ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าสลดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าสลดใจ*, -น่าสลดใจ-

น่าสลดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสลดใจ (adj.) sorrowful See also: heartbreaking, sad Syn. น่าเศร้าใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
regrettable (adj.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunate, lamentable, pitiful
regrettably (adv.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunately
tragic (adj.) น่าสลดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
The tragedy occurred in the basement of the building as the dispatched firemen tried to extinguish the flames.เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นใน ชั้นใต้ดินของอาคาร และเมื่อพนักงานดับเพลิงได้เข้าไป
Yes, very tragic. So we haven't had a president in four years?ใช่ น่าสลดใจที่สุด เพราะงั้น 4 ปีมานี้เราเลยไม่มีประธานหมู่บ้านเหรอ?
There is nothing more pathetic than a guy trying to look cool for himself.มันไม่มีอะไรน่าสลดใจ มากไปกว่าคนที่พยายามทำตัวเองให้ดูดี หือ... .
All his pathetic hopes and dreams.สิ่งที่น่าสลดใจทั้งหมดความหวังและความฝัน
A tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ
Tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ
Your father made some regrettable choices in the past, but his brilliance is undeniable.พ่อของเธอได้ทำเรื่องที่น่าสลดใจ หลายสิ่งหลายอย่างในอดีต แต่ความปร่ดเปรื่องของเขา ก็ไม่อาจปฏิเสธได้
It's a tragic, but a small price to pay for the greater good.มันน่าสลดใจ แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเสีย เพื่ออะไรที่ดีกว่า
This is a tragedy. How could this happen?นี่เป็นเรื่องน่าสลดใจมาก\มันเกิดขึ้นได้ยังไง?
Situation over there, I imagine, is pretty hectic.ถึงสถานการณ์ที่นั่น ฉันคิดว่าค่อนข้างน่าสลดใจ
Mary Alice, and this tragic event has brought up a lot of painful memories for all of us.แมรี่ อลิซ, เรื่องน่าสลดใจพวกนี้ นำมาซึ่ง
No, I think it makes it tragic.เปล่า แต่ฉันคิดว่ามันน่าสลดใจ
It's precision born out of tragic boredom.ความถูกต้องเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นจาก ความเหนื่อยหน่ายที่น่าสลดใจ
It seems quite the tragic ailment has befallen our young friend.มันเป็นเรื่องน่าสลดใจ ที่เกิดกับเพื่อนตัวน้อยของเรา
So we make mistakes, and how we got here was tragic, but it still isn't wrong to say that I'm looking forward to the time we have together now.งั้นเราทั้งคู่ก็ทำพลาด และกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ มันเป็นเรื่องน่าสลดใจ แต่มันก็ไม่ผิดที่จะพูดว่า
And while she may have seen it as brave, we see it as tragic.ในขณะที่เธออาจเห็นว่า มันเป็นสิ่งที่กล้าหาญ แต่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจ
What might really be tragic is if some of you don't start taking some notes.แต่สิ่งที่จะเป็นเรื่องน่าสลดใจจริงๆ คือเด็กบางคน ไม่ยอมจดโน้ตลงไป
A tragic twist in the David Clarke trial today.เหตุการณ์ที่น่าสลดใจ ในการพิจารณาคดีของเดวิค คลาร์กวันนี้
While I understand the desperate circumstances of your situation, they are of your own doing.ตามที่ฉันเข้าใจ เหตุการณ์อันน่าสลดใจ ในสถานการณ์ของคุณ คุณทำตัวคุณเอง
Oh, my God. He is so tragic!พระเจ้าช่วย เขาช่างน่าสลดใจ
It's heartbreaking, but let's be real here.มันน่าสลดใจ แต่พูดตามจริงเลยนะ
It's pathetic.สอดแนมผม มันค่อนข้างน่าสลดใจนัก
Again, a regrettable decision, but a necessary one.อีกครั้ง,กับการตัดสินใจที่น่าสลดใจ แต่มันก็จำเป้น
It's tragic that they're trying so desperately to fix something that isn't broken.มันน่าสลดใจนะที่พวกนั้นพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ได้เสียหาย
I was not going to watch it go under because of one tragic incident.ผมไม่ยอมให้มันพังลงเพราะ เหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้เพียงเหตุเดียวหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าสลดใจ
Back to top