ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้สมัคร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้สมัคร*, -ผู้สมัคร-

ผู้สมัคร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สมัคร (n.) applicant See also: candidate
ผู้สมัครงาน (n.) applicant
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (n.) candidate
ผู้สมัครสอบ (n.) examination candidate Syn. คนสมัครสอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
applicant(แอพ'พลิเคินทฺ) n. ผู้สมัคร,ผู้แจ้งความจำนง,ผู้ขอ (person who applies)
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.
datary(เด'ทะรี) n. สำนักงานตรวจสอบผู้สมัครเข้าทำงานในราชสำนักวาติกัน
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
matriculant(มะทริค'คิวเลินทฺ) n. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา,ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ordinand(ออร์ดิแนนดฺ') n. ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมณศักดิ์หรือตำแหน่งทางศาสนา
prospect(พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส,ความหวัง,ความหวังข้างหน้า,กาลภายหน้า,ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้,ผู้อาจเป็นผู้สมัคร,ทัศนียภาพ. vt.,vi. ค้นหา,สำรวจ,มีอนาคต,มีความหวัง., See also: prospector n., Syn. outlook,expectation
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง,การอ้างถึง,หนังสืออ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง,บุคคลที่อ้างถึง,ความสัมพันธ์,หลักฐาน,หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention,source
resum? (เรซ'ซูมเม') n. ผลสรุป,เรื่องย่อ,ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ, Syn. resume
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
write-in(ไรทฺ'อิน) n.,adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
applicant(n) ผู้สมัครงาน,ผู้ขอ
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
volunteer(n) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู bedsheet ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
runoff primaryการเลือกตั้งผู้สมัครรอบสอง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
watcherผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ณ ที่เลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presidential candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
applicant (n.) ผู้สมัคร See also: ผู้ขอ, ผู้แจ้งความจำนง Syn. petitioner, aspirant
candidate (n.) ผู้สมัคร
postulant (n.) ผู้สมัคร (โดยเฉพาะตำแหน่งทางศาสนา) See also: ผู้ถามหา
write-in (n.) ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ (ทางการเมือง)
enlistee (n.) ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
matriculate (n.) ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา See also: ผู้สมัคร Syn. matriculant
matriculant (n.) ผู้สมัครเป็นนักศึกษา
electioneer (vi.) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง Syn. campaign, canvass
national convention (n.) การประชุมพรรคเพื่อเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี
overpurchased (adj.) มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมากเกินไป
oversubscribed (adj.) มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมากเกินไป Syn. overpurchased
slate (n.) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง Syn. register, roll
slate (vt.) ใส่เข้าไปในรายชื่อผู้สมัคร Syn. schedule, program, list, register
ticket (n.) รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ)
write-in (n.) การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ See also: (ทางการเมือง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You saw the union candidate last night.คุณไปพบ ผู้สมัคร เข้าแข่งขัน ของสหภาพ เมื่อคืนนี้
You can appoint a candidate.ผู้สมัคร คุณเสนอผู้สมัครได้
10,000 applications a month. Why'd the Agency pick you?ผู้สมัคร10,000คน/เดือน ทำไมองค์กรถึงเลือกคุณ?
Um, our next candidate is Isabella.ผู้สมัครคนต่อมา... อิซาเบลล่า
Now our third and final candidate, Sue Hicky.ผู้สมัครคนที่สาม และคนสุดท้ายของเรา ซู ฮิคกี้
New candidate in the race for mayor...ผู้สมัครคนใหม่ที่เข้าร่วม แข่งขันชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
Possible running mate.ผู้สมัครชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดี
Candidate Seo, what was that about?ผู้สมัครซอ นี่มันอะไรกัน
We can't do anything about Candidate Seo Yong Hak.ผู้สมัครซอยองฮักยังหาบอดี้การ์ดไม่ได้
Is Candidate Seo all right?ผู้สมัครซอเป็นอะไรหรือเปล่า?
Next candidate is an expert in field craft and close quarters combatผู้สมัครที่ถัดไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานฝีมือสนามและใกล้ชิดรบ
The top candidate in the law faculty...ผู้สมัครที่ทำคะแนนได้ อันดับที่ 1 ของคณะกฎหมาย...
