ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลิว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลิว*, -ปลิว-

ปลิว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลิว (v.) be blown away See also: be carried by wind Syn. ลอยละล่อง, ลอยละลิ่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
blowy(โบล'อี) adj. มีลมพัด,เบามาก,ปลิวได้ง่าย
fan(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เครื่องเป่า,คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด,คนคลั่ง v. พัด,กระตุ้น,ปลุกระดม,ขับไล่,แผ่ออกคล้ายพัด,กระพือปีก,ปลิวสะพัด, See also: fanner n.
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
handbilln. ใบปลิว
hike(ไฮคฺ) vt.,n. (การ) เดินทางไกลด้วยเท้า,ธุดงค์,เดินทางไกลโดยไม่ขึ้นรถ,ปลิวขึ้น,ขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว,เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: hiker,n.
leaflet(ลีฟ'ลิท) n. ใบปลิว,ใบแทรก,ใบอ่อน,ส่วนที่คล้ายใบ
placard(แพลค'คาร์ด) n.,v. (ติด) ป้ายประกาศ,แผ่นประกาศ,ใบปลิวติดประกาศ., See also: placarder n.
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
shiver(ชิพ'เวอะ) vi. สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น (ใบเรือ) ปลิวสะบัด,แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,แตกออก,ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ตีแตก n. การสั่น,การสั่นระริก,ตัวสั่น,เศษ,ชิ้นที่แตก,เศษที่แตก, See also: shiverer n. shiveringly adv.
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน,คนซื้อของปลีก,ลูกค้า,ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
stream(สทรีม) n. ลำธาร,สายน้ำ,แม่น้ำเล็ก ๆ ,กระแส,กระแสน้ำ,ลำแสง,การไหลที่ต่อเนื่อง,on stream ในกระบวนการผลิต. vi.,vt. ไหล,ไหลเวียน,พุ่ง,ปลิวเป็นทาง,หลั่งไหล,สะบัดพริ้ว., Syn. creek,brook,river
streamer(สทรีม'เมอะ) n. 1. สิ่งที่ไหล,สิ่งที่ปลิวเป็นทาง,ธง,ชายธง,สายที่สะบัดพริ้ว,ลำแสง,การพาดหัวข่าวเต็มหน้า, 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากฮารด์ดดิสก์ลงในตลับแถบบันทึก (casette tape) ซึ่งทำได้เร็วมาก และวางใจได้ว่าข้อมูลไม่ศูนย์หาย มีหลายชนิด ตั้งแต่ 20-50 เมกะไบต์ ราคาถูกกว่าฮาร์ดดิสก์, Syn. long
throwaway(โธร'อะเวย์) n. ใบปลิว
winnow(วิน'โน) vt.,vi. พัดแกลบข้าวออก,พัดให้ปลิว,เป่าออก,ร่อนข้าว,ฝัด,แยกออก,ถอนออก,ทำให้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ หรือแยกออก n. อุปกรณ์พัดให้ออก,อุปกรณ์แยกออก, See also: winnower n., Syn. cull,separate,strain
English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
blown(adj) ที่ปลิวไป
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
handbill(n) ใบปลิว
leaflet(n) ใบอ่อน,ใบปลิว,ใบแทรก
placard(n) ใบปลิว,ใบประกาศ,ป้ายประกาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
driftน้ำปลิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fly ashเถ้าปลิว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
