ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราดเปรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราดเปรื่อง*, -ปราดเปรื่อง-

ปราดเปรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราดเปรื่อง (adj.) brilliant See also: bright, sharp, quick-witted, smart, clever, sagacious, intelligent Syn. หลักแหลม, ฉลาด, เฉลียวฉลาด, หัวดี, หัวแหลม Ops. โง่
English-Thai: HOPE Dictionary
brio(บรี'โอ) adj. ร่าเริง,เบิกบาน,ปราดเปรื่อง
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด,ปราดเปรื่อง,วางท่าฉลาด., See also: sapience,sapiency n., Syn. sagacious,wise
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
English-Thai: Nontri Dictionary
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
sapience(n) ความฉลาดปราดเปรื่อง,ความฉลาด
sapient(adj) ฉลาดปราดเปรื่อง,ฉลาด
smart(adj) ฉลาด,องอาจ,โก้เก๋,ผึ่งผาย,ปราดเปรื่อง,เก่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sapient (adj.) ปราดเปรื่อง See also: ฉลาด Syn. discriminating, sagacious, wise
sapiently (adv.) อย่างปราดเปรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They wanna tell you how brilliant you areพวกเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณปราดเปรื่องแค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brilliant. You want to impress me with any more of your detective skills?ปราดเปรื่อง ช่วยทำให้ผมทึ่ง กับการเป็นยอดนักสืบหน่อยสิครับ
But his brilliance subtracted from the experience of working here, whereas your brilliance, your heart, your warmth, your humor, it just adds to it.ปราดเปรื่อง แต่ความฉลาดของเขา ถูกลบจากประสบการณ์ที่ทำงานที่นี่ ขณะที่ความฉลาดของนาย
Very perceptive, padawan.ปราดเปรื่องมาก พาดาวัน
Majorek used to be in the Army. Brilliant man.มาโยเร็คเคยอยู่ในกองทัพ เขาปราดเปรื่อง
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
Just a talent I have for the way things work...แค่ปราดเปรื่องเกี่ยวกับกลไกต่างๆ
He was an incredibly learned man. From what I understand, Ravana was...เขาเป็นผู้ปราดเปรื่องเลยล่ะ
Which is kind of interesting because everything else about him seems to be, like he was this really learned guy, he knows all these weapons he prays to the right Gods... so all this stuff!ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะ ...การจับนางสีดา ลักพาตัวนางสีดา เพราะเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเขาเป็นการยืนยัน ว่าเขาเป็นผู้ปราดเปรื่องจริงๆ ทั้งเชี่ยวชาญศาสตราวุธ
We should not keep the wise and powerful Jabba waiting.ไม่ควรให้แจ๊บบ้าผู้ปราดเปรื่อง และทรงพลังต้องราอคอย
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ
That was right after he finished lecturing me on how I'd squandered my above-average intellect and my substantial education, all while he was standing there naked.มันถูกเลยหลังจากที่เขาหยุดสาธยาย ถึงการใช้ความฉลาดปราดเปรื่องของผมอย่างฟุ่มเฟีอย รวมถึงเรื่องเรียนด้วย
Take all that pent up sexual energy you'd waste thinking about hot, young,naked available interns,and put it back into your genius...ทุ่มไปให้หมดเพื่อจะได้เก็บแรงขับดันทางเพศ ที่คุณมัวเสียเวลาคิดเรื่องสาวฮอต เอ๊าะๆ เปลือยกาย คุณต้องเลิกใช้สมองอันปราดเปรื่องคิดถึงเรื่องนี้
Dr. Mohinder Suresh is a brilliant yet tortured man...ด๊อกเตอร์โมฮินเดอร์ ซูเรส ปราดเปรื่องแต่ก็ทุกข์ทรมาน
He's a brilliant guy.เขาเป็นคนที่ปราดเปรื่อง
But I am not depressed, because I have the gift of knowledge.แต่ผมก็ไม่ได้เครียดอะไร \ เพราะผม มีพรสวรรค์ ที่ ความปราดเปรื่อง
The guy's a genius.หมอนี่มันปราดเปรื่องปานนี้
He's a brilliant man, he just became possessed by his work.แต่พ่อน่ะปราดเปรื่อง จนไร้สติ
You were a brilliant composer, weren't you?คุณเป็น... ...นักแต่งเพลงที่ปราดเปรื่องใช่ไหมครับ?
The world of greenwich village intelligentsia is Dan Humphrey's natural habitat.โลกของหมู่บ้านผู้ปราดเปรื่อง คือที่พักของแดน ฮัมฟรีย์
Teddy's a brilliant surgeon, but I...เท็ดดี้เป็นหมอผ่าตัดที่ฉลาดปราดเปรื่อง
I think nathaniel was brilliant tonight, don't you?ฉันคิดว่านาธานาเนียลช่างปราดเปรื่อง\คุณคิดว่ายังไง?
Isn't she brilliant, Leonard?ท่านปราดเปรื่องว่าไหม ลีโอนาร์ด
Lily. Lovely Lily. She was exceedingly bright, your mother.ลิลี่ ลิลี่คนดี แม่เธอเป็นคนปราดเปรื่อง
Nick called me "little miss brilliant"นิคเรียกฉันว่า \"สาวน้อยผู้ปราดเปรื่อง\"
"Mr. Brilliant" a few times, but I don't think he ever got the hint."นายปราดเปรื่อง" สองสามครั้ง แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกอะไร
Little miss brilliant...สาวน้อยผู้ปราดเปรื่อง...
Maybe I'm just that brilliant.- บางทีฉันอาจปราดเปรื่องแบบนั้นก็ได้
Senate intelligence...เป็นความปราดเปรื่องของวุฒิสภาหน่ะ
I-I'm Leonard, I live here, you're brilliant.ผมลีโอนาร์ด ผมพักอยู่ที่นี่ คุณปราดเปรื่องมาก
You are brilliant.บอกว่าคุณฉลาดปราดเปรื่อง
No, not that, either.สมองเธอปราดเปรื่องมาก ถ้าเธอรู้ละก็
No. Pierce is a beautiful, wise man, very gentle soul.ไม่หรอก เพียร์ซเป็นคนปราดเปรื่องที่สง่างาม
Can you explain to me why a brilliant man likes playing with toy trains?ช่วยอธิบายหน่อยได้มั้ยว่า ทำไมชายผู้ปราดเปรื่อง ถึงชอบเล่นรถไฟของเล่นนัก?
Baby girl, I need those great big beautiful brains of yours.สาวน้อย ผมต้องการ สมองที่ปราดเปรื่องของคุณหน่อย
A brilliant warrior but a sicko. A psycho.เป็นนักรบผู้ปราดเปรื่อง แต่ป่วยจิต วิปลาส
♪ Makes me that much smarterทำให้ฉันปราดเปรื่องขึ้นมาก
Good. One of my better ideas.ดีแล้ว หนึ่งในความคิดปราดเปรื่องของข้า
And that's smart.และนั่นล่ะคือความปราดเปรื่อง
Claudia, she... she was a savant, she was a genius.ท่านปราดเปรื่อง ท่านเป็นอัจฉริยะ
H-How do you mean "savant"?หมายความว่าไงคะ ปราดเปรื่อง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราดเปรื่อง
Back to top