The nominees for Prom Queen:ผู้สมัครพรอมควีน ได้แก่...
Nominees for the Prom King are:ผู้สมัครพรอมคิง ได้แก่..
An exam candidate smearing such thick powder on her face.ผู้สมัครสอบต้องลบแป้งหนาๆ ที่หน้าของเธอด้วย
Candidate no. 2 Choi Seok Gyun!ผู้สมัครหมายเลข 2 ชอยซอกกึน
First up, South Korea's advanced party election candidate speakers.ผู้สมัครเข้าชิงจากพรรคก้าวหน้า ของเกาหลีใต้ได้กล่าวว่า
The New National party candidate, Seo Yong Hak.ผู้สมัครเข้าชิงจากพรรคใหม่แห่งชาติ ซอยองฮัค
Running for position, Spencer Hastings...ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง.. สเปนเซอร์ เฮสติงส์
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย
Out of here![ผู้สมัครประธานนักเรียน ทำผิดกฏเลือกตั้ง ซื้อเสียง]
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ
The choice of these 10 candidates has been controversial.ทางเลือกของเหล่านี้ 10 ผู้สมัครที่ได้รับการโต้เถียง
One-third of the candidates are American.หนึ่งในสามของผู้สมัครที่ เป็นชาวอเมริกัน
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ
The rest of the candidates and myself understand the risks we're taking.ส่วนที่เหลือของผู้สมัคร และตัวฉันเอง เข้าใจความเสี่ยงที่เรากำลังการ
Possible candidates for Kite Flying Society.ว่าที่ผู้สมัครเข้าสมาคมเล่นว่าว
All right, do we have all of our nominees for king and queen on the stage?เอาหละ เราได้ชื่อผู้สมัคร สำหรับตำแหน่งคิงกับควีนครบแล้วรึยัง?
I wouldn't have come here if she weren't such a good candidate.ฉันจะไม่มาที่นี่ ถ้าหล่อนทำตัวเป็นผู้สมัครที่ดี
We're interviewing for the internships. You got a pen and paper?เราจะสัมภาษณ์ผู้สมัคร มีปากกากระดาษมั้ย
Gentlemen, we have a job candidate here.ท่านทั้งหลาย ,เรามีผู้สมัครงานอยู่ตรงนี้
Especially considering your wife.สำหรับผู้สมัครเลือกตั้งที่มีครอบครัวแล้ว
I just need someone to second my nomination.ชั้นต้องการผู้สมัครคนที่สอง
(man) YOU ARE THE IDEAL DARTMOUTH CANDIDATE.เธอเป็นนักเรียนในอุดมคติในบรรดาผู้สมัคร ม.ดาร์กเม้า เลยนะ
There are 100 applicants ready to take my place who don't need to be fixed.มีผู้สมัครที่แข็งแรงหนึ่งร้อยคน ที่พร้อมจะมาแทนที่ชั้นทุกเมื่อ
We have over 8,000 applicants for 10 positions.ก็เลยมีการแข่งขันกัน เรามีผู้สมัครมากกว่า 8,000 คน จากงานแค่ 10 ตำแหน่ง
The Minister of Interior is officially Candidate for the presidency of the Republic,รัฐมนตรีความมั่นคงภายในแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะเป็น ผู้สมัครปธ.ของฝรั่งเศส
The FBI is curious why the Las Vegas-based Linderman Group would be so interested in helping a New York candidate.ในการช่วยเหลือผู้สมัครจากนิวยอร์ค พ่อของผมเป็นทนาย ให้กับกลุ่มนี้ก่อนที่ท่านจะจากไป
$2 million makes me a candidate in your pocket.สองล้านเหรียญทำให้ผมเป็นผู้สมัครที่รับใช้คุณ
I, Candidate No. 2 Choi Seok Gyun, will be save Seok Ran City.ผม, ผู้สมัครหมายเลข 2 ชอยซอกกึน, จะปกป้องเมืองซุกรันเอง!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้สมัคร
Back to top