ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาพร่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาพร่าง*, -ภาพร่าง-

ภาพร่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาพร่าง (n.) sketch
English-Thai: HOPE Dictionary
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
English-Thai: Nontri Dictionary
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
draft (n.) ภาพร่าง
outline (n.) ภาพร่าง See also: ภาพคร่าวๆ Syn. sketch, drawing
sketch (n.) ภาพร่าง
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism
better (adj.) ดีขึ้น (สภาพร่างกาย) See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง Syn. well
constitution (n.) สุขภาพร่างกาย Syn. physique, health, physical makeup
health (n.) สภาพร่างกาย See also: สุขภาพ Syn. condition
physical makeup (n.) สุขภาพร่างกาย Syn. physique, health
sketch (vi.) วาดภาพร่าง See also: วาดคร่าวๆ
sketch (vt.) วาดภาพร่าง See also: วาดคร่าวๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here we go. It's a sketch of Miranda's dress for the benefit.ภาพร่างชุดของมิแรนด้า สำหรับงานการกุศล
The drawing. Peter in the device.ภาพร่างที่ปีเตอร์อยู่ในอุปกรณ์นั่น
You have to realize that sometimes, your sisters are gonna need our attention.เมื่อไรที่นึกถึงคังอิน คุณก็จะนึกถึงแรคคูน ผมขอให้คุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ อย่าล้มป่วยหละ สิ่งเดียวที่ผมทำให้พวกคุณได้ ก็คือทำอาหาร
It's, it's just a sketch.มัน มันแค่การวาดภาพร่างคร่าวๆ
You know, running for president in your condition?เป็นนายกประจำหมู่บ้าน ด้วยสภาพร่างกายแบบนี้น่ะเหรอ
If I can present you with a semi-accurate sketch of the culprit, is that enough to get us on this case?ถ้าผมให้คุณดูภาพร่างที่เสร็จเพียงครึ่งเดียว ของผู้กระทำผิด มันจะเพียงพอสำหรับคดีนี้เหรอ
I find the best way to describe it is if you can imagine your body is a highway.... and you picked the virus as a very fast car, being driven by a very bad man.เอ่อ ฉันมีวิธีการแบบง่ายที่สุดจะเล่าให้คุณฟังนะคะ ถ้าเรานึกภาพร่างกายว่าเหมือนไฮเวย์.. และก้อไวรัสเป็นรถที่วิ่งได้เร็วที่สุด..
He told me to protect you from someone who was killing people like me.ทำไมไม่มีรอยขึดข่วนบนตัวคุณ? ฉันสามารถฟื้นสภาพร่างกายได้
What did you do?ยิงแคลร์เดี๋ยวนี้ เธอฟื้นสภาพร่างกายได้
Ηe came up with this idea. A working sketch of a helicopter.เขาคิดค้นแนวความคิดนี้ ภาพร่างของเฮลิคอปเตอร์
It's a sketch of lechero's quarters.เป็นภาพร่างของที่พักเลเชอโร่น่ะ
To revive a cold body, and grant eternal beauty.เพื่อจะคืนสภาพร่างที่ตายแล้ว และสร้างความงามที่นิรันดร์
And I'm telling you, in your condition...และผมจะบอกเกี๋ยวกับ สภาพร่างกายของคุณ...
I would simply like to help maintain his health.ฉันแค่อยากที่จะช่วยดูแลสภาพร่างกายเขา
"Dr; earl W; Tarr, child specialist, examined waiter collinsด๊อกเตอร์ เอิร์ล ทาร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ได้ทำการตรวจสภาพร่างกายของวอลเตอร์ คอลลิน
No, no. We don't know its physiology.ไม่, ไม่, ไม่ เราไม่รู้ระบบ สภาพร่างกายเขา
It's embarrassing.เอาภาพร่างที่คุณทำอยู่มาไหม
Not a whole lot.จำเรื่องทั้งหมดได้ไม่มาก เขาอยู่ในสภาพร่างกายขาดน้ำและขาดอาหารอย่างรุนแรง
Preexisting medical conditions?เรื่องสภาพร่างกายก่อนที่จะกินยาหละ?
