ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยานพาหนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยานพาหนะ*, -ยานพาหนะ-

ยานพาหนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยานพาหนะ (n.) vehicle See also: vehicular traffic Syn. ยวดยานพาหนะ, รถรา
ยานพาหนะ (n.) wheeled vehicle
ยานพาหนะ (n.) vehicle
English-Thai: HOPE Dictionary
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
coalern. รถไฟ เรือหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ขนถ่านหิน
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง,การนำ,การพา,ยานพาหนะ,เครื่องมือขนส่ง,การโอนทรัพย์สิน,การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference,consignment
conveyor beltn. ยานพาหนะที่มีตีนตะขาบ
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank
shuttle(ชัท'เทิล) n. กระสวยเครื่องทอผ้า,กระสวยเครื่องเย็บผ้า,กระสวยเครื่องจักร,ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่วิ่งไปมาเช่น รถไฟ,รถเมล์. vt. ทำให้ไป ๆ มา ๆ vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมา. adj. เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
sledge(สเลดจฺ) n. ยานพาหนะที่ลากโดยสัตว์,แคร่เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,เลื่อน. vt.,vi. เดินทางโดยแคร่เลื่อน,ขับขี่แคร่เลื่อน, Syn. sleigh
subway(ซับ'เว) n. รถไฟฟ้าใต้ดิน (อังกฤษเรียกว่า undergroupหรือtube) , (อังกฤษ) อุโมงค์สั้น ๆ สำหรับยานพาหนะ, Syn. underpass
vehicle(วี'ฮิเคิล) n. พาหนะ,ยานพาหนะ,ล้อเลื่อน,เครื่องมือลำเลียง,สื่อ,สื่อนำ,น้ำยา,น้ำกระสาย,ของเหลวผสมสี,เครื่องมือ.
watercraft(วอ'เทอะคราฟทฺ'-แครฟทฺ) n. ความชำนาญในการขับขี่เรือ,ความชำนาญในการว่ายหรือดำน้ำ,เรือ,ยานพาหนะที่แล่นบนหรือในน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
shuttle(n) ยานพาหนะ,กระสวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conveyance๑. การโอนสิทธิในที่ดิน๒. ยานพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fleetหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearses (Vehicles)ยานพาหนะบรรทุกศพ [TU Subject Heading]
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
Vehicle ยานพาหนะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถ ยนต์ เรือตามกฏหมายว่าด้วยเรือไทย และอากาศยานตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Exhaust ไอเสีย ก๊าซที่ปล่อยระบายออกจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
converyance (n.) ยานพาหนะ See also: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน Syn. transport
conveyance (n.) ยานพาหนะ Syn. vehicle
craft (n.) ยานพาหนะ Syn. vessel
vehicle (n.) ยานพาหนะ See also: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน Syn. converyance, transport
two-wheeler (n.) ยานพาหนะที่มีสองล้อ
amphibian (n.) ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก
convoy (n.) ยานพาหนะที่เดินทางไปด้วยกัน Syn. accompany
convoy (n.) ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง Syn. escort, guard
aboard (adv.) บนยานพาหนะ Syn. on board, en route Ops. ashore, on land
aboard (prep.) บนยานพาหนะ
alight from (phrv.) ลงจาก (รถยนต์, รถไฟหรือยานพาหนะอื่นๆ) See also: ออก, ออกจาก Syn. get on, get off, get onto, get out of, let off
barn (n.) โรงเก็บยานพาหนะ
be carried (vi.) เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ Syn. travel
be carried (vt.) เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ Syn. travel
board (vt.) ขึ้น (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร Syn. get on
body (n.) ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ
cavalcade (n.) ขบวนม้าหรือยานพาหนะในพิธี
dismount (vt.) ลงจากยานพาหนะ Syn. get off, get down, alight
dismount (vi.) ลงจากยานพาหนะ Syn. get off, get down, alight
headlamp (n.) ไฟหน้าของยานพาหนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vehicle 1 taking fire.ยานพาหนะ 1 การดับเพลิง
Vehicle traveling southbound approaching Chicago city limits.ยานพาหนะกำลังไปทิศใต้ เข้าใกล้เขตเมือง ชิคาโก
Your vehicle arrives in 20 minutes.ยานพาหนะจะมาถึงในอีก 20 นาที
Vehicle is secure.ยานพาหนะท​​ี่มีความปลอดภัย.
SHE'S PARALYZED FROM THE WAIST DOWN.ยานพาหนะที่ใช้ก่อคดีแต่ละครั้งต่างกัน
Vehicles could barely move.ยานพาหนะยังเคลื่อนที่ไปไหนแทบไม่ได้..
