ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลีผลาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลีผลาม*, -ผลีผลาม-

ผลีผลาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลีผลาม (adv.) hastily See also: too fast, rashly, hurriedly, suddenly, abruptly Syn. ลุกลน, ผลุนผลัน, พรวดพราด
English-Thai: Nontri Dictionary
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brashly (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. impetuously, rashly
headfirst (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. brashly, impetuously, rashly
headlong (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างไม่ทันได้คิด Syn. impetuously, rashly Ops. unimpetuously, thoughtfully
rashly (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. brashly, impetuously
rashly (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างไม่ทันได้คิด Syn. impetuously Ops. unimpetuously, thoughtfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knows my position now, so he won't be able to act rashly.ตอนนี้เขาคงรู้ตำแหน่งข้าแล้ว เขาคงไม่ทำอะไรผลีผลาม
You're rushing into it because you're afraid you'll change your mind.ที่เธอผลีผลามเพราะเธอกลัวจะเปลี่ยนใจ
All right, Chuck. Whatever you do, do not go in there too hot.เอาล่ะชัค ไม่ว่าจะทำอะไร อย่าได้ผลีผลามเข้าหาเธอเกินไป
Let's not do anything hasty here, Sam.เราอย่ามาผลีผลามทำอะไรกันเลย แซม
Do not hasten in vain.อย่าผลีผลามจะสูญเปล่า
You're rash, volatile, opinionated.เจ้าผลีผลาม อารมณ์แปรปรวน ดื้อรั้น
I'm sorry I barged in. Whoops.โทษทีค่ำ หนูผลีผลามเข้ามา อุ๊ปส์
Don't be a hero, Rossi. Just make sure she's unarmed to gain her trust.อย่าผลีผลามนะ รอสซี่ ให้แน่ใจก่อนว่าหล่อนไม่มีอาวุธ
How can you take action simply because you want to see someone?นายอยากจะพบใครก็ผลีผลามเข้าไปได้ยังไง
I may have been a little hasty.ฉันอาจผลีผลามไปหน่อย
Ease yourself into the love game.อย่าผลีผลามเรื่องความรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลีผลาม
Back to top