He dressedike a fictiol British spy and pursued a shadow career as a CIA field agent, even though he clearly dinot possess the physicalptitude necessary for success.เขาแต่งตัวเหมือนสายลับอังกฤษ และทำตัวเหมือนพวก CIA แต่สภาพร่างกายเขาไม่พร้อม
I'm obsessed with the abilities of the human body.ฉันกำลังสนใจเรื่อง ศักยภาพร่างกายมนุษย์
She had to go through labor anyway.ภาพร่างกายแบบนั้น และความบอบช้ำ ทางด้านจิตใจ ทำให้เกิดความตึงเครียด
So the proprioceptive sims seem to work really well.เราเลยสามารถอยู่ได้ในสภาพร่างกายที่ดี
Our kind is never more physically powerful than in our first several months of this life.เผ่าเรามีสภาพร่างกาย,แข็งแรงที่สุด ในช่วงแรกหลังเกิดเป็นแวมไพร์
If it works, there could be many days and weeks of recuperation.ถ้ามันสำเร็จ ยังต้องใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
Master circuits built from basic sketchesวงจรชั้นเยี่ยม สร้างจากภาพร่างง่ายๆ
So this crazy-ass map charted all the moments he saw leading up to today and beyond.ดังนั้นภาพแผนที่อนาคตนี้ คือภาพร่างอนาคตทั้งหมด ที่เขาเห็น นำทางวันนี้และวันข้างหน้า ให้กับเราได้
This is a sketch of the man we're looking for.นี่คือภาพร่างของชายที่เรากำลังค้นหา
Figures. Dae Woong will only tell us if Mi Ho knows and persuades him.มันก็จริงนะ ถ้ามิโฮจะโน้มน้าวให้เขายอมรับถึงสภาพร่างกายของเค้า เค้าอาจจะรับฟังก็ได้
He's getting checked out so let's go together!เขากำลังจะได้รับการตรวจร่างกาย เพื่อที่จะได้รู้สภาพร่างกายของเค้า ไปด้วยกันเถอะนะ
He can't work with us.เขาไม่สามารถเล่นหนังได้ เพราะสภาพร่างกายของเค้า..
Then you can work on rehabilitating!จากนั้นคุณต้องฟื้นฟูสภาพร่างกาย!
But my mother knew the witch Ayana, who heard from the spirits of a mystical land where everyone was healthy...แต่แม่ของฉันรู้จักแม่มดที่ชื่อเอญาน่า ซึ่งได้ยินมาจากเหล่าดวงวิญญาณ ถึงดินแดนที่มีเวทมนตร์อาคม ที่ที่ผู้คนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง...
We found her six blocks from here practically cut in half.เราพบเธอห่างไปอีกหกช่วงตึกจากที่นี่ ในสภาพร่างขาดครึ่ง
Taken too soon by his condition.จากไปเร็วเกิน เพราะสภาพร่างกายเขาเอง
She's gonna do your physicals and blood work-ups.เธอจะตรวจเลือด และสภาพร่างกายให้
Hm-mm. Not to mention having Eskimo Joe examined - by a physician of my choosing.ผมจะขออนุญาตตรวจสภาพร่างกาาย เอสกิโม โจ ด้วยแพทย์ของผม
Well, so much for your stand-up image.ใชj,มันเกินไป สำหรับการยืนยังภาพร่างของคุณ
Roethke referred to getting old... as wearing the leaden weight of what I did not do.และนับวันก็จะแก่ตัวไปเรื่อย ๆ ภายใต้สภาพร่างกายที่อิดโรยอ่อนแรงนี้ มีหลายสิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้
How... is your physical condition right now?ภาพร่างกายเธอตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาพร่าง
Back to top