ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีสติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีสติ*, -มีสติ-

มีสติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีสติ (v.) be conscious See also: have the presence of mind, remain sober-minded, be sensible Syn. มีสติสัมปชัญญะ
มีสติสัมปชัญญะ (v.) be conscious See also: have the presence of mind, remain sober-minded, be sensible
English-Thai: HOPE Dictionary
crackers(แครค'เคอซฺ) adj. บ้า,มีสติฟั่นเฟือน
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
conscionable(คอน'ชะนะเบิล) adj. มีใจเที่ยงธรรม,มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, See also: conscionableness n. ดูconscionable, Syn. conscientious
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
crackpot(แครค'พอท) n. คนบ้า,คนสติฟั่นเฟือน adj. วิปลาส,มีสติฟั่นเฟือน,บ้า
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
frantic(แฟรน'ทิค) adj. คลั่ง,มีอารมณ์รุนแรง,บ้า,มีสติฟั่นเฟือน. -frantically,franticly adv., See also: franticness n., Syn. mad,raging
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
poised(พอยซดฺ) adj. อยู่ในดุลภาพ,มีสติ,ทรงตัวได้,บินร่อนอยู่ในอากาศ
regain(รีเกน') vt. เอากลับมา,ได้คืน,เอาคืน,กู้,มีสติอีก,กลับไปสู่,ฟื้นสติ,มาถึงอีก, See also: regainable adj. regainer n.
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
sane(เซน) adj. มีสุขภาพจิตดี,มีเหตุผล,มีจิตปกติ,มีสติ,มั่นคง,มีสุขภาพดี, See also: sanely adv. saneness n., Syn. normal,rational
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก,ไม่มีสติ,ไม่มีความหมาย,โง่,เง่า,บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious,foolish
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent,wise
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา,มีความรู้,ระมัดระวัง,คิดไว้ก่อน,รอบคอบ,มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
witted(วิท'ทิด) adj. มีปัญญา,มีสติปัญญา, See also: wittedness n.
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
sane(adj) มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
sensible(adj) สมเหตุสมผล,ฉลาด,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apperception (n.) การมีสติสัมปชัญญะ
intellectual (adj.) ซึ่งมีสติปัญญา See also: ซึ่งรอบรู้
intellectual (n.) ผู้มีสติปัญญาสูง See also: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน Syn. guru, sage, pundit Ops. idiot
phrenetic (adj.) ซึ่งมีสติฟั่นเฟือน Syn. deranged, delirious, frenetic, phrenetical
phrenetical (adj.) ซึ่งมีสติฟั่นเฟือน Syn. deranged, delirious, frenetic
stultify (vt.) แถลงต่อศาลว่ามีสติไม่สมประกอบ (กฎหมาย)
witted (adj.) ซึ่งมีสติปัญญา (มักใช้ร่วมกับคำอื่น)
wittedness (n.) ความมีสติปัญญา
wittily (adv.) โดยใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก)
wittiness (n.) การใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก) Ops. stupidity
witty (adj.) ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา See also: ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ Syn. clever Ops. stupid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lisbon--sane, not sane... Mnh.ลิสบอน มีสติ หรือเสียสติ หือ
Stay alert, and keep our eyes on the enemy we can see.มีสติ แล้วก็จับตาดูศัตรูไว้ให้ดี
More intelligent than you, it would seem. Go home.มีสติปัญญาณมากกว่าเจ้าน่ะรึ ข้าเข้าใจละ กลับบ้านซะ
What are you doing?มีสติรู้อนาคตล่วงหน้า 2 สัปดาห์ นายทำอะไรอยู่?
You man up, you lead your squad.มีสติหน่อย คุณต้องนำฝูงบิน
Calm down. You're not helping.มีสติหน่อย ทำแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไร
The heat of battle is upon us.มีสติหน่อย ลีโอนาร์ด มีสติหน่อย
Go find your sanity that you misplaced somewhere!มีสติหน่อยว่าเธอใส่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่า
Sane or crazy, that just doesn't make sense.มีสติหรือบ้านั่นก็ไม่ได้ทำให้ ความรู้สึก
Just stay focused. I'm gonna help you. I can't breathe.มีสติไว้ฉันช่วยนายเอง โอเคนะ ฉันหายใจไม่ออก
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ
Someone, or something, has outwitted the intelligence of the gorillas.หาบางสิ่ง หรือบางคน ที่มีสติปัญญาเท่ากอริลล่า
But people must be sober and enlightened.แต่คนจะต้องมีสติและตรัสรู้
You think I'd step foot on this tub sober?คิดว่าฉันต้องการตั้งเท้าบนอ่าง นี้มีสติ?
