ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุยง*, -ยุยง-

ยุยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุยง (v.) incite See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur
ยุยง (v.) excite See also: arouse, call into action, incite
ยุยง (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว
ยุยง (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว
ยุยง (v.) instigate See also: incite Syn. ยุแหย่
ยุยง (v.) instigate See also: abet, arouse Syn. ยุแหย่, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน
ยุยง (v.) instruct See also: teach Syn. สอน, สั่งสอน
ยุยง (v.) vilify See also: incite, instigate Syn. ยั่วยุ, ใส่ร้าย, ใส่ความ
English-Thai: HOPE Dictionary
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
inflammable(อินแฟลม'มะเบิล) adj. ลุกเป็นไฟได้,ลุกไหม้ได้,โกรธง่าย,ยุยงได้ง่าย,มีอารมณ์รุนแรงได้ง่าย., See also: inflammability,inflammableness n. inflammably adv., Syn. flammable
instigate(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น., See also: instigatingly adv. instigative adj. instigator n., Syn. urge
instigation(อินสทิเก'เชิน) n. การกระตุ้น,การยุยง,การส่งเสริม,สิ่งดลใจ., Syn. agitator
provocation(พรอฟวะเค'เชิน) n. การยุแหย่,การยุยง,การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การยั่ว,การก้าวร้าว,การก่อให้เกิด,สิ่งที่ยุแหย่ (ยุยง,กระตุ้น...)
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
rouse(vt) กระตุ้น,ปลุกเร้า,ยุยง,ทำให้โกรธ
seditious(adj) เป็นการปลุกระดม,เป็นการปลุกปั่น,เป็นการยุยง,เป็นการจลาจล
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encourageยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instigation; incitementการยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
set on (phrv.) ยุยง See also: สนับสนุนให้ทำสิ่งผิด, ส่งเสริมในทางผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the insane task of killing the devil,ยุยงเรื่องภารกิจบ้าๆ ในการฆ่าปีศาจอีกละก็
But you must not listen to others' encouragement for you to be a hero.แต่เธอ ต้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นยุยง ให้เธอเป็นฮีโร่.
Don't encourage politicians to be involved in this.อย่ายุยงอย่างนักการเมือง ให้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้
"The Jew slandered us and incited our enemies."พวกยิวสาดโคลนใส่เรา และยุยงให้เกิดศัตรูแก่พวกเรา...
We might need help inciting him.เราอาจจะต้องยุยงเขาเพิ่ม
And if you are still set on the insane task of killing the devil, this is how we do it.และถ้านายยังคงยุยง เรื่องภารกิจบ้าๆ ในการฆ่าปีศาจอีกละก็ นี่คือสิ่งที่เราจะทำ
Reportedly responsible for inciting the entire chain of events.ผู้มีส่วนยุยงส่งเสริม ให้เกิดความโกลาหลนั้น
You've reached Mason Treadwell, bon vivant and provocateur.บอกเขาไปว่าคุณได้รับคำสั่งห้ามไปทานอาหารกลางวัน คุณได้ครอบงำเมสัน เทรดเวลแล้ว การกินดื่มของดีๆ และการยุยง
I don't pay you to put evil notions in my head.ข้าไม่ได้จ้างเจ้ามายุยงข้านะ
And for the record... and not that it's anyone's business, especially not yours, Tina Cohen-agitator...และก็ขอเตือนนะ มันไม่ใช่เรื่องของใครทั้งนั้น โดยเฉพาะไม่ใช่ธุระของเธอ ทีน่า โคเฮน-ช่างยุยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุยง
Back to top