handout๑. คำแถลง, ใบปลิว๒. การแจกเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drizzle ฝนละออง หรือฝนหยิม หยาดน้ำฝนที่เป็นเม็ดมีขนาดเล็กละเอียดเป็น ละออง หรือเป็นฝอยบาง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) ตกค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเม็ดเล็กละเอียด และอยู่ใกล้ชิดกันมากสามารถลอยปลิวไป มาตามกระแสลมได้ และมักตกจากเมฆสเตรตัสชั้นต่ำ จึงทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี แตกต่างจากหมอกตรงที่ฝนละอองนี้จะตกจากท้องฟ้าลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Leafletแผ่นปลิว
Particulate ฝุ่น อนุภาคของแข็งที่สามารถฟุ้งกระจาย ปลิว หรือ ลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Screen ตะแกรง หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flutter down (phrv.) ปลิวลงมา
fly (vi.) ปลิวสะบัด (ธง) See also: โบกสะบัด Syn. wave, flutter, flap
bill (n.) ใบปลิว See also: ใบโฆษณา Syn. leaflet, poster
erg (n.) พื้นที่ในทะเลทรายที่มีลมพัดกวาดทำให้ทรายปลิวไปมา โดยเฉพาะในทะเลทรายซาฮาร่า Syn. desert
flier (n.) ใบปลิว Syn. handbill, circular
flyer (n.) ใบปลิว Syn. handbill, circular
flying (adj.) ที่ปลิวสะบัดอยู่ในอากาศ
flysheet (n.) ใบปลิว Syn. handbill
handbill (n.) ใบปลิว Syn. flier, throwaway
idiot card (sl.) ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)
leaflet (vt.) แจกใบปลิว
leaflet (vi.) แจกใบปลิว
leaflet (n.) ใบปลิว See also: แผ่นพับ Syn. pamphlet, handbill, flyer
newsbill (n.) แผ่นปลิวประกาศข่าวหน้าร้านค้า
throw-away (sl.) ใบปลิว
throwaway (n.) ใบปลิว Syn. flier
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ?
How about this leaflet, "Famous Jewish Sports Legends"?ใบปลิวนี่ดีมั้ยคะ "ตำนานกีฬายิวที่มีชื่อเสียง"
Old life blown away in the blink of an eye.ชีวิตเก่าปลิวไปในพริบตา
Innocent sunbather, stabbed by the tip of a runaway beach umbrella.คนนอนอาบแดดอยู่ดีๆ โดนเสียบด้วยร่มชายหาดที่ปลิวมา
But when a suitcase vibrates,... ..the throwers have got to call the police.หรือเวลาที่มันระเบิด แล้วชิ้นส่วนที่เคยเป็นข้าวของส่วนตัว รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของคุณ มันจะปลิวกระจาย จากพื้นขึ้นไปถึงเพดาน
They're gonna work? Look at you. You're going to carry logs on your back?คุณก็เถอะ คงแบกหามตัวปลิวเลยซินะ
It's a flyer for some new reality-TV cop show.มันเป็นใบปลิวสำหรับบางคนความเป็นจริงทีวีแสดงตำรวจใหม่
Police have put out an all-points bulletin and are setting up a dragnet in hopes of finding the fugitive.ตำรวจได้แจกจ่ายใบปลิว... และได้ตั้งด่านจับ.. ด้วยความหวังที่จะพบผู้ร้ายหลบหนี
AII I want is 100,000. We both walk outta here wealthier men.ฉันต้องการแค่แสนนึง แล้วเราก็ตัวปลิวไปจากนี่ได้
When you fell, your broom sort of blew into the Whomping Willow, and... .ตอนที่นายตกลงมา... ไม้กวาดนายน่ะ.. มันปลิวไปทางต้นวิลโลว์จอมหวด
Sabine blew in like a leaf on the windซาบีน เหมือนกับใบไม้ที่ปลิว ท่ามกลางกระแสลม
Can you make a flyer for the town meeting on your computer?ลูกจะทำใบปลิวจากคอมพิวเตอร์ ให้แม่ไปใช้ในงานประชุมได้มั้ย
Things flying around the room.\ สิ่งของปลิวว่อน\ รอบห้อง
You know, I was putting the promotional flyers all over the windshields and stuff.นายก็รู้ ฉันเอาใบปลิวโปรโมชั่นของห้าง ไปแปะตามกระจกหน้ารถและของ
