ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประพฤติตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประพฤติตัว*, -ประพฤติตัว-

ประพฤติตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประพฤติตัว (v.) behave oneself See also: perform, act Syn. ปฏิบัติตน
ประพฤติตัว (v.) behave See also: conduct oneself, act Syn. ประพฤติ, วางตัว
ประพฤติตัว (v.) behave See also: conduct Syn. ประพฤติ, กระทำ, ทำตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ,วางท่าทาง,ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
English-Thai: Nontri Dictionary
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquit (vt.) ประพฤติตัว Syn. behave, conduct
bear (vt.) ประพฤติตัว See also: ปฏิบัติตัว Syn. behave
behave (vi.) ประพฤติตัว See also: ประพฤติ, วางตัว, ปฏิบัติตัว Syn. act, perform
be in the right (idm.) ประพฤติตัวดี Syn. put in
amend (vi.) ประพฤติตัวดีขึ้น
smarten up (phrv.) ประพฤติตัวดีขึ้น
steady down (phrv.) ประพฤติตัวดีขึ้น See also: ทำตัวเหมาะสม
go off (phrv.) ประพฤติตัวนอกลู่นอกทาง Syn. keep on, run off
sing small (phrv.) ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า
run wild (phrv.) ประพฤติตัวป่าเถื่อน See also: ทำตัวเกเร, เกเร
cast back (phrv.) ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ) See also: เหมือนกับ (ญาติหรือบรรพบุรุษ) Syn. throw back
go native (phrv.) ประพฤติตัวเหมือนคนท้องถิ่นหรือคนพื้นเมือง (เช่น ทางด้านประเพณีหรือวัฒนธรรม)
be up to mischief (idm.) ประพฤติตัวเหลวไหล See also: เกเร, เหลวไหล Syn. get up to
be in the wrong (idm.) ประพฤติตัวไม่ดี Syn. put in
deep on (idm.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. go off
misbehave (vt.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม See also: ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา Syn. fail, misdo, disobey Ops. behave
run off the rails (idm.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. go off, deep on
misconduct with (phrv.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับ
errancy (n.) ความโน้มเอียงในการกระทำผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. deviation
misbehaver (n.) ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. transgression, misconduct
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we do not evolve, if we continue to behave like fucking savages, the humans will rise up.ถ้าเราไม่เร่งพัฒนา ถ้าเรายังคง ประพฤติตัว เหมือนพวกป่าเถื่อน
To behave in reckless ways.ประพฤติตัวด้วยความไม่ยั้งคิด
Was it good behavior or bad behavior with the warden?ประพฤติตัวดีเหรอ หรือ อัดผู้คุมแล้วหนีออกมา
He's twisting his words, he's using the Scriptures.ประพฤติตัวประหนึ่ง "ราชาแห่งดวงดาว"
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน?
Rules of the game. Call Grierson, check it out.ฉันจะรายงานว่าแกประพฤติตัวดี
When I last saw her, she was not very promising.เมื่อผมได้พบหล่อนเป็นครั้งสุดท้าย หล่อนกำลังสัญญาว่าจะประพฤติตัวให้ดี
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ
You know what? You're inappropriate and unprofessional.คุณรู้อะไรไหม คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสม และไม่เป็นมืออาชีพ
Do they behave themselves?พวกเขาประพฤติตัวดีรึเปล่า?
He has behaved so ill to you, Jane.เขาประพฤติตัวต่อเธอแย่มากเลยนะ เจน
You're misbehaving now! Your attitude is all wrong. You're being naughty!คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วนะ ทัศนะของคุณไม่ถูกต้อง คุณกำลังขัดขืน
I guess he pulled through for me... this one time.ฉันว่าเขาประพฤติตัวดีมากสำหรับฉัน... ในครั้งนี้
But with good behavior, he'll be out march 16, 2011.แต่เพราะประพฤติตัวดี เค้าจะได้ออกมา 16 มีนา,2011
They're not? No. William parker Was fired for allegedวิลเลี่ยม พาร์คเกอร์ ถูกไล่ออก ฐานประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับนักศึกษาหญิง
But I got out early on the assault charge for good behavior, so...แต่ผมถูกลดโทษจากข้อหาทำร้ายร่างกาย เนื่องจากประพฤติตัวดี ก็เลย...
