ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้กล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้กล้า*, -ผู้กล้า-

ผู้กล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้กล้า (n.) braver See also: warrior Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า
ผู้กล้า (n.) soldier See also: warrior, brave person Syn. ทแกล้ว, ทหาร
ผู้กล้า (n.) soldier See also: warrior, brave person, troop Syn. ทกล้า, ทหาร
ผู้กล่าว (n.) speaker Syn. ผู้พูด, โฆษก
ผู้กล่าว (n.) speaker Syn. ผู้พูด, ผู้ชี้แจง
ผู้กล่าวธรรม (n.) one who preaches the Law See also: the Law-preacher Syn. ผู้แสดงธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
heroism(เฮ'โรอิสซึม) n. ความเป็นผู้กล้าหาญ
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ,ขุนพล
panegyrist(แพนนิเจอ'ริสทฺ) n. ผู้กล่าวคำสรรเสริญ
speechmaker(สพีช'เมคเคอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,ผู้สาธยาย, See also: speechmaking n.
English-Thai: Nontri Dictionary
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
hero(n) วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
orator (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker, rhetorician
public speaker (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. rhetorician
rhetorician (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker
speechmaker (n.) ผู้กล่าวคำปราศัย See also: ผู้กล่าวสุนทรพจน์ Syn. speaker, talker
talker (n.) ผู้กล่าวคำปราศัย See also: ผู้กล่าวสุนทรพจน์ Syn. speaker
detractor (n.) ผู้กล่าวร้าย
accuser (n.) ผู้กล่าวหา See also: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง Syn. prosecutor, plaintiff, objector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As long as we stand we shall feel safe, as the Imperial land shall forever be at peaceตราบเท่าที่ ผู้กล้า ยังยืนหยัด จักรวรรดิ์ จะรอดภัย เราทั้งผอง จะประสบ สงบสุข ทั้งเรืองรอง
Brave souls, with a secret worth dying for.ผู้กล้า ที่กุมความลับสำคัญยิ่งชีวิต
The brave men didn't kill dragons.ผู้กล้า ไม่ได้ฆ่ามังกร
A warrior does not give up what he loves, Dan.ผู้กล้าจะไม่หันหลัง ให้กับสิ่งที่เขารัก แดน
Park's Achilles' heel is taking too long to release.ผู้กล้าปาร์ค ใช้เวลายิงมากเกินไป
A fighting man like no other,ผู้กล้าผู้แข็งแกร่งคนนี้..
That's not gonna happen.ผู้กล้าหาญ กับ ผู้ไร้กลุ่ม เราจะไร้เทียมทาน
The bravest person in the Marvel Universe is the doctor who gives wolverine his prostate exam.ผู้กล้าหาญที่สุด ในจักรวาลของมาร์เวล คือหมอที่ตวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้วูลฟ์เวอรีน
What kind of man risked his lifeผู้กล้าเท่านั้น.. ที่จะเสี่ยงชีวิต
What kind of man walks into a field of fireผู้กล้าเท่านั้นที่จะเดินฝ่ากองไฟ.. เพื่อปกป้องประเทศของเรา
In defense of his country? What kind of man has already served his countryผู้กล้าเท่านั้นที่ได้รับใช้ชาติไปแล้ว..
A warrior is not about perfection or victory or invulnerability.ผู้กล้าไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ หรือชัยชนะ หรืออยู่ยงคงกระพัน
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน
And I personally have been chosen to render the benediction at this year's Super Bowl.ส่วนตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพร ในการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้
Everyone in Quan Zhen Sect are valiant heroes.คนในสำนักช้วนจินล้วนเป็นผู้กล้า.
We now come to the second chance for the four intrepid men from Jamaica.นี่คือโอกาสที่สอง ของชายผู้กล้าหาญทั้ง 4 จากจาไมก้า
You're the brave girl reporter entering the spotlight.คุณคือนักข่าวสาวผู้กล้าหาญ ก้าวเข้าไปในแสงไฟ.
Well, that's a fine way to treat China's greatest heroes.ดีล่ะ นั่นอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะกลับไปรับใช้ชาติอีกครั้ง ...โธ่เอ๊ย... นี่เหรอผู้กล้า
They were the one race that would not bow.เผ่าพันธุ์ผู้กล้าท้าชน
And they were the greatest kung fu boxers. Ten Tigers of Canton.พวกเขาเป็นจอมยุทธ์ผู้กล้า สิบพยัคฆ์กวางตุ้ง
You're a brave man, John Clark, Not just anyone could take on the Bobbinator,คุณเป็นบุรุษผู้กล้า จอห์น คลาค ไม่ใช่ทุกคนจะรับมือกับ บ๊อบบี้เนเทอร์ได้นะ
Brave volunteer student soldiers long live Korea but now brave soldiersพวกเราเป็นนักเรียนผู้กล้า แต่ตอนนี้เราเป็นทหารกล้า
A feisty one, aren't you?มีผู้กล้ามาช่วยแล้ว, เธอเป็นใคร?
"Only the brave win the beauty.""มีเพียงผู้กล้าเท่านั้นที่จะชนะใจสาวงามได้"
And all of us living here today owe a debt of gratitude to these four brave men who struggled and withstood and sacrificed in order that this island might grow and prosper into what it is today.เราทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงบุญคุณ ...ของผู้กล้าหาญทั้งสี่ท่าน... ...ผู้ยืนหยัด อดทนฟันฝ่า และเสียสละ...
I'd like a picture of our intrepid explorers, please. Thank you.ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อย ผู้กล้าทั้งหลาย พร้อม
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย
Into that narrow corridor we march where Xerxes' numbers count for nothing.สปาร์เทิน พลเมืองผู้กล้า, ทาสที่เป็นไท กรีกผู้ห้าวหาญทั้งมวล
Forgive the captain.ไม่มีอันใด ต้องขออภัย ราชันผู้กล้า
They shout and curse stabbing wildly, more brawlers than warriors.อาสาสมัครผู้กล้า ต่างทำหน้าที่ของตน นักรบอมตะ
Good odds for any Greek.จงคารวะแด่ลีโอนายเดิสและ ผู้กล้าทั้งสามร้อย
And I will train you, Dan, to be a real warrior.และฉันจะสอนเธอเอง แดน เพื่อเป็นผู้กล้าอย่างแท้จริง
I mean, what kind of a warrior trains by sitting around scrubbing toilets?ผมหมายถึงผู้กล้าประเภทประเภทไหนกัน ที่ถูกสอนโดยการให้นั่งขัดส้วม
When you become a warrior, you learn to meditate in every action.เมื่อใดก็ตามที่เธอเป็นผู้กล้า เธอจะเรียนรู้ และมีสมาธิกับการกระทำทุกอย่าง
First realization of a warrior.สิ่งแรกที่ต้องมีของผู้กล้า
Recognizing both sides, a warrior becomes realistic and responsible for his actions.จำทั้งสองอย่างได้มั้ย ผู้กล้าผู้ซึ่งควร... ...อยู่บนความเป็นจริง และรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง
Only a fool reacts.- ทำอย่างผู้กล้า แค่สู้ก็พอ
I told you a warrior does what he loves.ฉันบอกเธอว่าผู้กล้าจะทำในสิ่งที่เขารัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้กล้า
Back to top