ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผุดผ่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผุดผ่อง*, -ผุดผ่อง-

ผุดผ่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผุดผ่อง (adj.) radiant See also: glowing (with health) Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
ผุดผ่อง (adj.) clear See also: flawless Syn. เกลี้ยง
ผุดผ่อง (adj.) stainless See also: flawless, pure, clear Syn. ผ่องใส, ผ่องแผ้ว
ผุดผ่อง (v.) look healthy Syn. ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
ผุดผ่อง (v.) look healthy Syn. มีน้ำมีนวล, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
ผุดผ่อง (v.) glow See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
ผุดผ่อง (adj.) bright See also: clear, fair, shiny Syn. เปล่งปลั่ง, สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่องใส Ops. หมอง
ผุดผ่อง (v.) clean See also: pure, clear, bright Syn. เปล่งปลั่ง, ผ่อง Ops. หมอง
ผุดผ่อง (v.) be virgin See also: be chaste, be flawless Syn. บริสุทธิ์ Ops. มีมลทิน, มีราคี
ผุดผ่อง (adv.) fine See also: clear, healthily, glowingly, lovely, bright Syn. นวลใย, ขาวนวล
ผุดผ่อง (adj.) clear-skinned See also: bright, fair skinned, radiant skinned Syn. นวลละออง, นวลหง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unmarried woman (n.) หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง See also: สาวพรหมจรรย์ Syn. maiden, girl
vestal (n.) หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง See also: สาวพรหมจรรย์ Syn. maiden, unmarried woman, girl
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can see how you might be charmed by her childlike spiritual innocence.ฉันดูออกว่าคุณกำลังหลงเสน่ห์ ที่แสนจะบริสุทธิ์ผุดผ่องยังกะเด็กๆ ของหล่อนนะ
It looks virgin.- มันดูบริสุทธิ์ผุดผ่อง
Dew moistens the little jasmine its white leaves, chaste and freshน้ำค้างให้ความชุ่มชื้นแก่ดอกมะลิน้อยๆ กลีบดอกของมันเป็นสีขาว บริสุทธิ์ผุดผ่อง
But I can tell you're a man of virtues.แต่ผมสามารถพูดได้เลยว่า ท่านเป็นผู้ชายที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
You're so fairทำไมผิวพรรณของท่าน ช่างผุดผ่องออกปานนี้
The vampire agenda, pure and simple.พวกแวมพ์ช่างมีระเบียบ บริสุทธิ์ผุดผ่อง และถ่อมตัวจริงๆ
"The dress is torn during the fight to reveal her thigh."เสื้อถูกเกี่ยวด้วยกิ่งไม้ เผยให้เห็นผิวขาวผุดผ่องของนาง...
You're so innocent.เธอบริสุทธิ์ผุดผ่องมาก
Her skin is as pure as a snowผิวของเธอผุดผ่องเหมือนหิมะ
Yes, I am a criminal, but one with a heart of gold.ใช่,ผมเป็นผู้ร้าย,ซึ่งมีหัวใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง
A world ready for the righteous and the pure to inherit.โลกพร้อมที่จะผุดผ่องและถูกต้อง เพื่อมอบเป็นมรดก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผุดผ่อง
Back to top