ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุ่งหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุ่งหน้า*, -มุ่งหน้า-

มุ่งหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุ่งหน้า (v.) head for See also: head towards, move towards, go forward, be bound for, march ahead
มุ่งหน้า (v.) aim See also: intend, mean, attempt, endeavour, strive, try
มุ่งหน้าฝ่าไป (v.) penetrate See also: force one´s way through Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
hellbent(เฮล'เบนทฺ) adj. ดื้อรั้น,มุ่งหน้าอย่างไม่ยอมกลับ
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
onward(adj) ก้าวหน้า,ต่อไปข้างหน้า,ต่อมา,มุ่งหน้าไป
onwards(adv) ต่อไปข้างหน้า,มุ่งหน้าไป,ก้าวหน้า,ต่อมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bound (vi.) มุ่งหน้า See also: มุ่ง, ตรงไปยัง
advance towards (phrv.) มุ่งหน้าสู่ See also: มุ่งสู่
foredoom to (phrv.) มุ่งหน้าไป Syn. doom to
head (vi.) มุ่งหน้าไป See also: มุ่งไปทาง
gravitate to (phrv.) มุ่งหน้าไปทาง See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน Syn. gravitate to
gravitate towards (phrv.) มุ่งหน้าไปทาง See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน Syn. gravitate to
head for (phrv.) มุ่งหน้าไปทาง
head towards (phrv.) มุ่งหน้าไปทาง
stand for (phrv.) มุ่งหน้าไปทาง (การแล่นเรือ)
bear (vi.) มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง See also: บ่ายหน้า Syn. veer, turn
destined (adj.) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง Syn. intended, bound
southbound (adj.) ที่มุ่งหน้าไปทางใต้
waterward (adv.) โดยมุ่งหน้าไปทางน้ำ
westward (n.) ทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตก See also: ตำแหน่งทางทิศตะวันตก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everybody! Head down to the basementทุกคนมุ่งหน้าลงไปที่ใต้ถุนตึก
You're heading in the wrong direction!คุณกำลังมุ่งหน้าไปผิดทางแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sounds of gunshot, possible injured party. Black S.U.V. Headed west on Scadding.1525 มีเสียงปืน อาจมีคนเจ็บ รถ SUV มุ่งหน้า ถ.สแคดดิ้ง
Stark, we're on your three, headed northeast.สตาร์ค เราอยู่ทาง 3 นาฬิกา มุ่งหน้า ตะวันออกออกเฉียงเหนือ
Copy all, fox three. Heading 0-9-0.รับทราบ ฟ็อกซ์ 3 มุ่งหน้า 0-9-0
Turn right, heading 2-5-0. Contact approach...เลี้ยวขวา มุ่งหน้า 2-5-0 เปลี่ยนระบบ
Bearing two-four-five at nine-eight off Walnut Ridge Vortac!มุ่งหน้า 2-4-5 ที่ 9-8 นอกรัศมีวิทยุการบินวอลนัตริดจ์!
You betcha!มุ่งหน้า Vaca ครอบครัวที่นี่คุณรู้ว่า
We have travelled, halfway across the quadrant.มุ่งหน้า... มาครึ่งทางของห้วงอวกาศ
Head for home. Lightspeed.มุ่งหน้ากลับบ้าน ด้วยความเร็วแสง
Head up, Gripweed.มุ่งหน้าขึ้น กริปวีด ภูมิใจ.
Heading up the judging panel is Mr Simon Cowell.มุ่งหน้าขึ้นตัดสิน แผง นายไซมอนโคเวล.
Heading north on the 95 big roadมุ่งหน้าขึ้นเหนือ ทางหลวง 95
To the path lines leading into new jersey.มุ่งหน้าตรงไปทาง นิวเจอร์ซี
Headed directly for the Progate Temple.มุ่งหน้าตรงไปยังวิหารโพรเกต
I got roadblocks set up everywhere.มุ่งหน้าทางตะวันออก ผมมีจุดตรวจตั้งอยู่ทุกแห่ง
Headed west on a surface street. Do you copy?มุ่งหน้าที่ถนนทางตะวันตก รับทราบ?
Heading through the tunnel, gradual right, up through third, fourth, fifth... ls Alexander around?มุ่งหน้าผ่านอุโมงค์ค่อยๆขวา ผ่านสามสี่ห้า ... เป็นอเล็กซานเดรอบ?
They're headed towards our infantry on the road to Rambucourt.มุ่งหน้ามาหาทหารราบ ตามถนนสู่รองบุคูร์ต์
Heading south. towards swedesboro.มุ่งหน้าลงใต้ไปยัง สวีเดสโบโร
Full service to Santa Barbara.มุ่งหน้าสู่ซานต้า บาร์บาร่า
Onward to claim what is yours!มุ่งหน้าอ้างสิทธิ สิ่งที่เป็นของเจ้า
Heading into the Grand Hotel hairpin, second gear.มุ่งหน้าเข้าไปในโรงแรมแกรนด์กิ๊บเกียร์สอง
Onward, Torakichi!มุ่งหน้าไป, ทาราคิชิ !
Is the bridge clear? Over.มุ่งหน้าไปชายฝั่ง สะพานโล่งมั้ยเปลี่ยน ?
Head towards 14th, make a right.มุ่งหน้าไปถนน 14 เลี้ยวขวาแล้ว
They're headed towards the desert.มุ่งหน้าไปทะเลทรายแล้ว
Once through, they'll move west, away from the city.มุ่งหน้าไปทางตะวันตก ออกให้ห่างจากตัวเมือง
Heading west, copy that.มุ่งหน้าไปทางตะวันตก,รับทราบ
Continuing west on R Street, crossing Hampshire Avenue.มุ่งหน้าไปทางตะวันตกข้ามไปถนนแฮมไชน์แล้ว
Head East in 400 feet.มุ่งหน้าไปทางตะวันออก 400 ฟุต
Heading east onto Broadway.มุ่งหน้าไปทางตะวันออก สู่ บรอดเวย์
Headed south, repeat, south.มุ่งหน้าไปทางทิศใต้,ขอย้ำ,ทิศใต้
Head to the South Lawn!มุ่งหน้าไปทางทิศใต้สนามหญ้า!
Proceed to the Rickenbacker causeway.มุ่งหน้าไปทางหลวงริคเคนแบคเกอร์
Go south to Trotter's Bottom.มุ่งหน้าไปทางใต้ของทรอทเทลอร์บอททอม
He is going south on Front from Diamond.มุ่งหน้าไปทางใต้ทางด้านบนของจตุรัส
We'll head for that cave and make our way from there.มุ่งหน้าไปที่ถ้ำนั่น ค่อย ๆ ขยับไป ทีละคน
Heading into the west corridor. Going down the escalators. She just went into the back corridor.มุ่งหน้าไปที่ทางเดินฝั่งตะวันตก กำลังลงบันไดเลื่อน เธอกำลังไปที่ทางเดิอนด้านหลัง ให้ตายสิ
Put out an all points on Ralph Marino.มุ่งหน้าไปที่เรื่องของราฟล์ มาริโน่
Heading for the tree line.มุ่งหน้าไปที่แนวต้นไม้
Head someplace you've never been, lay low for a few months.มุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งที่คุณไม่เคยไป ต้องซ่อนตัวสักเดือนสองเดือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุ่งหน้า
Back to top