Yo, man, that's my flier, man! I worked hard on it!นั่นใบปลิวฉันนะโว้ย ฉันเขียนตั้งนาน
So, what happened? You read the flier, thought it looked like some fun?แล้วไง เห็นใบปลิวแล้วรู้สึกว่าสนุกเหรอ
My Lady, here is the flyer, written by Gong-gil's hand.นายหญิง นี่ใบปลิว เขียนโดยคองกิล
They say these flyers are pasted all over Seoul!เห็นเค้าบอกว่ามีใบปลิวทั่วโซล
There are flyers up criticizing the King.มีใบปลิวติดทั่วเมือง วิจารณ์พระราชาของเรา
I'd like to see the Stars and Stripes flying over this place so things start to look a little more American down here.ฉันอยากจะเห็นธงอเมริกา ปลิวไสวไปทั่วที่นี่.. ..ซึ่งจะทำให้มันเริ่มดูเป็นอเมริกา มากขึ้นเรื่อยๆที่นี่
If I really wanted to, I could knock you out in one blow.ถ้าฉันอยาก ฉันอัดเธอปลิวด้วยหมัดเีดียวได้เลย
She could be made seaworthy in no time.รับรองว่าเธอแล่นฉิวปลิวลมแน่
This year we embossed the flyers for the show.ปีนี้ ใบปลิวเราทำ ลายสำหรับโชว์ด้วยนะครับ
The wind which nudged the sugarcane gradually became pregnant with chill.สายลมหนาวพัดพาต้นไม้ใบหญ้าให้ปลิวไสว
"I am a thousand winds that blow.I am... the diamond glints of snow."ฉันคือสายลมทีี่พัดปลิว ฉันคือ เพชรที่เกล็ดหิมะที่แววระยิบระยับ
Let us stand together, as they raise our spirits every inch as high as that flag to show that our union is still as strong as ever.ให้พวกเรายืนขึ้นพร้อมกัน ขณะที่พวกเขาทำให้เราอิ่มเอม ดังเช่นธงที่ปลิวไสว
I have fresh to distribute tomorrow.ฉันต้องไปแจกแผ่นปลิวพรุ่งนี้
I've finished handing out the pamphlets. - I'll go home now.ฉันเพิ่งจะแจกใบปลิวเสร็จ
All right. So who wants a flier?เอาล่ะครับ ใครอยากได้ใบปลิวบ้าง?
So how does a dead man's blood wind up at that airstrip?ถ้างั้น เลือดของคนตาย ปลิวไปอยู่ที่สนามบินได้ไง?
Oh, man. I got my left nut blown off by an aper frag in Iraq. Look at that guy.อ้อ พวก ไข่อีกข้างของฉันปลิวไป กับธงชาติอิรัก ดูมันสิ
Hey ladies. I have to go pass out fliers.ขอโทษครับคุณผู้หญิง ผมต้องออกไปแจกใบปลิว
A radiator hissing. A curtain blowing.เครื่องทำความร้อนหอน ผ้าม่านปลิวไสว
That's... that's where the flutter was.นั่นเป็นห้องที่ม่านปลิว
And then they blew away, like ashes in the wind."แล้วเขาก็ถูกลมพัดปลิวไป เหมือนเศษฝุ่นในสายลม"
I-I see 15 people held hostage on a bus, and everything else goes out the window.ผมเห็นคน 15 คนถูกจับเป็นตัวประกันในรถ และทุกอย่างก็ ปลิวว่อนออกทางหน้าต่าง
You would have wasted a whole year, spent millions of dollars, and then both of them can end up going free.คุณจะเสียเวลาไปทั้งปี เสียเงินมากมาย หรือไม่ก็ทั้งสองอย่าง ปลิวหายไปกับสายลม
Even with The mention of rape, An alpha personality Fueled by intoxicationเราต้องแจกใบปลิวให้ทั่วชายหาด และคุยกับโรงแรมและบาร์อื่น ๆ
He left a flier in our mailbox.เขาเป็นคนส่งใบปลิวให้บ้านเรานะ
And look what just blew on my windshield at the stop sign!และดูนี่อะไรปลิวอยู่บนกระจกรถที่ป้ายหยุดรถ!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลิว
Back to top