ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยิ่งใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยิ่งใหญ่*, -ยิ่งใหญ่-

ยิ่งใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยิ่งใหญ่ (adj.) great See also: superior, mighty, powerful, important
ยิ่งใหญ่ (v.) be great See also: be superior, be mighty, be powerful, be important
English-Thai: HOPE Dictionary
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
big shotn. ผู้มีอิทธิพล,ผู้ยิ่งใหญ่, Syn. brass hat
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
cray research, inc.สถาบันวิจัยเครย์ เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่,การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู,การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial
great(เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large,huge,excellent
high cockaloumการเล่นกระโดดข้ามหลังของเด็ก,ผู้ที่ถือว่าตนยิ่งใหญ่,คนสำคัญ
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
magna carta(แมก'นะคาร์'ทะ) n. กฎหมายที่ยิ่งใหญ่,รัฐธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษ
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
master stroken. การกระทำที่ยิ่งใหญ่
panjandrumn. ผู้ยิ่งใหญ่,ท่าน,ผู้วางตัวโอ้อวด
peacherinon. หญิงสาวสวย,ผู้ยิ่งใหญ่,สิ่งที่ยิ่งใหญ่
resounding(รีเซา'ดิง) adj. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,กังวาน,ดังมาก,สั่นสะเทือน,มีกำลัง,รุนแรง,ชัดแจ้ง,ยิ่งใหญ่, Syn. echoing,clear,vibrating
sensational(เซนเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยวกับความรู้สึก ตื่นเต้น,เกรียวกราว,เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับไหวพริบ,เกี่ยวกับเหตุผล,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อย่างยิ่ง,ยิ่งใหญ่, Syn. exciting,stimulating,
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic,elegant,slow
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.
substantive(ซับสแทน'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คำนาม,สรรพนาม,ถ้อยคำที่ใช้แทนคำนาม,อิสระ,มีการอยู่อย่างอิสระ,สำคัญ,แท้จริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,มากมาย,ยิ่งใหญ่, (สีย้อม) ย้อมสีได้โดยไม่ต้องมีตัวเสริม., See also: substantival adj. substantiveness n.
supreme(ซะพรีม') adj. สุดยอด,สุดขีด,มีอำนาจสูงสุด,สำคัญที่สุด,เกี่ยวกับรัฎฐาธิปัตย์,ยิ่งใหญ่ที่สุด, See also: supremely adv. supremeness n.
terrific(เทริฟ'ฟิค) adj. ยิ่งใหญ่,มากมาย,น่ากลัว,สยองขวัญ., See also: terrifically adv.
workstationสถานีงานเป็นคำที่ใช้อธิบายสมรรถนะอันยิ่งใหญ่ของไมโครคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้หลายงาน (multitasking) ส่วนมากจะใช้ในเรื่องของการออกแบบ (CAD) นั่นก็หมายถึงว่า สถานีงานนี้จะต้องมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ มีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดพิเศษ มีตัวปรับภาพชั้นยอด มีจอภาพชั้นหนึ่ง และที่สำคัญคือมีตัวประมวลผลที่ทำงานได้เร็วมาก ๆ เช่น RISC ส่วนใหญ่ สถานีงานจะใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2) มีบางแห่งที่ใช้เครื่องแมคอินทอชชนิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง สถานีงานอาจหมายถึงเพียงไมโครคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในระบบเครือข่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่,ผู้มีอิทธิพล
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
imperial(adj) ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่,เกี่ยวกับจักรวรรดิ
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ
paramount(adj) ยิ่งใหญ่,สำคัญยิ่ง,เยี่ยมยอด
reign(n) รัชกาล,รัชสมัย,ความยิ่งใหญ่,อำนาจการปกครอง
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
terrific(adj) น่าหวาดกลัว,สยองขวัญ,มากมาย,ยิ่งใหญ่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delusions, Grandioseอาการหลงผิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandiose (adj.) ยิ่งใหญ่ See also: หรูหรา, สง่างาม Syn. grand, flamboyant Ops. humble
grandiosely (adv.) ยิ่งใหญ่ See also: หรูหรา, สง่างาม
majestic (adj.) ยิ่งใหญ่ See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
monumental (adj.) ยิ่งใหญ่ See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก Syn. massive
sensational (adj.) ยิ่งใหญ่ See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
mega (adj.) ยิ่งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดีเลิศ
lie beyond (phrv.) ยิ่งใหญ่กว่า See also: มีคุณภาพกว่า
imperial (adj.) ยิ่งใหญ่มาก See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด Syn. supreme
breakthrough (n.) การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ See also: (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี หรือทางการแพทย์) Syn. discovery