A knight must behave with honour and nobility.อัศวินต้องประพฤติตัวเป็นผู้ที่มี เกียรติศักดิ์และความสง่างาม
You'll wear an ankle bracelet for six months and if you behave, you'll have it off in three.เธอจะถูกล่ามโซ่ติดคุก ระยะเวลา 6 เดือน และถ้าเธอประพฤติตัวดี เธอจะถูกลดโทษเหลือ 3 เดือน
Get what I did with the word presence?เก็ทที่ฉันใช้คำว่า Presence (การประพฤติตัว) มั้ย?
Out in three for good behavior.แต่ติดแค่ 3 ปีเพราะประพฤติตัวดี
If you're going to be Vice Chairman, act like one.ในฐานะที่เป็นรองประธาน ลูกควรประพฤติตัวให้เหมาะสมกว่านี้
You're honorable men, behave honorably!พวกคุณเป็นทหารที่มีเกียรติ ประพฤติตัวให้มีเกียรติหน่อย
I'm supposed to promise, cross my heart, to, like, straighten up and fly right or toe the line or some other crap that I'm not gonna say?ผมควรจะสาบานด้วยหัวใจของผม เพื่อ อย่างเช่นยืดตัวตรงและประพฤติตัวดี หรือว่าแค่ทำตามกฎ หรือเรื่องไร้สารห่าเหวอะไร
I define it as you getting straight A's with no behavioral issues.ฉันให้นิยามมันว่า ประพฤติตัวดี
We are talking generations of drinking and irrational behaviour...ที่พูดนี้ก็คือว่า ลูกหลานของเค้ากลายเป็นพวกขี้เมา ประพฤติตัวเสเพล
This morning. Good behavior.เช้านี้เอง ประพฤติตัวดีครับ
You might wanna stop drinking, Martin, if this is the way you're gonna behave.นายน่าจะหยุดดื่มนะ มาร์ติน ถ้าจะประพฤติตัวแบบนี้
And you motherfuckers are telling me to behave?แล้วพวกแกยังมีหน้ามาบอกให้ประพฤติตัวดี?
Well, as you can see, my presence only made her flee.อย่างที่เห็น การประพฤติตัวของผมทำให้เธอเป็นอิสระ
Neal misbehaves, but because he's Neal, he doesn't face the consequences, and he gets a gold star for it.นีลประพฤติตัวแย่ แต่เพราะเขาคือนีล เขาไม่มองไปที่ผลที่ตามมา และเขาก็ได้ดาวทองมาเพื่อมัน
They claim to spearhead our defense against a supernatural presence, then cover up the violent attacks committed by their own children.พวกเขาอ้างตัวเพื่อมาเป็น แนวหน้าในการคุ้มครองเรา จากพวกเหนือธรรมชาติ แต่กลับประพฤติตัว ปกปิดความผิดและการกระทำที่รุนแรง
I trust that you will be on your best behavior tonight.พ่อเชื่อว่าแกจะประพฤติตัวดีในคืนนี้
I was... I dragged him from the water.ข้าถูกเลี้ยงดูมาให้เป็น หญิงสูงศักดิ์ที่ประพฤติตัวดีทุกระเบียบนิ้ว ให้เล่นฮาร์ป เต้นรำจังหวะใหม่ล่าสุด
Who's going to want to marry you when you behave like a commoner?ใครจะอยากแต่งกับเจ้า ที่ประพฤติตัวเยี่ยงสามัญชน
♪ The cardiograph... We behaved as well as we could for as long as we could.สิ่งดีๆ ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่รอคอยหรอก เราประพฤติตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้ นานเท่าที่ทำได้
Leading her back to an old addiction and down at very dangerous path.ทำให้บรีกลับไปติดเหล้าเหมือนครั้งอดีต และทำให้เธอประพฤติตัวที่เสี่ยงต่ออันตราย
Although my friends and I behaved somewhat irresponsibly, we shouldn't forget about the circumstances on campus.แม้ผมกับเพื่อนจะประพฤติตัวไม่เหมาะสม แต่เราก็ไม่ควรลืมสภาวะแวดล้อมของวิทยาลัย
Cahill appears to be an upstanding citizen.คาฮิลดูจะเป็นพลเมือง ที่ประพฤติตัวดี
So what is it, Derek? Why would she behave this way?แล้วมันเป็นอะไรล่ะ ดีเรค ทำไมเธอถึงประพฤติตัวแบบนั้น
And nothing unexpected ever happened.เมื่อสมัยนั้นข้าตรงเวลาเสมอ ข้าประพฤติตัวเป็นที่นับถือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประพฤติตัว
Back to top