Airport vehicles, take positions one and two.ยานพาหนะสนามบิน ประจำที่ 1 และ 2
The only vehicles that entered the facility near that time were prisoner transport vehicles.ยานพาหนะเดียวที่สะดวกจะเข้าไปใกล้ เวลาที่รถขนส่งนักโทษมา
Our ride is on the other side.ยานพาหนะเราอยู่อีกฝั่งนึง
Get me another vehicle.ได้รับฉันยานพาหนะอื่น มาในมาในมาใน
If we should be stonked, get away from the vehicles.ถ้าเราควรจะโจมตี รับไปจากยานพาหนะ
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9
Occupants of vehicle: one Joliet Jake Blues... one Elwood Blues.ผู้ที่อยู่ยานพาหนะ โจลีเอท แจยค บลูส
You shall have camels, horses, an armed escort, provisions, desert vehicles and tanks.คุณจะได้ทั้งอูฐ, ม้า และทหารคุ้มกันติดอาวุธ, เสบียงอาหาร, ยานพาหนะสำหรับทะเลทราย
You see, this here doohickey is in violation of the city's new vehicle code.รถของคุณผิดกฎหมายยานพาหนะ
We need a vehicle, a parking ticket, something.ติดตามข้อมูลของตำรวจท้องที่ ยานพาหนะ, บัตรจอดรถ หรืออะไรก็ได้
At 1400 hours today, a recon satellite ID'd a caravan of vehicles with plates matching those known to have been used by Davian's operatives.เมื่อ 1 400 นาฬิกา วันนี้, ดาวเทียมสอดแนมระบุว่า มีกองคาราวานที่ ทะเบียนตรงกับยานพาหนะ ที่ใช้ในธุรกิจของเดเวียน
Welcome to the president's car.ยินดีต้อนรับสู่ยานพาหนะของท่านประธานาธิบดี
You can put them here.มันมีประโยชน์คือใช้ลากจูงยานพาหนะ
K-9 units are checking each vehicle.หน่วย เค 9 กำลังเช็คยานพาหนะทุกๆคัน
Release of vehicles and personnel under command of Dr. Isaacs.ปล่อยยานพาหนะและบุคลากร... ...ภายใต้คำสั่ง ดร.ไอแซคส์
Ma'am, why aren't we in a vehicle searching on the ground?นี่คุณ ทำไมเราไม่ใช้ยานพาหนะ ค้นหาบนพื้นดินล่ะ
That plate is... not registered to the Escalade.หมายเลขทะเบียนคือ ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นรถเอสคาเลด มันไม่ได้ลงทะเบียนเป็นยานพาหนะอะไรเลย
I'll download the specs to the North American Vehicle Manufacturing Database.ฉันจะส่งข้อมูล ไปที่ฐานข้อมูล/Nการผลิตยานพาหนะของอเมริกาเหนือ
PRENTISS... MORGAN...- นี่เป็นยานพาหนะในที่เกิดเหตุ?
Well, that's just fine, but you seem to be a little short of transportation right now, so my Team Alpha will deliver you to me.นั้นก็รับได้ แต่ตอนนี้นายไม่มียานพาหนะแล้ว ทีมอัลฟาของฉัน จะนำตัวนายมาหาฉัน
Sara's working the motor pool today at 4 o'clock.วันนี้ซาร่าออกมาทำงาน ที่แผนกซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตอนสี่โมงเย็น
Serial killers have been known to become rather attached to their vehicles.ฆาตกรต่อเนื่องเป็นที่รู้จักกันว่ามักจะ ผูกพันกับยานพาหนะของพวกเขา
Vehicular rape.การข่มขืนด้วยยานพาหนะ
So much for the vehicular rape theory.ห่างไกลจากทฤษฎีการข่มขืนด้วยยานพาหนะลิบลับ
That's a good question using a vehicle on the open road is one thing, but...นั่นเป็นคำถามที่ดี เลือกใช้ยานพาหนะบนถนนเป็นเรื่องนึง แต่...
Find a transport, but wait for us as long as you can.หายานพาหนะ แต่รอเราจนกว่าเจ้าจะรอได้
Having spent ten hours on a bus, during which I had to twice violate my personal rule against relieving myself on board a moving vehicle...นั่งรถบัส 10 ชม. ซึ่งฉันต้องละเมิดกฎส่วนตัวห้ามฉี่ บนยานพาหนะแล่นอยู่ถึงสองหน ในที่สุดฉันก็มาถึง
I was going to ask Leonard to do it, but he seemed a bit emotionally unstable and you don't want someone like that operating heavy machinery.ฉันกะจะขอร้องลีโอนาร์ด แต่ดูเขาอารมณ์แปรปวน และเราไม่อยากให้คนแบบนั้น ขับขี่ยานพาหนะ
Roger that. You, guys, look out for a blue recycle vehicle!รับทราบ พวกนาย มองหา ยานพาหนะสีน้ำเงิน!
Now, find me some transportation.ตอนนี้ หายานพาหนะให้ข้าหน่อย
New weapons, new gear, better motor transport.อาวุธใหม่.. อุปกรณ์ใหม่.. ยานพาหนะเพื่อการขนส่งที่ทันสมัย
Focus on the suspect pool, eliminate those unidentified vehicles.มุ่งเน้นความสนใจไปยังกลุ่มผู้ต้องสงสัย กำจัดยานพาหนะที่ไม่ปรากฏชื่อให้อยู่ในวงแคบลง
Sir, I asked you to stay in the vehicle.- คุณครับ ผมขอให้คุณอยู่แต่ในยานพาหนะ
Probable cause usually relates to vehicles, is my understanding, you know, traffic stops and whatnot.ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ โดยปกติเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ตามที่ฉันเข้าใจ นายรู้นะ การจราจรหยุด และคนหรือสิ่งของที่แยกประเภท

ยานพาหนะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗る[のる, noru] Thai: ขึ้น(ยานพาหนะ) English: to get on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยานพาหนะ
Back to top