demigod (n.) ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ แต่ต้อยต่ำกว่าพระเจ้า See also: ผู้ที่ถูกเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า
empire (n.) เครือบริษัทที่ยิ่งใหญ่
epic (adj.) ซึ่งยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
have a whale of a time (sl.) มีช่วงเวลายิ่งใหญ่ See also: มีช่วงน่าตื่นเต้น
master (n.) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ See also: นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต Syn. genius, past master
past master (n.) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ See also: นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต Syn. genius
ragnarok (n.) การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์ Syn. Twilight of the Gods
shindig (n.) งานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่
superiority (n.) ความยิ่งใหญ่ See also: ความอยู่สูงสุด Syn. preponderance
supremacy (n.) ความยิ่งใหญ่ See also: ความอยู่สูงสุด Syn. superiority, preponderance
Twilight of the Gods (n.) การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
And he's a big successและเขาก็ได้ความสำเร็จยิ่งใหญ่
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
He was a great artistเขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Modern, elegant- a symbol of Uganda's future.ทันสมัย ยิ่งใหญ่ สมกับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเราในอนาคต
What would really make me so happy is to hear from you a great, big, giant, fat:จริงๆแล้วมันอะไรกันน๊าาที่ทำให้ฉันค่อนข้าง มีความสุข... ...ที่ได้ฟังจากปากคุณ... ...สุดยอด ยิ่งใหญ่ อลังการ อิ่มเอิบ
For a high-tech enterprise, their security is surprisingly lame.บริษัท ไฮเทค ยิ่งใหญ่ ระบบความปลอดภัย ทำไม มันดูธรรมดาแบบนี้
(LAUGHS) Great. Just what I need.(หัวเราะ) ยิ่งใหญ่ เพียงแค่สิ่งที่ฉันต้องการ
Thou didst, O Lord, create the mighty whale, That wondrous monster of a mighty length;เจ้าโอพระเจ้าสร้างวาฬอัน ยิ่งใหญ่ มอนสเตอร์ที่มหัศจรรย์ของ ความยาวอันยิ่งใหญ่
That's a Great War uniform. It is, sir.นั่นเป็นเครื่องแบบสงครามอัน ยิ่งใหญ่ มันเป็นครับ
Great. Let's schedule a pop by.ยิ่งใหญ่ Let 's กำหนดการอัพโดย
And bigger is better.ยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งดีนี่
Great. Over and out. Over and out.ยิ่งใหญ่ กว่าและออก กว่าและออก
By large, you know I mean in terms of your reputation and... responsibility, and...ยิ่งใหญ่ คุณรู้ว่าผมหมายถึง ในเรื่องของความนับหน้าถือตา และ ความรับผิดชอบ, และ
Big, gun-loving, Commie-hating forgiveness.ยิ่งใหญ่ ทรงอาณุภาพ ทำให้หายเกลียดกัน
Great. Why don't you ask her out?ยิ่งใหญ่ ทำไมคุณไม่ถามเธอออกมา?
Great. Lock and load.ยิ่งใหญ่ ล็อคและโหลด
Think big, think wild, Think parental units in a different time zone.ยิ่งใหญ่ สุดมันส์ สนุกสุดเหวี่ยง
Great. We got a full house.ยิ่งใหญ่ เรามีบ้านเต็ม
Great. And I have no problem with your situation.ยิ่งใหญ่ และผมก็ไม่มีปัญหา กับสถานการณ์ของคุณ
Large and in charge.ยิ่งใหญ่ และรับผิดชอบ
Heavier than the 'Demented' tour.ยิ่งใหญ่กว่าทัวร์ "ดีเมนท์เตด" อีก
Greater even than my father.ยิ่งใหญ่กว่าท่านพ่อของข้า
Greater than we think, this mystery may be.ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด, เรื่องลึกลับที่เกิดขึ้น
Great. Parallel. Not interested.ยิ่งใหญ่ขนาน ไม่สนใจ
Big scaled, don't you think?ยิ่งใหญ่จริงๆ คุณคิดแบบนั้นมั๊ย?
Best not to assume too much.ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่การสมมติให้มันยิ่งใหญ่
The biggest favour in the world?ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ?
Big enough to order someone to be killed.ยิ่งใหญ่พอที่สั่งให้ฆ่าใครก็ได้
I can't just go running off into the blue.ยิ่งใหญ่มากกระทั่งเขาขี่ม้าจริงได้
Loud and proud.ยิ่งใหญ่และมีเกียรติ
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง
Mighty comfortable.ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่
We've got something marvelous.เรามีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มาเพื่อท่านครับ
So you got a big army, huh?คุณมีกองทัพใหญ่ที่ยิ่งใหญ่นะ
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ
That I'm mighty proud of youว่าฉันยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวคุณ
I'm awful sorry.ฉันขอโทษ อันยิ่งใหญ่
My father thinks he was the greatest.พ่อของฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Who is the greatest manager, really?ใครเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จริงๆ?
The dark water of the gulf is the greatest healer that there is. "เป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มี
How marvelous.{\cHFFFFFF}วิธีที่ยิ่งใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยิ่งใหญ่
Back to top