about this.โอ ไม่มีอะไรน่ารื่นรมย์ กับเรื่องนี้
Now, Chuck, I'm telling you, you just go in and you be fun and you be witty, and you be the charming guy she fell for.ทีนี้ ชัค ฉันจะบอกให้ นายเข้าไปในนั้น ทำตัวรื่นรมย์ ปฏิภาณดีมีไหวพริบ แล้วก็ทำตัวมีเสน่ห์ ให้เธอรู้สึก
You know what, it was music to our ears.ช่างฟังดูรื่นรมย์อะไรอย่างงี้..
I can't deny myself such pleasure.ฉันปฏิเสธความรื่นรมย์แบบนั้นไม่ได้
Nice idea, but this is business, Dex.แนวคิดรื่นรมย์ แต่นี่มันธุรกิจ
♪ On this lovely ♪ This is the moment#รื่นรมย์ใน# -เวลานี้แหละ
Okay. Can you just try to talk about something happier?โอเค คุณช่วยคุยเรื่องอะไรที่มันรื่นรมย์กว่านี้หน่อยได้มั้ย
Well, I had a delightful evening, Leonard.เรามีช่วงเวลาอันรื่นรมย์ด้วยกันนะ เลนเนิร์ด
My mom treats you the best there is.หัวใจของฉันจะเข้าสู่ช่างรื่นรมย์
She did lose money because of the restaurant,และหัวใจที่รื่นรมย์ ฉันควรมีรอยยิ้มบนใบหน้า
Well, most people like to start the day off with some pleasantries, but not the new chief of detectives, huh?คนส่วนใหญ่ชอบเริ่มต้นวัน ด้วยความรื่นรมย์ แต่คงไม่ใช่ หัวหน้าสายสืบคนใหม่สินะ
Listen, it was quite delightful meeting you and whatever that is, but if you don't mind, I have to study my Scaring.ฟังมันก็ค่อนข้างน่ารื่นรมย์ได้พบคุณ และสิ่งที่เป็น แต่ถ้าคุณไม่ทราบผมต้องศึกษากลัวของฉัน
Joy and optimism, and he's collected 25 Grammys along the way.ไม่ใช่สิ เฉลิมฉลองกับความสุขและความรื่นรมย์ และระหว่างทางนั้นเขาก็ได้รางวัลแกรมมี่ถึง 25 รางวัล
They are for drink, and baser pleasures.พวกเขาดื่มและรื่นรมย์กันอยู่
It's just a pleasant song.มันก็เป็นแค่เพลงรื่นรมย์
I have enjoyed my time with all of them and I have enjoyed my time with you most of all.ข้าก็รื่มรมย์ดีกับเวลาที่ผ่านมา ข้าก็รื่นรมย์ดีเวลาอยู่กับเจ้า
It's not going to be a pleasant journey for you.การเดินทางครั้งนี้ จะไม่น่ารื่นรมย์สำหรับเจ้าหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รื่นรมย์
Back to top