ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flier*, -flier-

flier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flier (n.) นักบิน See also: คนขับเครื่องบิน Syn. flyer
flier (n.) ผู้โดยสารเครื่องบิน
flier (n.) ใบปลิว Syn. handbill, circular
flier (n.) การกระโดดลอยตัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. flying jump, leap
English-Thai: HOPE Dictionary
flier(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) ,นักบิน,สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง,ขั้นบันได
English-Thai: Nontri Dictionary
flier(n) นักบิน,สิ่งที่บินได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That flier admits one person only, so don't bring some other guy with you.แล้วบัตรเชิญเนี้ย มันสำหรับ 1 คนเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นอย่าควงหนุ่มคนไหนไปด้วยล่ะ
He left a flier in our mailbox.เขาเป็นคนส่งใบปลิวให้บ้านเรานะ
I saw this flier that says you can sign up to host two Marines at your Thanksgiving dinner.ฉันเจอใบปลิว เชิญชวนให้เราลงชื่อ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงมื้อเย็นนาวิกโยนธิน ในวันขอบคุณพระเจ้า
Prep a two-man flier immediately for prisoner transport.ไปจัดการเตรียมยานบินเดี๋ยวนี้เลย ขนย้ายตัวนักโทษ
Better go to Mom. She's a crazy flier.บินไปหาแม่ดีกว่า / เธอชอบบินมากเลย
Yo, man, that's my flier, man! I worked hard on it!นั่นใบปลิวฉันนะโว้ย ฉันเขียนตั้งนาน
So, what happened? You read the flier, thought it looked like some fun?แล้วไง เห็นใบปลิวแล้วรู้สึกว่าสนุกเหรอ
"MORINO" "No fliers!""มาริโนะ"\"ไม่มีแมลงนะ"
All right. So who wants a flier?เอาล่ะครับ ใครอยากได้ใบปลิวบ้าง?
Hey ladies. I have to go pass out fliers.ขอโทษครับคุณผู้หญิง ผมต้องออกไปแจกใบปลิว
We'll need to blanket The beach with fliers,เฮ้ ฮอตช์ ฉันว่าเราได้อะไรบางอย่างแล้ว
Do we have to post fliers today?วันนี้เราต้องไปติดใบปลิวหรือเปล่าครับ?

flier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイレージサービス[, maire-jisa-bisu] (n) frequent flier mileage (wasei
引き札[ひきふだ, hikifuda] (n) announcement flier
フライヤー[, furaiya-] (n) (1) flier; flyer; (2) fryer; frier
片(ateji);枚(ateji)[びら;ビラ, bira ; bira] (n) (uk) bill; handbill; flier; leaflet; poster; placard

flier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดหมายเวียน[n.] (jotmāiwīen) EN: circular ; handbill ; flier FR: circulaire [f]
ต้นกานพลู[n. exp.] (ton kānphlū) EN: clove tree FR: giroflier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flier
Back to top