Fighting keeps you strong and keeps you thinking straight.สู้แล้วเธอจะแกร่ง เธอต้องมีสติ
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
I'm proud of what I do. It was a conscious choice. I didn't fuck up!ชั้นภูมิใจในสิ่งที่ชั้นทำ ชั้นเลือกอย่างมีสติ ไม่ใช่ล้มเหลว
I believe it wise to be cautious.ฉันเชื่อว่ามีสติปัญญาที่จะสามารถระมัดระวัง
You're going into shock.-มีสติสิ คุณต้องไม่เป็นอะไร อย่าเป็นอะไรนะ
Perhaps a little memory. Virtually no intelligence.บางทีจะมีความจำเล็กน้อย ความจริงแล้วไม่มีสติปัญญา
Except when you married Da Hyung, this time, you're number one!คุณตัดสินใจได้รึยัง ช่างมัน ฉันจะบ้าอยู่แล้ว ผมเห็นแล้วละ คุณกลับไปมีสติเหมือนเดิม
She's cuckoo-bananas, all right? End of story.หล่อนไม่มีสติสตังค์อะไรหรอก ก็แค่นั้นเอง
My music became like a religion. It kept me sane.ดนตรีของฉันกลายเป็นศาสนา มันช่วยให้ฉันมีสติ
We need satisfaction. We shouldn't deny our bodies.ถึงเรามีสติแค่ใหนแต่ว่าเราก็ปฎิเสธความปรารถนาไม่ได้หรอก
You're conscious. So, we can begin now.คุณมีสติ ดังนั้นเราสามารถเริ่มต้นตอนนี้
Unless you possess wisdom and patience.เว้นแต่เธอจะมีสติปัญญาและความอดทน
What'd you go there, for?พูดอะไรของนายน่ะ มีสติหน่อย
Youallpossessthe combination for the safe. Think hard.คุณต้องมีสติที่จะไขเซฟนั้น คิดให้ดี
Yesterday, you seemed so out of your wits to see if you were hurt.เมื่อวานนี้ คุณดูเหมือนจะมีสติดีมาก ไม่งั้นคงเจ็บหนักกว่านี้
Man, I don't understand. you've been nearly catatonic for weeks.พ่อ ผมไม่เข้าใจ พ่ออยู่ในสภาพไม่มีสติตั้งหลายอาทิตย์
Does it make sense that you, Lee Sang Goon still hasn't come yet?เธอต้องมีสติ Lee Sang Goon ทำไมไม่มาพร้อมกันเดี๋ยวนี้
We'll be all right if we just stay calm.พวกเราจะไม่เป็นอะไร ตราบใดที่เรามีสติ
Keep a sense of humor, especially about yourself.ควบคุมอารมณ์อย่างมีสติโดยเฉพาะกับตัวเอง
He must be drunk out of his mind.แกดื่มมากไปจนไม่มีสติเหรอ
Never meet me when I'm sober.- คุณจะไม่พบตอนผมมีสติ
Best to get your wits about you before...ดีที่สุดเพื่อมีสติปัญญาของคุณเกี่ยวกับคุณมาก่อน...
For a procedure like this, the patient needs to be fully alert.ในกรณีนี้ คนไข้ต้องมีสติตลอดเวลา
Between the summit and the hostage situation, he's not in the frame of mind to deal with this.ทั้งการลงนามและเรื่องตัวประกัน เขาไม่มีสติพอจะรับรู้เรื่องนี้ได้
He's OD no, no, he's consciousเขาอาการหนัก ไม่ เขายังพอมีสติ แต่เหลือน้อยเต็มทีแล้ว
Kyle's non-threatening. He's like... soy milk.ไคล์เค้าโตแล้วนะ มีสติสัมปชัญญะ

มีสติ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีสติ
Back to top